ManageInscription

Deze dienst laat toe om een persoon in te schrijven in het verwijzingsrepertorium van de KSZ voor een bepaalde hoedanigheidscode, een specifieke periode en een welbepaalde sector.

Gebruikershandleiding ManageInscriptions.Insert (versie van 17/07/2008)

Gebruikershandleiding ManageInscriptions.Delete (versie van 19/07/2007)

ManageInscriptions XSD (versie van 09/03/2007)