Variabele: Datum van de beslissing tot ontvankelijkheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum van de beslissing tot ontvankelijkheid

Afkorting

Date_decision

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Datum waarop beslist wordt om het schadegeval/het arbeidsongeval ontvankelijk te verklaren

Bron

DWH_Fedris_RGL

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/