Variabele: In permanente arbeidsongeschiktheid (wet 71)

Een verbetering voorstellen

Naam

In permanente arbeidsongeschiktheid (wet 71)

Afkorting

in_pao_71

Thema

Arbeidsongeval, Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Deze variabele wijst op de aanwezigheid van permanente arbeidsongeschiktheid voor een werknemer uit de publieke sector, onderworpen aan de wet van 10 april 1971, in het betreffende kwartaal.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_ITT_ITP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele wijst eveneens op de eventuele aanwezigheid van dit arbeidsongeval dossier in het bestand DWH_Fedris_FAT_ITP_71.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Aanwezig 01/01/2017 - ∞
0 Niet aanwezig 01/01/2017 - ∞