Variabele: Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en rechtgevend kind

Een verbetering voorstellen

Naam

Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en rechtgevend kind

Afkorting

fodsz_alloc_fam

Thema

Handicap, Kinderbijslag, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Kind met een tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) dat tevens als rechtgevend kind is opgenomen in het kadaster RKW of in het bestand RSVZ Kinderbijslagen

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 36 (rechtgevend kind voor kinderbijslag).
  • Enkel de personen die recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) zijn opgenomen in de nomenclatuur van de socio-economische positie en de daarbij horende afgeleide variabelen.
  • Het Kadaster van de kinderbijslag van de RKW bevat alle kinderbijslagdossiers van het werknemerstelsel, het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag en het merendeel van de dossiers uit het overheidsstelsel. Het bevat namelijk niet alle dossiers van de werkgevers uit de overheidssector die de kinderbijslag zelf uitbetalen.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞