Bron COVID19_INAMI

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Naam

COVID19_INAMI

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - 31/03/2021

Coverage/scope

  • De gegevens van het RIZIV in het kader van de COVID19-crisis bevatten enkele variabelen met betrekking tot personen die erkend zijn als invalide door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI).
  • Het gaat hierbij om werknemers, zelfstandigen en gecontroleerde werklozen. Er is geen variabele beschikbaar om de werklozen te identificeren.

Periodiciteit

/

Observatie eenheid

  • In het bestand is de observatie-eenheid een invaliditeitsdossier.

Structuur

  • In de meeste gevallen heeft een individu maar één invaliditeitsdossier (en dus één record) in het bestand. Indien een persoon echter rechten kan openen in twee stelsels, zijn er twee invaliditeitsdossiers en heeft de persoon twee records in het bestand.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Voor meer informatie over de gegevens van het RIZIV verwijzen we naar de bronfiche DWH_INAMI_CMI.
  • Let wel, het COVID-bestand is op een andere wijze gestructureerd en bevat minder variabelen dan de bron DWH_INAMI_CMI.

Links

/