Archief

header newsletter KSZ

 

Nieuwsbrief KSZ - december 2017 
 

GDPR : de KSZ informeert haar partners over de nieuwe regels inzake gegevensbescherming

De verordening “General Data Protection Regulation” heeft al veel inkt doen vloeien. De omzetting van deze bepalingen dient ten laatste tegen 25 mei 2018 te gebeuren. 

Om dit proces te vergemakkelijken heeft de Europese Commissie zelf samen met andere instellingen die betrokken zijn bij de gegevensbescherming een aantal teksten en documenten opgesteld die de betrokken actoren hierbij moeten helpen. 

Een verwijzing naar deze officiële informatie is te vinden op de pagina “General Data Protection” en wordt indien nodig geactualiseerd. 

Mis geen enkele informatie en voeg deze pagina GDPR toe aan uw favorieten. 
 

De minimale informatieveiligheidsnormen werden in overeenstemming gebracht met de GDPR 

1 -Wat houdt de wijziging in ?
De KSZ heeft de minimale normen herzien. De bedoeling van deze herziening is om de normen in overeenstemming te brengen met de Europese wettelijke vereisten, onder meer vastgelegd in de GDPR. 
Het resultaat is een reeks minimale normen (MNM) en beleidslijnen (BLD) ter vervanging van de oude ISMS-normen die tot eind 2016 van toepassing waren. 

2 - Waar vind ik deze nieuwe minimale normen ?
De normen zijn gepubliceerd op de website van de KSZ.
U kan ze op 3 manieren vinden:
- via de rubriek 'Direct naar' op de homepage 
- via de zoekfunctie met als zoekterm ‘normen’ > klik op het eerste resultaat
- via het menu ‘Veiligheid en Privacy’ > Publicaties > Minimale normen

3 - Welke waarde hebben deze nieuwe minimale normen ?
De nieuwe minimale normen omvatten 10 basisprincipes die strikt nageleefd dienen te worden. De beleidslijnen omvatten aanbevelingen. Het is raadzaam deze aanbevelingen na te volgen.

4 - Hoe wordt gecontroleerd of de minimale normen wel degelijk toegepast werden in 2017 ?
Hiervoor dient een ingevulde vragenlijst te worden teruggestuurd naar de dienst Informatieveiligheid en Interne Audit van de KSZ tegen ten laatste 31 mei 2018. De vragenlijst v2017 is ook beschikbaar op de website onder de minimale normen v2017.