Variabele: Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Afkorting

NBRJITPREV

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De variabele verloren dagen verwijst naar het aantal kalenderdagen sinds het begin van de arbeidsongeschiktheid tot op de vermoedelijke datum van werkhervatting. Het gaat om de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer.

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2012

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/

schema FAO

erkenningsprocedure van de blijvende arbeidsongeschiktheid