Variabele: Code "indiener" van de aanvraag

Een verbetering voorstellen

Naam

Code "indiener" van de aanvraag

Afkorting

indiener_code

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Code die aanduidt wie het erkennings- of verwijderingsdossier heeft ingediend (bv. de betrokkene zelf, de rechthebbenden, een arts, een overheidsdienst, de werkgever, ...).

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De arbeidsgeneesheer is verplicht een aangifte te doen wanneer hij zelf vaststelt of door een andere arts op de hoogte gesteld wordt dat een werknemer getroffen is door een erkende beroepsziekte die vermeld is in de officiële lijst of wanneer hij meent dat deze ziekte te wijten is aan de uitoefening van het beroep of ook nog indien deze ziekte vermeld is in de Belgische of Europese lijst van beroepsziekten of de lijst van ziekten die gemeld moeten worden teneinde ze eventueel in deze Europese lijst op te nemen.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
[blanco] Onbekend 01/01/2017 - ∞
00 Overheidsdienst 01/01/2017 - ∞
01 De betrokkene zelf 01/01/2017 - ∞
1 Eerste algemene aanvragen 01/01/2017 - ∞
02 Rechthebbenden 01/01/2017 - ∞
03 Behandelende geneesheer 01/01/2017 - ∞
04 Overheid 01/01/2017 - ∞
05 Bedrijfsarts 01/01/2017 - ∞
06 Buitenlandse instelling 01/01/2017 - ∞
07 FBZ 01/01/2017 - ∞
7 Aanvragen voor samenwerking van Belgische en buitenlandse organisaties 01/01/2017 - ∞
08 Andere 01/01/2017 - ∞
8 Andere 01/01/2017 - ∞
09 Ziekenfonds 01/01/2017 - ∞
10 Werkgever 01/01/2017 - ∞
11 Eerste aanvraag 01/01/2017 - ∞
12 Aanvraag na verwerping 01/01/2017 - ∞
13 Aanvraag wegens hervallen na genezing 01/01/2017 - ∞
15 Bedrijfsarts 01/01/2017 - ∞
16 01/01/2017 - ∞ Deze code is niet meer in gebruik sinds 1999 en de definitie ontbreekt bij het Fonds voor Beroepsziekten.
17 Regelgeving asbestfonds 01/01/2017 - ∞
21 Aanvraag om herziening 01/01/2017 - ∞
22 Herziening van ambtswege 01/01/2017 - ∞
23 Verbeterde beslissing van een opvolgingsonderzoek 01/01/2017 - ∞
32 Aanvraag om verwijdering zwangeren 01/01/2017 - ∞
34 Aanvraag van rechthebbenden 01/01/2017 - ∞
35 Aanvraag voor toekenning preferentieel stelsel (koninklijk besluit 13 januari 1983) 01/01/2017 - ∞
37 Aanvraag om verwijdering 01/01/2017 - ∞
47 Herrinnering van aanvraag om definitieve verwijdering 01/01/2017 - ∞
61 Verbeterde beslissing van een verbeterde beslissing 01/01/2017 - ∞
62 Aanvraag voor herziening van een genomen beslissing ingevolge regelgeving door het Beheerscomité (bv.begrafeniskosten, ...) 01/01/2017 - ∞
63 Betwisting over administratieve beslissing voor arbeidsrechtbank of -hof 01/01/2017 - ∞