Variabele: Administratieve of juridische toestand van de begunstigde

Een verbetering voorstellen

Naam

Administratieve of juridische toestand van de begunstigde

Afkorting

Administratieve_jurid_toestand

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele verwijst naar het pensioenstelsel waarin het voordeel wordt toegekend.

Bron

DWH_ONP_SFP_CADASTRE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele wordt niet altijd correct ingevuld en is bijgevolg weinig betrouwbaar.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Sociaal verzekerde stelsel werknemer of gelijkgestelde 01/04/2016 - ∞
2 Sociaal verzekerde stelsel zelfstandige of vrije beroepen of gelijkgestelde 01/04/2016 - ∞
3 Ambtenaar (titularis van een definitieve benoeming) 01/04/2016 - ∞
4 Politiek mandataris 01/04/2016 - ∞
5 Personeelslid van een onderneming of van een instelling die een eigen pensioenfonds heeft of andere financieringsmiddelen heeft 01/04/2016 - ∞
6 Personeelslid van een onderneming of een instelling die ingeschreven heeft op een collectief contract bij een extern pensioenfonds 01/04/2016 - ∞
7 Zelfstandige die een voordeel ontvangt in uitvoering van een individuele pensioentoezegging 01/04/2016 - ∞
8 Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen 01/04/2016 - ∞
0 Andere categorieën 01/04/2016 - ∞
A1 Collectief pensioenstelsel met werkgever als inrichter 01/01/2022 - ∞
A2 Collectief sectoraal pensioenstelsel 01/01/2022 - ∞
A3 Individuele pensioentoezegging 01/01/2022 - ∞
A4 Solidariteitstoezegging met werkgever als inrichter 01/01/2022 - ∞
A5 Sectorale solidariteitstoezegging 01/01/2022 - ∞
B1 Onthaalstructuur voor het beheer van achtergelaten reserves 01/01/2022 - ∞
B2 Onthaalstructuur voor het beheer van overgedragen reserves 01/01/2022 - ∞
B3 Onthaalstructuur voor het beheer van achtergelaten en overgedragen reserves 01/01/2022 - ∞
B4 Overeenkomst met een pensioeninstelling die de totale winst verdeelt en de kosten beperkt 01/01/2022 - ∞
B5 Individuele pensioeneis 01/01/2022 - ∞
B6 Regeling waarvoor beheer wordt beperkt door pensioeninstelling 01/01/2022 - ∞
B7 VAPW (vrij aanvullend pensioen voor werknemers) pensioenovereenkomst 01/01/2022 - ∞
C1 VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) pensioenovereenkomst 01/01/2022 - ∞
C2 VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) solidariteitsstelsel 01/01/2022 - ∞
C3 RIZIV pensioenovereenkomst 01/01/2022 - ∞
C4 RIZIV solidariteitsstelsel 01/01/2022 - ∞
C5 Pensioenovereenkomst niet-zelfstandige geconventioneerde zorgverstrekkers 01/01/2022 - ∞
C6 Solidariteitsstelsel niet-zelfstandige geconventioneerde zorgverstrekkers 01/01/2022 - ∞
C7 Pensioenovereenkomst afgesloten vóór 2004 waarvoor het onderscheid tussen een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) pensioenovereenkomst, een RIZIV pensioenovereenkomst of een pensioenovereenkomst niet-zelfstandige geconventioneerde zorgverstrekkers niet gemaakt kan worden 01/01/2022 - ∞
C8 WAPZNP (wet aanvullende pensioenen zelfstandige natuurlijke persoon) pensioenovereenkomst 01/01/2022 - ∞
D1 Extern gefinancierde collectieve pensioentoezegging 01/01/2022 - ∞
D2 Extern gefinancierde individuele pensioentoezegging 01/01/2022 - ∞
D3 Regeling voor beheer van overgedragen reserves van gewezen zelfstandige bedrijfsleiders 01/01/2022 - ∞
E1 Intern gefinancierde individuele pensioentoezegging aan een welbepaalde werknemer 01/01/2022 - ∞
E2 Intern gefinancierde individuele pensioentoezegging aan een welbepaalde zelfstandige bedrijfsleider 01/01/2022 - ∞
F1 Nieuw db2p (database tweede pijler) recht zonder verwijzing naar de opgebouwde rechten in het kader waarvan de prestatie wordt uitbetaald (overgangsperiode) 01/01/2022 - ∞
G1 Intern gefinancierde individuele pensioentoezegging aan een welbepaalde werknemer zonder verwijzing naar de opgebouwde rechten in het kader waarvan de prestatie wordt uitbetaald (overgangsperiode) ∞ - ∞
G2 Intern gefinancierde individuele pensioentoezegging aan een welbepaalde zelfstandige bedrijfsleider zonder verwijzing naar de opgebouwde rechten in het kader waarvan de prestatie wordt uitbetaald (overgangsperiode) ∞ - ∞
G3 Collectieve pensioentoezeggingen beheerd binnen een 'Gesloten Interne Fonds' (FIF) en waarvoor de werkgever door de FSMA is vrijgesteld van de oprichting van een afzonderlijke rechtspersoon voor het beheer van deze toezeggingen, zoals bedoeld in art. 165 IBP Wet voor private ondernemingen, 168 §1 IBP Wet voor publiekrechtelijke rechtspersonen en 170 §2 IBP wet voor sectorale inrichters (fondsen voor bestaanszekerheid ∞ - ∞