Variabele: Bestuurlijk niveau van de laatste werkgever

Een verbetering voorstellen

Naam

Bestuurlijk niveau van de laatste werkgever

Afkorting

Governmentcd

Thema

Pensioenen, Werkgever

Definitie/omschrijving

Bestuurlijk niveau van de laatste werkgever

Bron

DWH_SDPSP_SFP_CARRIERE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
01 Federaal - ambtenaren 01/04/2016 - ∞
02 Federaal - speciale korpsen 01/04/2016 - ∞
03 Federaal - autonome overheidsbedrijven 01/04/2016 - ∞
04 Federaal - instellingen van openbaar nut 01/04/2016 - ∞
05 Federaal - erediensten 01/04/2016 - ∞
06 Federaal - leger 01/04/2016 - ∞
07 Federaal - geïntegreerde politie 01/04/2016 - ∞
08 Federaal - vroegere Rijkswacht 01/04/2016 - ∞
17 Voormalig nationale instelling 01/04/2016 - ∞
20 Vlaams gewest - gemeenten 01/04/2016 - ∞
21 Vlaams gewest - OCMW 01/04/2016 - ∞
22 Vlaams gewest - intercommunales 01/04/2016 - ∞
23 Vlaamse gemeenschap - gewest - departementen 01/04/2016 - ∞
24 Vlaamse gemeenschap - gewest - instellingen van openbaar nut 01/04/2016 - ∞
25 Vlaamse gemeenschap - gemeenschapsonderwijs 01/04/2016 - ∞
26 Vlaamse gemeenschap - officieel gesubsidieerd onderwijs 01/04/2016 - ∞
27 Vlaamse gemeenschap - vrij gesubsidieerd onderwijs 01/04/2016 - ∞
28 Vlaams gewest - provincie 01/04/2016 - ∞
30 Waals gewest - gemeenten 01/04/2016 - ∞
31 Waals gewest - OCMW 01/04/2016 - ∞
32 Waals gewest - intercommunales 01/04/2016 - ∞
33 Waals gewest - departementen 01/04/2016 - ∞
34 Waals gewest - instellingen van openbaar nut 01/04/2016 - ∞
35 Waals gewest - provincie 01/04/2016 - ∞
40 Brussels Hoofdstedelijk Gewest - gemeenten 01/04/2016 - ∞
41 Brussels Hoofdstedelijk Gewest - OCMW 01/04/2016 - ∞
42 Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - intercommunales 01/04/2016 - ∞
43 Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - departementen 01/04/2016 - ∞
44 Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - instellingen van openbaar nut 01/04/2016 - ∞
50 Franse gemeenschap - departementen 01/04/2016 - ∞
51 Franse gemeenschap - instellingen van openbaar nut 01/04/2016 - ∞
52 Franse gemeenschap - gemeenschapsonderwijs 01/04/2016 - ∞
53 Franse gemeenschap - officieel gesubsidieerd onderwijs 01/04/2016 - ∞
54 Franse gemeenschap - vrij gesubsidieerd onderwijs 01/04/2016 - ∞
60 Duitstalige gemeenschap - departementen 01/04/2016 - ∞
61 Duitstalige gemeenschap - instellingen van openbaar nut 01/04/2016 - ∞
62 Duitstalige gemeenschap - gemeenschapsonderwijs 01/04/2016 - ∞
63 Duitstalige gemeenschap - officieel gesubsidieerd onderwijs 01/04/2016 - ∞
64 Duitstalige gemeenschap - vrij gesubsidieerd onderwijs 01/04/2016 - ∞
65 Duitstalige gemeenschap - gemeenten 01/04/2016 - ∞
66 Duitstalige gemeenschap - OCMW 01/04/2016 - ∞
67 Duitstalige gemeenschap - intercommunales 01/04/2016 - ∞
0P Federaal - Politie 01/04/2016 - ∞
2P Vlaams Gewest - Politiezones 01/04/2016 - ∞
3P Waals Gewest - Politiezones 01/04/2016 - ∞
4P Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Politiezones 01/04/2016 - ∞
2S Vlaams Gewest - Hulpverleningszones 01/04/2016 - ∞
3S Waals Gewest - Hulpverleningszones 01/04/2016 - ∞
XX Onbekend 01/04/2016 - ∞