Variabele: Begin van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Begin van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Afkorting

Debut_periode

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Begin van de periode waarvoor een tijdelijke arbeidsongeschiktheid werd erkend.

Bron

DWH_FAT_PM_IT

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid