Variabele: Status van het dossier

Een verbetering voorstellen

Naam

Status van het dossier

Afkorting

dossier_status

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele geeft de status van het dossier weer.

Bron

DWH_ONSS_WABRO_ADABAS

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2007 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
Attend info additionelleWachten op bijkomende info 01/01/2007 - ∞
ClôturéAfgesloten 01/01/2007 - ∞
Décision agent RI refuséeBeslissing medewerker dienst internationale relaties geweigerd 01/01/2011 - 31/12/2016 Voor 2007 werden detacheringen behandeld door een dienst van de RSZ ("service travailleur migrant (TM)" ) of een dienst van de FOD SZ ("service relation international (RI)"). Sinds 2007 zijn beide diensten gefusioneerd waardoor het onderscheid tussen de beide diensten in de codes in feite niet meer representatief is.
Décision agent TM refusée pour dossier RIBeslissing medewerker dienst arbeidsmigrant geweigerd voor dossier dienst internationale relaties 01/01/2007 - 31/12/2007 Voor 2007 werden detacheringen behandeld door een dienst van de RSZ ("service travailleur migrant (TM)" ) of een dienst van de FOD SZ ("service relation international (RI)"). Sinds 2007 zijn beide diensten gefusioneerd waardoor het onderscheid tussen de beide diensten in de codes in feite niet meer representatief is.
Décision agent TM refusée pour dossier TMBeslissing medewerker dienst arbeidsmigrant geweigerd voor een dossier dienst arbeidsmigrant 01/01/2015 - 31/12/2015 Voor 2007 werden detacheringen behandeld door een dienst van de RSZ ("service travailleur migrant (TM)" ) of een dienst van de FOD SZ ("service relation international (RI)"). Sinds 2007 zijn beide diensten gefusioneerd waardoor het onderscheid tussen de beide diensten in de codes in feite niet meer representatief is.
Dossier traité par Ministère Affaires SocialesDossier behandeld door FOD Sociale Zekerheid 01/01/2007 - 31/12/2007
En attente de contrôles automatiques (problème avec une ou plusieurs DB)Wachten op automatische controles (probleem met één of meerdere databases) 01/01/2011 - 31/12/2012
En attente d'inspection/d'enquêteWachten op inspectie/enquête 01/01/2007 - 31/12/2007
En attente d'une décision de l'étranger sur la prolongation (E102, etc.)Wachten op beslissing vanuit buitenland i .v.m. verlenging (E102, enz.) 01/01/2007 - 31/12/2017
En attente d'une demande à l'étrangerWachten op aanvraag in buitenland 01/01/2013 - 31/12/2015
En attente d'une réponse de l'étrangerWachten op antwoord uit buitenland 01/01/2007 - 31/12/2021
Erreur à résoudre par RIFout op te lossen door dienst internationale relaties 01/01/2010 - 31/12/2017 Voor 2007 werden detacheringen behandeld door een dienst van de RSZ ("service travailleur migrant (TM)" ) of een dienst van de FOD SZ ("service relation international (RI)"). Sinds 2007 zijn beide diensten gefusioneerd waardoor het onderscheid tussen de beide diensten in de codes in feite niet meer representatief is.
Erreur à résoudre par TMFout op te lossen door dienst arbeidsmigrant 01/01/2014 - 31/12/2018 Voor 2007 werden detacheringen behandeld door een dienst van de RSZ ("service travailleur migrant (TM)" ) of een dienst van de FOD SZ ("service relation international (RI)"). Sinds 2007 zijn beide diensten gefusioneerd waardoor het onderscheid tussen de beide diensten in de codes in feite niet meer representatief is.