Variabele: Abnormale gebeurtenis

Een verbetering voorstellen

Naam

Abnormale gebeurtenis

Afkorting

DEVIATION

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Het gaat om de laatste gebeurtenis, afwijkend van het normale, die tot het ongeval heeft geleid. Dit is de beschrijving van hetgeen abnormaal verlopen is, de "afwijking" van het normale proces van uitvoering van het werk. De afwijking is de gebeurtenis die het ongeval veroorzaakt. Als er meerdere gebeurtenissen op elkaar volgen, dan wordt de laatste afwijkende gebeurtenis geregistreerd (die in tijd het dichtst bij het kwetsende contact staat).

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2012

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

Variabele SEAT (Europese statistieken inzake arbeidsongevallen). Code Eurostat

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Geen informatie 01/01/2005 - 31/12/2016
10 Afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
11 Elektrische storing door een defect in de installatie - met indirect contact als gevolg 01/01/2005 - 31/12/2016
12 Elektrische storing - met direct contact als gevolg 01/01/2005 - 31/12/2016
13 Explosie 01/01/2005 - 31/12/2016
14 Brand, vuurzee 01/01/2005 - 31/12/2016
19 Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 10, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
20 Afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
21 In vaste toestand - overlopen, kantelen 01/01/2005 - 31/12/2016
22 In vloeibare toestand - lekken, sijpelen, leeglopen, spatten, sproeien 01/01/2005 - 31/12/2016
23 In gasvormige toestand - verdampen, aërosolvorming, gasvorming 01/01/2005 - 31/12/2016
24 In poedervorm - rookontwikkeling, stof, deeltjes 01/01/2005 - 31/12/2016
29 Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 20, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
30 Breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
31 Breken van materiaal, op de voegen of verbindingen 01/01/2005 - 31/12/2016
32 Breken, barsten, waarbij scherven/spanen ontstaan (hout, glas, metaal, steen, kunststof, overige) 01/01/2005 - 31/12/2016
33 Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - hoger gelegen (op het slachtoffer vallend) 01/01/2005 - 31/12/2016
34 Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - lager gelegen (het slachtoffer meeslepend) 01/01/2005 - 31/12/2016
35 Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - op gelijke hoogte gelegen 01/01/2005 - 31/12/2016
39 Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 30, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
40 Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel - handgereedschap, voorwerp, dier - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
41 Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een machine (inclusief onbedoeld starten) en over de door de machine bewerkte materiaal 01/01/2005 - 31/12/2016
42 Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk), over een vervoer- of transportmiddel (al dan niet gemotoriseerd) 01/01/2005 - 31/12/2016
43 Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk), over een handgereedschap (al dan niet gemotoriseerd) en over het door het gereedschap bewerkte materiaal 01/01/2005 - 31/12/2016
44 Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een voorwerp (dat wordt gedragen, verplaatst, gehanteerd enz.) 01/01/2005 - 31/12/2016
45 Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een dier 01/01/2005 - 31/12/2016
49 Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 40, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
50 Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
51 Vallen van personen - van hoogte 01/01/2005 - 31/12/2016
52 Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - op dezelfde hoogte 01/01/2005 - 31/12/2016
59 Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 50, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
60 Bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig letsel) - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
61 Op een snijdend voorwerp stappen 01/01/2005 - 31/12/2016
62 Knielen, gaan zitten, tegen iets leunen 01/01/2005 - 31/12/2016
63 Door een voorwerp of de vaart daarvan gegrepen, meegesleept worden 01/01/2005 - 31/12/2016
64 Ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde bewegingen 01/01/2005 - 31/12/2016
69 Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 60, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
70 Bewegen van het lichaam met of zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig letsel) - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
71 Optillen, dragen, opstaan 01/01/2005 - 31/12/2016
72 Duwen, trekken 01/01/2005 - 31/12/2016
73 Neerzetten, bukken 01/01/2005 - 31/12/2016
74 Buigen, draaien, zich omdraaien 01/01/2005 - 31/12/2016
75 Zwaarbeladen lopen, misstap of uitglijden - zonder vallen 01/01/2005 - 31/12/2016
79 Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 70, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
80 Verrassing, schrik, geweldpleging, agressie, bedreiging, aanwezig zijn - niet gespecificeerd 01/01/2005 - 31/12/2016
81 Verrassing, schrik 01/01/2005 - 31/12/2016
82 Geweldpleging, agressie, bedreiging tussen personeelsleden van de werkgever 01/01/2005 - 31/12/2016
83 Geweldpleging, agressie, bedreiging door buitenstaanders jegens de slachtoffers in het kader van hun beroepsuitoefening (bankoverval, buschauffeurs enz.) 01/01/2005 - 31/12/2016
84 Aangevallen, omvergelopen worden - door een dier 01/01/2005 - 31/12/2016
85 Aanwezig zijn van het slachtoffer of van een ander waardoor gevaar voor de persoon zelf en eventueel ook voor anderen ontstaat 01/01/2005 - 31/12/2016
89 Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 80, maar hierboven niet vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016
99 Overige afwijkende gebeurtenissen, niet in deze lijst vermeld 01/01/2005 - 31/12/2016