Variabele: Studiedomein

Een verbetering voorstellen

Naam

Studiedomein

Afkorting

CD_FOET

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat het studiedomein van het hoogst behaalde onderwijsniveau.

Bron

DWH_STATBEL_CENSUS2011

Instelling

Statbel

Geldigheidsperiode

01/01/2011 - 01/01/2011

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
10Basisopleidingen, algemene opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
80Geletterdheid en wiskundige geletterdheid 01/01/2011 - 01/01/2011
90Persoonlijke vaardigheden 01/01/2011 - 01/01/2011
140Lerarenopleiding en pedagogische wetenschappen: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
141Lerarenopleiding: detail niet gekend 01/01/2011 - 01/01/2011
142Pedagogische wetenschappen en onderwijskunde 01/01/2011 - 01/01/2011
143Lerarenopleiding kleuteronderwijs 01/01/2011 - 01/01/2011
144Lerarenopleiding lager onderwijs 01/01/2011 - 01/01/2011
145Lerarenopleiding secundair onderwijs algemene vakken 01/01/2011 - 01/01/2011
146Lerarenopleiding secundair onderwijs beroepsgerichte vakken 01/01/2011 - 01/01/2011
210Kunsten: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
211Beeldende kunsten 01/01/2011 - 01/01/2011
212Muziek en podiumkunsten 01/01/2011 - 01/01/2011
213Audiovisuele technieken en media 01/01/2011 - 01/01/2011
214Vormgeving - design 01/01/2011 - 01/01/2011
215Ambachten 01/01/2011 - 01/01/2011
220Religie, Taal-en letterkunde, geschiedenis & Filosofie: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
221Godsdient 01/01/2011 - 01/01/2011
222Vreemde talen 01/01/2011 - 01/01/2011
223Moedertaal 01/01/2011 - 01/01/2011
224Geschiedenis, filosofie en aanverwante onderwerpen: detail niet gekend 01/01/2011 - 01/01/2011
225Geschiedenis en archeologie 01/01/2011 - 01/01/2011
226Filosofie en ethiek 01/01/2011 - 01/01/2011
310Sociale en gedragswetenschappen: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
311Psychologie 01/01/2011 - 01/01/2011
312Sociologie en cultuurwetenschappen 01/01/2011 - 01/01/2011
313Politiek wetenschappen en maatschappijleer 01/01/2011 - 01/01/2011
314Economie 01/01/2011 - 01/01/2011
321Journalistiek en verslaggeving 01/01/2011 - 01/01/2011
322Bibliotheekwetenschappen, informatie en archivering 01/01/2011 - 01/01/2011
340Handel en administratie: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
341Groothandel en kleinhandel 01/01/2011 - 01/01/2011
342Marketing 01/01/2011 - 01/01/2011
343Financiën, bankwezen en verzekeringen 01/01/2011 - 01/01/2011
344Accounting en fiscaliteit 01/01/2011 - 01/01/2011
345Management en administratie 01/01/2011 - 01/01/2011
346Secretariaatswerk 01/01/2011 - 01/01/2011
347Syndicaalwerk en arbeidsorganisatie 01/01/2011 - 01/01/2011
380Recht 01/01/2011 - 01/01/2011
400Wetenschappen, niet gespecifieerd 01/01/2011 - 01/01/2011
420Biologische wetenschappen: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
421Biologie en biochemie 01/01/2011 - 01/01/2011
422Milieuwetenschappen 01/01/2011 - 01/01/2011
440Natuurwetenschappen: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
441Fysica 01/01/2011 - 01/01/2011
442Chemie 01/01/2011 - 01/01/2011
443Aardrijkskunde 01/01/2011 - 01/01/2011
461Wiskunde 01/01/2011 - 01/01/2011
462Statistiek 01/01/2011 - 01/01/2011
481Computerwetenschappen 01/01/2011 - 01/01/2011
482Computergebruik 01/01/2011 - 01/01/2011
520Techniek en ingenieursopleidingen: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
521Mechanica en metaal 01/01/2011 - 01/01/2011
522Elektriciteit en energie 01/01/2011 - 01/01/2011
523Elektronica en automatisatie 01/01/2011 - 01/01/2011
524Chemie en scheikundige processen 01/01/2011 - 01/01/2011
525Motorvoertuigen, schepen en vliegtuigen 01/01/2011 - 01/01/2011
540Productie en productieprocessen: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
541Voeding 01/01/2011 - 01/01/2011
542Textiel, kleding, schoenen, leder 01/01/2011 - 01/01/2011
543Materialen (hout, papier, plastiek, glas) 01/01/2011 - 01/01/2011
544Mijnkunde en grondstofwinning 01/01/2011 - 01/01/2011
581Architectuur en stedenbouw 01/01/2011 - 01/01/2011
582Bouw, weg- en waterbouwkunde 01/01/2011 - 01/01/2011
620Landbouw, bosbouw en visserij: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
621Oogst en veeproduktie 01/01/2011 - 01/01/2011
622Tuinbouw 01/01/2011 - 01/01/2011
623Bosbouw 01/01/2011 - 01/01/2011
624Visserij 01/01/2011 - 01/01/2011
641Diergeneeskunde 01/01/2011 - 01/01/2011
720Gezondheid: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
721Geneeskunde 01/01/2011 - 01/01/2011
722Medische diensten: detail niet gekend 01/01/2011 - 01/01/2011
723Verpleging en verzorging 01/01/2011 - 01/01/2011
724Tandarts 01/01/2011 - 01/01/2011
725Medische diagnose en behandeling 01/01/2011 - 01/01/2011
726Therapie en rehabilitatie 01/01/2011 - 01/01/2011
727Farmacie 01/01/2011 - 01/01/2011
761Kinderopvang en diensten voor jongeren 01/01/2011 - 01/01/2011
762Sociaal werk en professionele hulpverlening 01/01/2011 - 01/01/2011
810Persoonsdiensten: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
811Hotel, restaurant en catering 01/01/2011 - 01/01/2011
812Reizen, toerisme en vrije tijd 01/01/2011 - 01/01/2011
813Sport 01/01/2011 - 01/01/2011
814Huishoudkunde 01/01/2011 - 01/01/2011
815Haarzorg/Lichaamsverzorging 01/01/2011 - 01/01/2011
840Transport 01/01/2011 - 01/01/2011
850Mileurbescherming: brede opleidingen 01/01/2011 - 01/01/2011
851Milieutechnologie 01/01/2011 - 01/01/2011
852Natuurbehoud 01/01/2011 - 01/01/2011
853Openbaar onderhoud 01/01/2011 - 01/01/2011
861Bescherming van personen en eigendommen 01/01/2011 - 01/01/2011
862Gezondheid op het werk en veiligheid 01/01/2011 - 01/01/2011
863Militaire opleidingen en defensie 01/01/2011 - 01/01/2011
UNKNiet gespecifieerd 01/01/2011 - 01/01/2011
NAPNiet van toepassing 01/01/2011 - 01/01/2011