Variabele: Verschuldigd

Een verbetering voorstellen

Naam

Verschuldigd

Afkorting

verschuldigd

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Geeft het bedrag weer dat effectief aan de begunstigde is betaald.

Bron

DWH_VUTG_KB_Bet_Berekende_Rechten

Instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

N Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabelen "verschuldigd" en "onverschuldigd" moeten samen worden gezien. Verschuldigd - onverschuldigd = Toegewezen bedrag (het bedrag waar het kind effectief recht op heeft).

Internationale compatibiliteit

/