Variabele: Werknemerscategorie

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemerscategorie

Afkorting

Wcatcd

Thema

Arbeidsprestatie, Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

Code van de werknemerscategorie

Deze variabele heeft betrekking op de bijdrageregeling die van toepassing is voor de arbeidsprestatie en geeft zeer diverse informatie over ondermeer het statuut, de bijdrageverminderingen, de functie en de duur van de arbeidsprestatie.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Omwille van de diversiteit van de informatie die deze variabele geeft, is het aantal codes talrijk. Wetswijzigingen leiden er bovendien toe dat voortdurend nieuwe codes gecreëerd worden en oude in onbruik geraken. De werknemerscategorieën worden daarom gehergroepeerd volgens een zestal criteria, consolidatietypes genaamd (zie variabelen Cntycd en Cnstcd)
  • De werknemerscategorie is een sleutelvariabele in de afbakening van de arbeidsprestaties bij de RSZPPO. Meerdere prestaties van eenzelfde persoon bij eenzelfde aangesloten werkgever in verschillende werknemerscategorieën worden als verschillende arbeidsprestaties beschouwd.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
102Handarbeiders (tijdelijk statuut) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
103Handarbeiders (tijdelijk statuut) - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
104Contractuele handarbeiders - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
105Contractuele handarbeiders - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
106Contractuele handarbeiders (jongerenbanenplan) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/03/1999
107Contractuele handarbeiders (jongerenbanenplan) - publieke sector 01/01/1997 - 31/12/1997
108Handarbeiders - GECO's Waals Gewest - bestrijding sociale uitsluiting 01/01/1997 - 31/12/2004
109Handarbeiders geco's KB nr 474 premie 5.701,55 EUR (230.000 BEF) (code kan niet meer gebruikt worden sedert 1/1/1997) 01/01/1997 - 30/06/1998
110Handarbeiders geco's KB nr 474 premie 9.915,74 EUR (400.000 BEF) (code kan niet meer gebruikt worden sedert 1/1/1997) 01/01/1997 - 31/12/1999
112Handarbeiders - GECO's Waals Gewest 205.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
113Handarbeiders - GECO's Waals Gewest 410.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
114Handarbeiders - GECO's Waals Gewest 615.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
115Handarbeiders - GECO's Waals Gewest 700.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
117Handarbeiders - GECO's Vlaamse Gemeenschap project 01/01/1997 - 31/12/2004
119Handarbeiders - GECO's - wet 30.12.88 - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
120Handarbeiders - GECO's - wet 30.12.88 - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
121Handarbeiders - GECO's - Vlaamse gemeenschap premie aan 230.00f 01/01/1997 - 31/12/2004
122Handarbeiders - GECO's - Vlaamse gemeenschap premie aan 230.00f 01/01/1997 - 31/12/2004
126Handarbeiders - GECO's - KB474 Brussels hoofdstedelijke gewest premie = 230.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
127Handarbeiders - GECO's - KB474 Brussels hoofdstedelijke gewest premie = 230.000f 01/01/1997 - 01/01/1998
128Handarbeiders - GECO's Vlaamse Gemeenschap jeugdwerkgarantieplan (27.10.1993) 01/01/1997 - 31/12/2004
129Handarbeiders - GECO's Waalse Gewest - Brussels Hfdst Gewest (kinderdagverblijven) 01/01/1998 - 01/01/1998
130Geschoolde jongere tewerkgesteld in een startbaanovereenkomst (vakantieregeling privé-sector) 01/01/2004 - 31/12/2004
132Handarbeiders ibf - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
133Handarbeiders ibf - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
134Politiepersoneel: Handarbeiders geco's - Waals Gewest 01/04/2001 - 31/12/2002
135Politiepersoneel: handarbeiders Geco's Vlaams Gewest 01/04/2001 - 31/12/2002
136Politiepersoneel: handarbeiders Geco's Brussels hoofdstedelijk Gewest 01/04/2001 - 31/12/2002
138Handarbeiders bestaansminimumgerechtigden art 60 wet OCMW 01/01/1997 - 31/12/2004
140Handarbeiders: jongeren ts 18 en 25 jr. stelsel alternerende tewerkstelling en opleiding - KB nr 945 31/12/1986 01/04/2000 - 31/12/2004
142Handarbeiders - leerplichtige stagiairs - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/1999
143Handarbeiders - leerplichtige stagiairs - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/03/2000
144Handarbeiders: jongeren in dienst gehouden na het einde van een startbaanovereenkomst waarvan de tewerkstelling nettotoename personeelsbestand inhoudt - vakantieregeling privé-sector 01/04/2001 - 31/12/2004
145Handarbeiders: jongeren in dienst gehouden na het einde van een startbaanovereenkomst waarvan de tewerkstelling nettotoename personeelsbestand inhoudt - vakantieregeling publieke sector 01/04/2001 - 31/12/2004
146Handarbeiders - jongeren - 18 jaar KB 495 ingestapt in het jongerenbanenplan 01/01/1997 - 31/12/1998
147Handarbeiders - jongeren - 18 jaar tewerkgesteld Vlaamse Gemeenschap KB 495 01/01/1997 - 31/12/2004
148Handarbeiders - jongeren die tijdens de periode van deeltijdse leerplworden tewerkgesteld 01/10/1998 - 31/12/2004
149Handarbeiders tewerkgesteld in onderwijsinstellingen - vakantieregeling privé-sector 01/04/2001 - 31/12/2004
150Handarbeiders tewerkgesteld in onderwijsinstellingen - vakantieregeling publiek sector 01/04/2001 - 31/12/2004
152Handarbeiders bezoldigd met fooien vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
153Handarbeiders bezoldigd met fooien vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
154Handarbeiders bezoldigd met fooien vakantieregeling - jongerenbanenplan - privé-sector 01/01/1997 - 31/12/1997
155Handarbeiders bezoldigd met fooien vakantieregeling - jongerenbanenplan - publieke sector 01/01/1997 - 31/12/1997
156Handarbeiders bezoldigd met fooien vakantieregeling -banenplan - privé-sector 01/07/2000 - 31/12/2000
157Handarbeiders bezoldigd met fooien vakantieregeling - banenplan - publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
158Handarbeiders bezoldigd met fooien - doorstromingsprogramma's - vakantie privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
159Handarbeiders bezoldigd met fooien - doorstromingsprogramma's - vakantie publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
162Leerling - hovenier - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 30/09/1998
163Leerling - hovenier - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
164Tijdelijke handarbeiders t.v.v. werknemer gekozen voor 4/5week vakantie privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
165Tijdelijke handarbeiders t.v.v. werknemer gekozen voor 4/5week vakantie publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
166Contractuele handarbeiders (t.v.v. 4/5 week) vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
167Contractuele handarbeiders (t.v.v. 4/5 week) vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
168Handarbeiders - jongeren ts 18 en 25 jaar - leerlingen met een stageovereenkomst in het kader van de vorming tot ondernemingshoofd - vak.reg publieke sector 01/10/2001 - 30/06/2003
183Handarbeiders - tijdelijken - burgerpersoneel tewerkgesteld bij politiedienst - vakantieregeling publieke sector 01/04/2001 - 31/12/2002
184Contractuele handarbeiders - burgerpersoneel - tewerkgesteld bij politiedienst - vakantieregeling privé-sector 01/04/2001 - 30/09/2002
191Contractuele handarbeiders - banenplan vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
192Contractuele handarbeiders - banenplan vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
193Contractuele handarbeiders - doorstromingsprogramma's vakantieregeling privé-sector 01/07/1998 - 31/12/2004
194Contractuele handarbeiders - doorstromingsprogramma's vakantieregeling publieke sector 01/04/1998 - 31/12/2004
195Handarbeiders - dienstenplan KB 08/08/1997 vakantieregeling privé-sector 01/10/1998 - 31/12/2004
196Handarbeiders - dienstenplan KB 8.8.97 vakantieregeling publieke sector 01/04/1998 - 31/12/2004
197Activaplan 01/01/2002 - 31/12/2004
198Contractuele handarbeiders (vakantieregeling publieke - sector) - activaplan 01/01/2002 - 31/12/2004
200Hoofdarbeiders GECO's - Waals Gewest - project bestrijding van de sociale uitsluiting - vakantieregeling privé-sector 01/07/2004 - 31/12/2004
202Hoofdarbeiders - tijdelijk statuut - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
203Hoofdarbeiders - tijdelijk statuut - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
204Contractuele hoofdarbeiders - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
205Contractuele hoofdarbeiders - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
206Contractuele hoofdarbeiders - jongerenbanenplan - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/1997
207Contractuele hoofdarbeiders - jongerenbanenplan - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/1997
208Hoofdarbeiders: GECO's - Waals Gewest bestrijding sociale uitsluiting 01/01/1997 - 31/12/2004
212Hoofdarbeiders: GECO's - Waals gewest 205.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
213Hoofdarbeiders: GECO's - Waals gewest 410.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
214Hoofdarbeiders: GECO's - Waals gewest 615.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
215Hoofdarbeiders: GECO's - Waals gewest 700.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
217Hoofdarbeiders: GECO's Vlaamse Gemeenschap project 01/01/1997 - 31/12/2004
219Hoofdarbeiders: GECO's wet 30.12.88 - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
220Hoofdarbeiders: GECO's wet 30.12.88 - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
221Hoofdarbeiders: GECO's Vlaamse Gemeenschap contigent 230.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
222Hoofdarbeiders: GECO's Vlaamse Gemeenschap contigent 400.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
223Hoofdarbeiders: GECO's Brussels Hoofdstedelijk Gewest - onthaal 01/01/1997 - 30/09/2001
224Hoofdarbeiders: GECO's Brussels Hoofdstedelijk Gewest - maatschappelijk assistenten 01/01/1997 - 31/12/2004
225Hoofdarbeiders: GECO's Brussels Hoofdstedelijk Gewest - maatschappelijk licentiaten 01/01/1997 - 31/12/2004
226Hoofdarbeiders: GECO's - KB 474-brussels hoofdstedelijk gewest - premie=230.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
227Hoofdarbeiders: GECO's - KB 474-brussels hoofdstedelijk gewest - premie=400.000f 01/01/1997 - 31/12/2004
228Hoofdarbeiders: GECO's Vlaamse Gemeenschap - jeugdwerkgarantieplan KB27.10.1993 01/01/1997 - 31/12/2004
229Hoofdarbeiders: GECO's Waals Gewest kinderdagverblijven (besluit 27.1.98) 01/01/1998 - 31/12/2004
230Contractuele hoofdarbeiders - laaggeschoolde jongere tewerkgesteld in een startbaanovereenkomst (vakantieregeling privé-sector) - doelgroepvermindering jonge werknemer 01/01/2004 - 31/12/2004
232Hoofdarbeiders ibf - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
233Hoofdarbeiders ibf - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
234Politiepersoneel: hoofdarbeiders - geco's - Waals Gewest 01/04/2001 - 31/12/2002
235Politiepersoneel: hoofdarbeiders - geco's - Vlaams Gewest 01/04/2001 - 31/12/2002
236Politiepersoneel: hoofdarbeiders - geco's - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/04/2001 - 31/12/2002
237Niet-gesubsidieerd administratief personeel van de onderwijsinstellingen (vakantieregeling publieke sector) - activaplan 01/01/2002 - 31/12/2004
238Hoofdarbeiders bestaansminimumgerechtigen art 60 wet OCMW 01/01/1997 - 31/12/2004
239Niet-gesubsidieerd administratief personeel van de onderwijsinstellingen (vakantieregeling privé-sector) - activaplan 01/07/2002 - 31/12/2004
240Hoofdarbeiders: jongeren ts 18 en 25 jr stelsel alternerende tewerkstelling en opleiding - KB 495 31/12/1986 01/10/2000 - 31/12/2004
242Hoofdarbeiders leerplichtige stagiairs - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
243Hoofdarbeiders leerplichtige stagiairs - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
244Hoofdarbeiders jongeren in dienst gehouden na het einde van een startbaanovereenkomst waarvan de tewerkstelling nettotoename personeelsbestand inhoudt - vakantieregeling publieke sector 01/04/2001 - 31/12/2004
245Hoofdarbeiders: jongeren in dienst gehouden na het einde van een startbaanovereenkomst waarvan de tewerkstelling nettotoename personeelsbestand inhoudt- vakantieregeling privé-sector 01/04/2001 - 31/12/2004
246Hoofdarbeider: minder - 18 jaar KB495 ingestapt in het jongerenbanenplan 01/01/1997 - 31/12/1997
247Hoofdarbeider minder - 18 jaar KB 495 + brugprojecten - Vlaamse Gemeenschap 24.7.96 01/01/1997 - 31/12/2004
248Hoofdarbeiders_ jongeren die tijdens de periode van deeltijdse leerpl tewerkgesteld worden 01/07/1998 - 31/12/2004
249Niet-gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen publieke sector 01/01/1999 - 31/12/2004
250Niet-gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen privé-sector 01/01/1999 - 31/12/2004
251Gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen behalve muziekscholen 2e categorie 01/01/1997 - 31/12/2004
252Gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen 2e categorie 01/01/1999 - 30/06/2000
253Niet-gesubsidieerd personeel onderwijsinstellingen jongerenbanenplan 01/01/1997 - 31/12/1997
254Niet-gesubsidieerd personeel onderwijsinstellingen jongerenbanenplan 01/01/1997 - 30/06/2002
255Niet-gesubsidieerd personeel onderwijsinstellingen doorstromingsprogramma's 01/07/2001 - 31/12/2003
256Niet-gesubsidieerd personeel t.v.v. werknemer gekozen 4/5 week (wet 10.4.1995) 01/07/1997 - 30/09/1997
257Gesubs. Personeel behalve muziekscholen t.v.v. werknemer gekozen 4/5 week (wet 10.4.1995) 01/01/2002 - 31/03/2003
258Gesubsidieerd personeel t.v.v. werknemer gekozen 4/5week (wet 10.4.1995) 01/01/1997 - 31/12/2004
259Niet-gesubsidieerd personeel onderwijsinstellingen privé-sector banenplan 01/01/1999 - 31/12/2004
260Niet-gesubsidieerd personeel onderwijsinstellingen privé-sector doorstromingsprogramma's 01/07/2002 - 31/12/2004
261Hoofdarbeiders : niet gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen ter vervanging van een werknemer die gekozen heeft voor de vrijwillige vierdagenweek - vakantieregeling privé-sector 01/01/1999 - 31/12/2004
262Hoofdarbeiders logistiek assistenten privé-sector 01/07/1997 - 31/12/2004
263Hoofdarbeiders logistiek assistenten publieke sector 01/01/1998 - 31/12/2004
264Tijdelijke hoofdarbeiders t.v.v. werknemers 4/5 week vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
265Tijdelijke hoofdarbeiders t.v.v. 4/5 week vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
266Contractuele hoofdarbeiders t.v.v. werknemers 4/5week vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
267Contractuele hoofdarbeiders t.v.v werknemers 4/5 week vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
270Geneesheren in opleiding - specialist 01/01/1997 - 31/12/2004
271Geneesheren art. 1, par. 3, wet 27.6.1969 01/01/1997 - 31/12/2004
273Contractuele hoofdarbeiders - politiepersoneel vakantieregeling publieke sector 01/04/2001 - 31/12/2002
274Contractuele hoofdarbeiders - politiepersoneel vakantieregeling privé-sector 01/04/2001 - 31/12/2002
275Tijdelijke geneesheren vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
276Tijdelijke geneesheren vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
277Contractuele geneesheren - privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
278Contractuele geneesheren - publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
279Contractuele hoofdarbeiders - politiepersoneel vakantieregeling publieke sector 01/01/1994 - 31/12/2004
283Hoofdarbeiders: tijdelijken - burgerpersoneel tewerkgesteld bij de politiedienst - vakantieregeling publieke sector 01/04/2001 - 31/12/2002
284Contractuele hoofdarbeiders - burgerpersoneel tewerkgesteld bij de politiedienst vakantieregeling privé-sector 01/04/2001 - 31/12/2002
285Tijdelijke hoofdarbeiders: (veiligheidscontracten) vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 30/06/2004
286Tijdelijke hoofdarbeiders: (veiligheidscontracten) -vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2001
287Contractuele hoofdarbeiders (veiligheidscontracten) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
288Contractuele hoofdarbeiders (veiligheidscontracten) - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
291Contractuele hoofdarbeiders (banenplan) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
292Contractuele hoodarbeiders (banenplan) - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
293Contractuele hoofdarbeiders (doorstromingsprogramma's) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1998 - 31/12/2004
294Contractuele hoofdarbeiders (doorstromingsprogramma's) - vakantieregeling publieke sector 01/04/1998 - 31/12/2004
295Hoofdarbeiders dienstenplan KB 8.8.97 - vakantieregeling privé-sector 01/04/1998 - 31/12/2004
296Hoofdarbeiders dienstenplan KB 8.8.97 - vakantieregeling publieke sector 01/04/1998 - 31/12/2004
297Contractuele hoofdarbeiders (vakantieregeling privé-sector) - activaplan 01/01/2002 - 31/12/2004
298Contractuele hoofdarbeiders (vakantieregeling publieke sector) - activaplan 01/01/2002 - 31/12/2004
601Vastbenoemden gemeenschappelijk pensioenstelsel - vroegere omslagkas 01/01/1997 - 31/12/2004
602Vastbenoemden nieuw aangeslotenen bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel 01/01/1997 - 31/12/2004
605Vastbenoemden gemeenschappelijk pensioenstelsel - veiligheidscontracten 01/01/1997 - 31/12/2000
606Vastbenoemden nieuw aangeslotenen gemeenschappelijk pensioenstelsel - veiligheidscontracten ∞ - ∞
607Vastbenoemden gemeenschappelijk pensioenstelsel - logistiek assistent 01/01/1997 - 31/12/2004
608Vastbenoemden nieuw aangeslotenen gemeenschappelijk pensieonstelsel - logistiek assistent 01/01/1997 - 31/12/2004
609Vastbenoemd personeel van de geïntegreerde lokale politie 01/01/2003 - 31/12/2004
610Vastbenoemden eigen pensioenkas 01/01/1997 - 31/12/2004
611Vastbenoemden aangesloten bij een voorzorgsinstelling 01/01/1997 - 31/12/2004
615Vastbenoemden eigen pensioenkas - veiligheidscontracten 01/01/1997 - 30/06/2001
616Vastbenoemden bij een voorzorgsinstelling - veiligheidscontracten 01/01/1997 - 31/12/2000
617Vastbenoemden eigen pensioenstelsel - logistiek assistenten 01/10/2001 - 31/12/2004
618Vastbenoemden aangelsoten bij een voorzorginstelling - logistiek assistenten 01/04/2004 - 30/09/2004
620Geneesheren onderworpen aan de R.S.Z. : overheidspensioen gemeenschappelijk stelsel 01/01/1997 - 31/12/2004
621Geneesheren onderworpen aan de R.S.Z.: overheidspensioen eigen pensioenkas 01/01/1997 - 31/12/2004
622Geneesheren onderworpen aan de R.S.Z: overheidspensioen nieuw aangeslotenen rszppo 01/01/1997 - 31/12/2004
623Geneesheren onderworpen aan de R.S.Z.: overheidspensioen voorzorginstelling 01/01/1997 - 31/12/2004
625Geneesheren onderworpen aan de R.S.Z.: geen overheidspensioen gemeenschappelijk stelsel 01/01/1997 - 30/09/2002
626Geneesheren onderworpen aan de R.S.Z.: geen overheidspensioen eigen pensioenkas 01/01/1997 - 31/12/2001
630Geneesheren vrijgesteld van R.S.Z. overheidspensioen gemeenschappelijk stelsel 01/01/1997 - 31/12/2004
631Geneesheren vrijgesteld van de R.S.Z. overheidspensioen eigen pensioenkas 01/01/1997 - 31/12/2004
632Geneesheren vrijgesteld van de R.S.Z. overheidspensioen nieuw aangeslotenen rszppo 01/01/1999 - 31/12/2004
633Geneesheren vrijgesteld van de R.S.Z: overheidspensioen voorzorginstelling 01/01/1997 - 31/12/2004
635Geneesheren vrijgesteld van R.S.Z.: geen overheidspensioen gemeenschappelijk stelsel 01/01/2001 - 31/12/2004
636Geneesheren vrijgesteld van de R.S.Z.: geen overheidspensioen nieuw aangeslotenen rszppo 01/01/1997 - 31/12/2004
649Niet gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen - gemeenschappelijk stelsel 01/01/1997 - 31/12/2004
650Niet gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen - eigen pensioenstelsel. 01/01/1997 - 31/12/2004
651Gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen behalve muziekscholen 2e categorie 01/01/1997 - 31/12/2003
652Gesubsidieerd personeel van de muziekscholen 2e categorie 01/01/1999 - 30/06/2000
659Niet gesubsidieerd onderwijzend personeel nieuw aangesloten gemeenschappelijk stelsel 01/01/2000 - 31/12/2004
660Niet gesubsidieerd onderwijzend personeel uitbetaald door een voorzorginstelling 01/01/1997 - 31/12/2004
671Vastbenoemden: personeel van de politie gemeenschappelijk pensioenstelsel 01/04/2001 - 30/06/2003
672Vastbenoemden: personeel van de politie - pensioenstelsel nieuw aangeslotenen 01/04/2001 - 31/12/2002
673Vastbenoemden: personeel van de politie - eigen pensioenkas 01/04/2001 - 31/12/2002
674Vastbenoemden: personeel van de politie - pensioenen voorzorgsinstelling 01/04/2001 - 31/12/2002
675Personeel van de federale politie dat overgaat naar de lokale politie 01/01/2002 - 31/12/2002
681Vastbenoemden: burgerpersoneel van de politie - gemeenschappelijk pensioenstelsel 01/04/2001 - 31/12/2002
682Vastbenoemden: burgerpersoneel van de politie - pensioenstelsel nieuw aangeslotenen 01/07/2001 - 31/12/2002
683Vastbenoemden: burgerpersoneel van de politie eigen pensioenkas 01/04/2001 - 31/12/2002
684Vastbenoemden: burgerpersoneel van de politie - pensioenen voorzorgsinstelling 01/04/2001 - 31/12/2002
685Burgerpersoneel van de federale politie dat overgaat naar de lokale politie 01/01/2002 - 31/12/2002
700Studenten vrijgesteld art 17bis-k.b. 28.11.69 01/01/1997 - 31/12/2004
710Monitoren vrijgesteld art 17 KB 28.11.69 01/01/1997 - 31/12/2004
720Bedienaars van eredienst art 13 KB 28.11.69 01/01/1997 - 31/12/2004
731Schouwspelartiesten - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
732Schouwspelartiesten - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
733Schouwspelartiesten jongerenbanenplan vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/1997
734Schouwspelartiesten jongerenbanenplan vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/1997
735Schouwspelartiesten banenplan - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
736Schouwspelartiesten banenplan vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
737Schouwspelartiesten doorstromingsprogramma's vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
738Schouwspelartiesten doorstromingsprogramma's vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
740Vrijwilligers vrijgesteld volgens omzendbrief van 5/3/99 min fin 01/07/2000 - 31/12/2004
761Onthaalouders met een kwartaalprestatiebreek van minder dan 0,33 (geen recht op franchise) 01/04/2003 - 31/12/2004
762Onthaalouders met een kwartaalprestatiebreuk van 0,33 tot 0,80 (recht op een gecorrigeerde proportionele franchise) 01/04/2003 - 31/12/2004
763Onthaalouders met een kwartaal prestatiebreuk van 0,80 tot 1 (recht op basisfranchise) 01/04/2003 - 31/12/2004
771Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
772Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
773Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders (jongerenbanenplan) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/1997
774Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders (jongerenbanenplan) - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/1997
775Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders (banenplan) - vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
776Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders (banenplan) - vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
777Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders (doorstromingspr.) - vakantie privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
778Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders (doorstromingspr.) - vakantie publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2000
781Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders vakantieregeling privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
782Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders vakantieregeling publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
783Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - jongerenbanenplan - privé-sector 01/01/1997 - 31/12/1997
784Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - jongerenbanenplan - publieke sector 01/01/1997 - 31/12/1997
785Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - banenplan privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
786Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - banenplan publieke sector 01/01/1997 - 31/12/2004
787Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - doorstromingsprogramma's - privé-sector 01/01/1997 - 31/12/2004
788Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders - doorstromingsprogramma's publieke-sector 01/01/1997 - 31/12/2000
790Personen waarvoor alleen aangifte gedaan wordt van de bijzondere bijdrage 8,86% 01/01/1997 - 31/12/2002
795Niet beschermde lokale mandatarissen 01/01/2001 - 31/12/2004