Variabele: Bewijstype

Een verbetering voorstellen

Naam

Bewijstype

Afkorting

Bewijstype

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Het soort document dat uitgereikt wordt (diploma, brevet, certificaat, enzovoort).

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Attest Attest 01/01/2002 - ∞
Attest beroepsonderwijs Attest beroepsonderwijs 01/01/2010 - ∞
Attest van alternerende beroepsopleiding Attest van alternerende beroepsopleiding 01/01/2010 - ∞
Attest van regelmatige lesbijwoning in het onthaal Attest van regelmatige lesbijwoning in het onthaal 01/01/2016 - ∞
Attest van verworven bekwaamheden Attest van verworven bekwaamheden 01/01/2010 - ∞
Bewijs van beroepskwalificatie Bewijs van beroepskwalificatie 01/01/2020 - ∞
Bewijs van deelkwalificatie Bewijs van deelkwalificatie 01/01/2019 - ∞
Buitenlands bewijs Buitenlands bewijs 01/01/2014 - ∞
Certificaat Certificaat 01/01/2000 - ∞ Een certificaat is een van rechtswege erkend studiebewijs in het modulair onderwijs, uitgereikt aan een leerling/cursist die met goed gevolg een opleiding heeft beëindigd.
Deelattest Deelattest 01/01/2014 - 31/12/2014
Deelcertificaat Deelcertificaat 01/01/2013 - ∞
Diploma Diploma 01/01/2000 - ∞
Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid 01/01/2014 - ∞
Getuigschrift Getuigschrift 01/01/2002 - ∞
Getuigschrift van alternerende beroepsopleiding Getuigschrift van alternerende beroepsopleiding 01/01/2010 - ∞
Getuigschrift van verworven competenties Getuigschrift van verworven competenties 01/01/2010 - ∞
Kwalificatiegetuigschrift Kwalificatiegetuigschrift 01/01/2002 - 31/12/2010
Modulebewijs Modulebewijs 01/01/2017 - 31/12/2019
Niet beschikbaar Niet beschikbaar 01/01/2014 - ∞
Studiegetuigschrift Studiegetuigschrift 01/01/2002 - ∞
Wettelijk certificaat Wettelijk certificaat 01/01/2006 - ∞