Variabele: Voltijds equivalent definitie 1 op huishoudniveau

Een verbetering voorstellen

Naam

Voltijds equivalent definitie 1 op huishoudniveau

Afkorting

Voltijds_equivalent_def_1

Thema

Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Het voltijds equivalent definitie 1 geeft het arbeidsvolume, volgens de eerste definitie, op huishoudensniveau weer (voor alle huishoudensleden tussen 18 en 59 jaar, zonder studenten jonger dan 25). Op basis van één statuut (bijvoorbeeld voltijds, deeltijds, enzovoort) per tijdseenheid, in dit geval een kwartaal, worden arbeidsuren individueel toegekend. Deze arbeidsuren worden vervolgens afgezet tegen een maatman (referentiepersoon die het gebruikelijk aantal gepresteerde uren, in casu een voltijdse betrekking, aangeeft) van 35 uur per week (net als bij de EU-SILC-definitie). Door het arbeidsvolume op individueel vlak te confronteren met de maatman en het resultaat hieruit op huishoudensniveau op te tellen, wordt het voltijds equivalent op huishoudensniveau bekomen. Voor verdere details betreffende de opbouw van dit concept wordt verwezen naar de nota Low Work Intensity op basis van het DWH AM&SB.

Bron

DWH_BCSS_IntTravail

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Door het voltijds equivalent volgens definitie 1 af te zetten ten opzichte van het voltijds equivalent maximaal wordt de work intensity volgens definitie 1 bekomen (WI_def_1).

Internationale compatibiliteit

/