Variabele: Totaal betaald bedrag

Een verbetering voorstellen

Naam

Totaal betaald bedrag

Afkorting

mont_emis

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Reële bedrag betaald voor de periode

Bron

DWH_SPFSS_PAY

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De bedrag omvat het maandelijks uitgekeerde bedrag gedurende de betrokken betalingsperiode.
  • Dit bedrag kan 0 zijn indien de betrokkene geen maandelijkse tegemoetkoming heeft ontvangen omwille van o.a. een foutief adres of wanneer er geen wettelijke vertegenwoordiger is aangesteld. Indien er een schorsing van betaling is, is het bedrag van deze variabele eveneens 0 en wordt het aantal maanden schorsing aangeduid in variabele "nb_mois".
  • Deze variabele is van toepassing voor: IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/