Variabele: Code aard van de beslissing

Een verbetering voorstellen

Naam

Code aard van de beslissing

Afkorting

aard_beslissing_code

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Deze code duidt (samengevat) de beslissing van het FBZ aan. De beslissingen hebben betrekking op de erkenning van de beroepsziekte, de definitieve of tijdelijke aard ervan, de vaststelling van het ongeschiktheidspercentage, de herziening van het ongeschiktheidspercentage, het type maatregel: vergoeding of verwijdering, beroepsheroriëntering, ...

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

1) De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

2) Er dient te worden opgemerkt dat er voor deze variabele vanaf 2006 nieuwe codes zijn bijgekomen.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
11100 Toekenning van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid 01/01/2017 - ∞
11200 Toekenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid 01/01/2017 - ∞
11201 Toekenning van de voorkeurregeling 01/01/2017 - ∞
11202 Toekenning van hulp van een derde 01/01/2017 - ∞
11210 Toekenning van een rente na verwijdering 01/01/2017 - ∞
11212 Toekenning van een percentage van ongeschiktheid wegens lage rugklachten 01/01/2017 - ∞ Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
11213 Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid - bevestiging van de graad (1) 01/01/2017 - ∞
11214 Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid - bevestiging van de graad (2) 01/01/2017 - ∞
11220 Codering fout. 01/01/2017 - ∞ 11200 lezen.
11231 Toekenning of herziening % socio-economischefactoren (is deel van % blijvende ongeschiktheid) (afschaffing van het socio-economisch percentage op de leeftijd van 65 jaar). 01/01/2017 - ∞ Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
11233 Toekenning of herziening % socio-economische factoren (is deel van % blijvende ongeschiktheid) (toekenning van een leeftijdstoelage op de leeftijd van 65 jaar). 01/01/2017 - 31/12/2018 Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
11234 Toekenning of herziening % socio-economische factoren (is deel van % blijvende ongeschiktheid) (verhoging van de leeftijdstoelage op de leeftijd van 65 jaar). 01/01/2017 - ∞ Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
11235 Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid 01/01/2017 - ∞
12100 Toekenning van een tijdelijke verwijdering 01/01/2017 - ∞
12110 Oriëntatievergoeding voor een tijdelijke verwijdering (15 dagen) 01/01/2017 - ∞
12200 Herscholing 01/01/2017 - ∞
12202 Idem code 11202: Toekenning van hulp van een derde 01/07/2017 - ∞ De code 12202 is een fout en moet gelezen worden als code 11202.
12210 Definitieve verwijdering (90 dagen) 01/01/2017 - ∞
11300 Toekenning kapitaal (9307) 01/07/2019 - ∞
13300 Toekenning begrafeniskosten 01/01/2017 - ∞
13301 Toekenning weduwe/weduwnaarskapitaal 01/01/2019 - ∞
13310 Toekenning overbrengingskosten 01/04/2018 - ∞
13520 Toekenning van een toelage aan de ascendenten 01/01/2017 - ∞ Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
13500 Toekenning van een weduwetoelage 01/01/2017 - ∞
13501 Toekenning van de voorkeurregeling 01/01/2017 - ∞
13502 Toekenning van een weduwetoelage (vast bedrag) 01/01/2017 - ∞
13510 Toekenning van een wezentoelage 01/01/2017 - ∞ Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
13530 Toekenning broers/zuster 01/01/2017 - ∞
15401 Toekenning gezondheidszorg 01/01/2017 - ∞
40129 01/01/2017 - ∞ Code uit voor 1990. Gebruikt in het geval van de herziening van éen besluit
41211 Aanvaardbare aanvragen 01/01/2017 - ∞
42210 Onaanvaardbare aanvragen 01/01/2017 - ∞