Variabele: Verminderingscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Verminderingscode

Afkorting

Deductioncode

Thema

Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

De code van de bijdragevermindering

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseF

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de werknemers met een werkbonus 01/01/2017 - ∞
601Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering 01/01/2017 - ∞
610Sportbonus 01/01/2022 - ∞
611Vermindering van de persoonlijke bijdragen voor gepensioneerden die werken in de zorgsector 01/10/2022 - ∞
1142Overgangsperiode. Inschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen en van rechthebbende op maatschappelijke integratie of op financiële maatschappelijke hulp 01/01/2017 - ∞
1511Wetenschappelijk onderzoek 01/01/2017 - ∞
2001Terugbetaling adeministratiekosten E.S.S. - eerste werknemer 01/01/2017 - ∞
3000Structurele vermindering 01/01/2017 - ∞
3102Oudere werknemers: 54 tot 57 jaar: 400 euro, 58 tot 61 jaar: 1000 euro, 62 tot 64 jaar: 1500 euro, minstens 65 jaar: 800 euro (leeftijd op laatste dag van het kwartaal) 01/01/2017 - 31/12/2018
3200Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden voor de werkzoekenden na een sluiting van een onderneming RVA code: C1, C2, C11 of C20 01/01/2017 - 31/12/2019
3201Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code: C3 of C4 01/01/2017 - 30/09/2020
3202Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 936 dagen in periode van 54 maanden RVA code: C5 of C6 01/01/2017 - ∞
3203Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 1560 dagen in periode van 90 maanden RVA code: C7 of C8 01/01/2017 - ∞
3204Activaplan - Preventie- en Veiligheidspersoneel Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of van minstens 25j en jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code: C9, C10, C21 of C22 01/01/2017 - 31/03/2017
3205Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 27j 312 dagen in periode van 18 maanden en laaggeschoold RVA codes : C40, C41, of vanaf 2014/1 langdurig werkzoekenden jonger dan 30j 156 dagen in periode van 9 maanden en laaggeschoold RVA codes : C42 of C43. 01/01/2017 - 30/09/2021
3210Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code: D1, D2 of D9 01/01/2017 - ∞
3211Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden RVA code: D3, D4, D5 of D6 01/01/2017 - ∞
3212Activaplan - Preventie- en veiligheidspersoneel Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code: D7 of D8 01/01/2017 - 31/12/2017
3220Doorstromingsprogramma jonger dan 25 jaar laaggeschoold minstens 9 maanden uitkeringen of jonger dan 45 jaar minstens 12 maanden uitkeringen 01/01/2017 - 31/12/2020
3221Doorstromingsprogramma jonger dan 45j minstens 24m uitkeringen 01/01/2017 - 31/12/2020
3230Doorstromingsprogramma minstens 45j minstens 12m uitkeringen 01/01/2017 - 31/12/2020
3231Doorstromingsprogramma minstens 45j minstens 24m uitkeringen 01/01/2017 - 31/12/2020
3240Sociale inschakelingseconomie jonger dan 45j 312d/18m of 156d/9m 01/01/2017 - ∞
3241Sociale inschakelingseconomie jonger dan 45j 624d/36m of 312d/18m 01/01/2017 - ∞
3250Sociale inschakelingseconomie minstens 45j 156d/9m 01/01/2017 - ∞
3312Eerste aanwervingen - eerste werknemer - relanceplan - eerste periode en overgangsmaatregel taxshift - resterende periodes 01/01/2017 - 30/09/2020
3313Eerste aanwervingen - eerste werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2017 - 30/09/2019
3314Eerste aanwervingen - eerste werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - derde periode 01/01/2017 - 30/09/2019
3315Eerste aanwervingen - eerste werknemer - taxshift 01/01/2017 - ∞
3321Eerste aanwervingen - tweede werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3322Eerste aanwervingen - tweede werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3323Eerste aanwervingen - tweede werknemer - overgangsmaatregel taxshift - derde periode 01/04/2017 - 30/09/2020
3324Eerste aanwervingen - tweede werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2017 - ∞
3325Eerste aanwervingen - tweede werknemer - taxshift - tweede periode 01/04/2017 - ∞
3326Eerste aanwervingen - tweede werknemer - taxshift derde periode 01/04/2018 - ∞
3331Eerste aanwervingen - derde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3332Eerste aanwervingen - derde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3333Eerste aanwervingen - derde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2017 - ∞
3334Eerste aanwervingen - derde werknemer - taxshift - tweede periode 01/04/2017 - ∞
3340Eerste aanwervingen - vierde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3341Eerste aanwervingen - vierde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3342Eerste aanwervingen - vierde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2017 - ∞
3343Eerste aanwervingen - vierde werknemer - taxshift - tweede periode 01/04/2017 - ∞
3350Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - eerste periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3351Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - relanceplan en overgangsmaatregel taxshift - tweede periode 01/01/2017 - 30/09/2020
3352Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2017 - ∞
3353Eerste aanwervingen - vijfde werknemer - taxshift - tweede periode 01/04/2017 - ∞
3360Eerste aanwervingen - zesde werknemer - taxshift - eerste periode 01/01/2017 - ∞
3361Eerste aanwervingen - zesde werknemer - taxshift - tweede periode 01/04/2017 - ∞
3410Jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/01/2017 - 30/09/2021
3411Jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold of SBO en laaggeschoold en mindervalide of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/01/2017 - ∞
3412Jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/01/2017 - 31/03/2021
3430Jonge werknemers: tot 31/12 van het jaar waarin jongere 18 wordt 01/01/2017 - ∞
3500Arbeidsduurvermindering 01/01/2017 - ∞
3510Vierdagenweek 01/01/2017 - 31/03/2021
3520Arbeidsduurvermindering met Vierdagenweek 01/01/2017 - ∞
3601Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering vermindering van patronale bijdragen jonger dan 45j 01/01/2017 - 30/09/2018
3611Ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering vermindering van patronale bijdagen minstens 45j 01/01/2017 - ∞
3702Vermindering voor de reissector - ondersteuningsmaatregel Covid 01/04/2021 - 30/09/2021
3703Vermindering voor de evenementensector - ondersteuningsmaatregel Covid 01/04/2021 - 30/09/2021
3704Vermindering voor de hotelsector - ondersteuningsmaatregel Covid 01/04/2021 - 30/09/2021
3705Vermindering in het kader van de relance 01/07/2021 - 30/09/2021
3706Vermindering in het kader van de relance voor zwaar getroffen werkgevers 01/07/2021 - 30/09/2021
3800Mentors 01/01/2017 - ∞
3900Vaste werknemers in de horeca 01/01/2017 - ∞
4000Gesubsidieerde contractuelen 01/01/2017 - ∞
4100Vervangers van contractuelen en statutairen in de publieke sector 01/01/2017 - ∞
4110Betaalde sportbeoefenaars 01/01/2022 - ∞
4200Huispersoneel 01/01/2017 - ∞
4300Kunstenaars 01/01/2017 - ∞
4400Erkende onthaalouders 01/01/2017 - ∞
6000Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden voor de werkzoekenden na een sluiting van een onderneming RVA code : C1, C20, C25, C30, C34 of C36 01/01/2017 - 31/12/2017
6001Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA-codes : C3, C4, C26, C31 of C37 01/01/2017 - 31/12/2018
6002Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 936 dagen in periode van 54 maanden RVA-codes : C5, C6, C27, C32 of C38 01/01/2017 - 31/12/2018
6003Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 1560 dagen in periode van 90 maanden RVA-codes : C7, C8, C28, C33 of C39 01/01/2017 - 31/12/2018
6004Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden jonger dan 27j 312 dagen in periode van 18 maanden en laaggeschoold RVA codes : C40, C41 of vanaf 2014/1 langdurig werkzoekenden jonger dan 30j 156 dagen in periode van 9 maanden en laaggeschoold RVA codes C42 of C43 01/01/2017 - 31/12/2018
6005Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA-codes : D1, D13 of D19 01/01/2017 - 31/12/2018
6006Overgangsmaatregel - activaplan - langdurig werkzoekenden van minstens 45 j - 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden RVA-codes : D3, D4, D5, D6, D14, D15, D16, D17, D20 of D21 01/01/2017 - 31/12/2018
6030Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/01/2017 - 31/12/2018
6031Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold Of SBO en laaggeschoold en mindervalide Of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/01/2017 - 31/12/2018
6032Overgangsmaatregel - jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/01/2017 - 31/12/2018
6033Overgangsmaatregel - jonge werknemers: tot 31/12 van jaar waarin jongeren 18 worden 01/01/2017 - 31/12/2018
6040Overgangsmaatregel - ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - jonger dan 45 j 01/01/2017 - 31/12/2017
6041Overgangsmaatregel - ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - minstens 45 j 01/01/2017 - 31/12/2018
6300Jonge werknemers - laaggeschoold 01/01/2017 - ∞
6301Jonge werknemers - middengeschoold 01/01/2017 - 30/09/2021
6310Jonge werknemers - leerling 01/01/2017 - ∞
6311Jonge werknemers - met alternerende opleiding 01/01/2017 - ∞
6320Oudere werknemers - in dienst 01/01/2017 - ∞
6321Oudere werknemers - nieuw aangeworven 01/01/2017 - ∞
6330Vermindering van de werkgeversbijdragen voor de koopvaardij, de baggersector en de zeesleepvaart 01/01/2018 - ∞
7000Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden voor de werkzoekenden na een sluiting van een onderneming RVA code : C1, C20, C25, C30, C34 of C36 01/10/2017 - 30/09/2018
7001Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code : C3, C4, C26, C31 of C37 01/10/2017 - 31/12/2018
7002Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 936 dagen in periode van 54 maanden RVA code : C5, C6, C27, C32 of C38 01/10/2017 - 31/12/2018
7003Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 1560 dagen in periode van 90 maanden RVA code : C7, C8, C28, C33 of C39 01/10/2017 - 31/12/2018
7004Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 27j 312 dagen in periode van 18 maanden en laaggeschoold RVA codes : C40, C41, of vanaf 2014/1 langdurig werkzoekenden jonger dan 30j 156 dagen in periode van 9 maanden en laaggeschoold RVA codes : C42 of C43 01/10/2017 - 31/12/2018
7005Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code: D1, D13 of D19 01/10/2017 - 31/12/2018
7006Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden RVA code : D3, D4, D5, D6, D14, D15, D16, D17, D20 of D21 01/10/2017 - 31/12/2018
7030Overgangsmaatregel - Jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/10/2017 - 31/12/2018
7031Overgangsmaatregel - Jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold Of SBO en laaggeschoold en mindervalide Of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/10/2017 - 31/12/2018
7032Overgangsmaatregel - Jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/10/2017 - 31/12/2018
7033Overgangsmaatregel - Jonge werknemers : tot 31/12 van jaar waarin jongeren 18 worden 01/10/2017 - 31/12/2018
7040Overgangsmaatregel - Ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - jonger dan 45 j 01/10/2017 - 30/09/2018
7041Overgangsmaatregel - Ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - minstens 45 j 01/10/2017 - 31/12/2018
7320Oudere werknemers 01/01/2017 - ∞
8000Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of jonger dan 45 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden voor de werkzoekenden na een sluiting van een onderneming RVA code : C1, C20, C25, C30, C34 of C36 01/07/2017 - 30/06/2018
8001Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code : C3, C4, C26, C31 of C37 01/07/2017 - 30/06/2019
8002Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 936 dagen in periode van 54 maanden RVA code : C5, C6, C27, C32 of C38 01/07/2017 - 30/06/2020
8003Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j 1560 dagen in periode van 90 maanden RVA code : C7, C8, C28, C33 of C39 01/07/2017 - 30/06/2020
8004Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 27j 312 dagen in periode van 18 maanden en laaggeschoold RVA codes : C40, C41, of vanaf 2014/1 langdurig werkzoekenden jonger dan 30j 156 dagen in periode van 9 maanden en laaggeschoold RVA codes : C42 of C43 01/07/2017 - 31/03/2020
8005Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code : D1, D13 of D19 01/07/2017 - 30/06/2020
8006Overgangsmaatregel - Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden RVA code : D3, D4, D5, D6, D14, D15, D16, D17, D20 of D21 01/07/2017 - 30/06/2020
8007Overgangsmaatregel - Activaplan - Preventie- en Veiligheidspersoneel Langdurig werkzoekenden jonger dan 25 jaar 312 dagen in periode van 18 maanden of van minstens 25 j en jonger dan 45j 624 dagen in periode van 36 maanden RVA code : C9, C10, C21 of C22 01/07/2017 - 30/06/2018
8008Activaplan - Preventie- en Veiligheidspersoneel Langdurig werkzoekenden van minstens 45j 156 dagen in periode van 9 maanden RVA code : D7 of D8 01/07/2017 - 30/06/2018
8009Overgangsmaatregel - Doorstromingsprogramma jonger dan 25 jaar laaggeschoold minstens 9 maanden uitkeringen of jonger dan 45 jaar minstens 12 maanden uitkeringen 01/07/2017 - 31/03/2021
8010Overgangsmaatregel - Doorstromingsprogramma jonger dan 45j minstens 24 m uitkeringen 01/07/2017 - 31/03/2021
8011Overgangsmaatregel - Doorstromingsprogramma minstens 45j minstens 12 m uitkeringen 01/07/2017 - 31/03/2021
8012Overgangsmaatregel - Doorstromingsprogramma minstens 45j minstens 24 m uitkeringen 01/07/2017 - 31/03/2021
8020Overgangsmaatregel - Huispersoneel 01/07/2017 - 30/06/2020
8030Overgangsmaatregel - Jonge werknemers SBO en laaggeschoold 01/07/2017 - 31/03/2020
8031Overgangsmaatregel - Jonge werknemers SBO en zeer laaggeschoold Of SBO en laaggeschoold en mindervalide Of SBO en laaggeschoold en van buitenlandse afkomst 01/07/2017 - 30/06/2020
8032Overgangsmaatregel - Jonge werknemers SBO en middengeschoold 01/07/2017 - 31/03/2020
8033Overgangsmaatregel - Jonge werknemers : tot 31/12 van jaar waarin jongeren 18 worden 01/07/2017 - 30/06/2020
8040Overgangsmaatregel - Ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - jonger dan 45 j 01/07/2017 - 30/06/2018
8041Overgangsmaatregel - Ontslagen werknemers in het kader van een herstructurering - vermindering van patronale bijdragen - minstens 45 j 01/07/2017 - 30/06/2020
8050Overgangsmaatregel - Oudere werknemers 01/10/2017 - 31/03/2018
8320Oudere werknemers 01/10/2017 - ∞
9000Overgangsmaatregel - Sociale Inschakelingseconomie  jonger dan 45j  312d/18m of 156d/9m 01/01/2019 - 30/06/2021
9001Overgangsmaatregel - Sociale Inschakelingseconomie  jonger dan 45j  624d/36m of 312d/18m 01/01/2019 - ∞
9002Overgangsmaatregel - Sociale Inschakelingseconomie  minstens 45j  156d/9m 01/01/2019 - ∞
9003Overgangsmaatregel - Oudere werknemers 01/01/2019 - 30/09/2019
9300Oudere werknemers 01/01/2019 - ∞
4001Gesubsidieerde contractuelen 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Deductioncode van RSZPPO/DIBISS.
4500Werknemers, aangeworven in het kader van art. 60, §7 van de wet van 08.07.1976 betreffende de OCMW's 01/01/2017 - ∞ Code die tot 2017 opgenomen was in Deductioncode van RSZPPO/DIBISS.
6050Overgangsmaatregel - werknemers, aangeworven in het kader van art. 60, §7 van de wet van 08.07.1976 betreffende de OCMW's 01/01/2017 - 31/12/2018 Code die tot 2017 opgenomen was in Deductioncode van RSZPPO/DIBISS.
8200Activaplan - Langdurig werkzoekenden jonger dan 45j - preventie- en veiligheidsbeleid RVA-codes : C9, C10, C21 of C22 01/01/2017 - 30/06/2019 Code die tot 2017 opgenomen was in Deductioncode van RSZPPO/DIBISS.
8210Activaplan - Langdurig werkzoekenden van minstens 45j - preventie- en veiligheidsbeleid RVA-codes: D7 of D8 01/01/2017 - 30/06/2019 Code die tot 2017 opgenomen was in Deductioncode van RSZPPO/DIBISS.