Variabele: Aard tewerkstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Aard tewerkstelling

Afkorting

Natservcd

Thema

Arbeidsregime, Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft meer informatie over de aard van de tewerkstelling gedurende de respectievelijke periode.

Bron

DWH_SDPSP_SFP_LPD_CAREER

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele wordt niet gebruikt voor de berekening van het pensioen maar geeft enkel informatie over de aard van de tewerkstelling.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
01 Tijdelijk 01/04/2016 - ∞
02 Waarnemend 01/04/2016 - ∞
03 Stagedoend 01/04/2016 - ∞
04 Definitief 01/04/2016 - ∞
05 Andere 01/04/2016 - ∞
06 Voorlopig 01/04/2016 - ∞
07 Vacant 01/04/2016 - ∞
08 Niet vacant 01/04/2016 - ∞
09 Permanent waarnemend 01/04/2016 - ∞
10 Niet permanent waarnemend 01/04/2016 - ∞
11 Contractueel 01/04/2016 - ∞
12 Mandaat 01/04/2016 - ∞
13 Aangesteld 01/04/2016 - ∞
14 Gelijkgesteld 01/04/2016 - ∞
15 Contractueel - precair statuut 01/04/2016 - ∞