Variabele: Code ISCO 2008

Een verbetering voorstellen

Naam

Code ISCO 2008

Afkorting

CITP08

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

De internationale standaardberoepenclassificatie is opgemaakt door de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze classificatie bevat 4 detailniveaus.

Bron

DWH_FAT_AT_67

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Deze variabele duidt aan welke activeringsmaatregel van toepassing.

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Beroepen bij de strijdkrachten 01/01/2014 - 31/12/2016
01 Officieren 01/01/2014 - 31/12/2016
011 Officieren 01/01/2014 - 31/12/2016
0110 Officieren 01/01/2014 - 31/12/2016
02 Onderofficieren 01/01/2014 - 31/12/2016
021 Onderofficieren 01/01/2014 - 31/12/2016
0210 Onderofficieren 01/01/2014 - 31/12/2016
03 Andere rangen 01/01/2014 - 31/12/2016
031 Andere rangen 01/01/2014 - 31/12/2016
0310 Andere rangen 01/01/2014 - 31/12/2016
1 Managers 01/01/2014 - 31/12/2016
11 Directeurs van grote ondernemingen, hogere kaderleden, leden van wetgevende en uitvoerende macht 01/01/2014 - 31/12/2016
111 Leden van wetgevende en uitvoerende macht , hogere kaderleden van het openbaar bestuur 01/01/2014 - 31/12/2016
1111 Leden van wetgevende en uitvoerende macht 01/01/2014 - 31/12/2016
1112 Hogere kaderleden van het openbaar bestuur 01/01/2014 - 31/12/2016
1113 Traditionele dorpshoofden 01/01/2014 - 31/12/2016
1114 Beleidsvoerende medewerkers van belangenorganisaties 01/01/2014 - 31/12/2016
112 Directeurs van grote ondernemingen 01/01/2014 - 31/12/2016
1120 Directeurs van grote ondernemingen 01/01/2014 - 31/12/2016
12 Managers op administratief en commercieel gebied 01/01/2014 - 31/12/2016
121 Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied 01/01/2014 - 31/12/2016
1211 Managers op financieel gebied 01/01/2014 - 31/12/2016
1212 Managers op het gebied van human resources 01/01/2014 - 31/12/2016
1213 Managers op het gebied van beleid en planning 01/01/2014 - 31/12/2016
1219 Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
122 Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en speur- en ontwikkelingswerk 01/01/2014 - 31/12/2016
1221 Managers op het gebied van verkoop en marketing 01/01/2014 - 31/12/2016
1222 Managers op het gebied van reclame en public relations 01/01/2014 - 31/12/2016
1223 Managers op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk 01/01/2014 - 31/12/2016
13 Managers op het gebied van productie en gespecialiseerde diensten 01/01/2014 - 31/12/2016
131 Managers op het gebied van land- en bosbouw , visserij en aquacultuur 01/01/2014 - 31/12/2016
1311 Managers op het gebied van land- en bosbouw 01/01/2014 - 31/12/2016
1312 Managers op het gebied van aquacultuur en visserij 01/01/2014 - 31/12/2016
132 Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek 01/01/2014 - 31/12/2016
1321 Managers in de industrie 01/01/2014 - 31/12/2016
1322 Managers in de delfstoffenwinning 01/01/2014 - 31/12/2016
1323 Managers in de bouwnijverheid 01/01/2014 - 31/12/2016
1324 Managers op het gebied van logistiek en aanverwante diensten 01/01/2014 - 31/12/2016
133 Managers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 01/01/2014 - 31/12/2016
1330 Managers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 01/01/2014 - 31/12/2016
134 Managers op het gebied van professionele diensten 01/01/2014 - 31/12/2016
1341 Managers op het gebied van kinderopvang 01/01/2014 - 31/12/2016
1342 Managers op het gebied van menselijke gezondheidszorg 01/01/2014 - 31/12/2016
1343 Managers op het gebied van ouderenzorg 01/01/2014 - 31/12/2016
1344 Managers op het gebied van maatschappelijke dienstverlening 01/01/2014 - 31/12/2016
1345 Managers op het gebied van onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
1346 Filiaalhouders op het gebied van financiële dienstverlening en verzekeringen 01/01/2014 - 31/12/2016
1349 Managers op het gebied van professionele diensten, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
14 Managers in het hotel en restaurantwezen, in de detail- en groothandel en op het gebied van andere diensten 01/01/2014 - 31/12/2016
141 Hotel- en restaurantmanagers 01/01/2014 - 31/12/2016
1411 Hotelmanagers 01/01/2014 - 31/12/2016
1412 Restaurantmanagers 01/01/2014 - 31/12/2016
142 Managers in de detail- en groothandel 01/01/2014 - 31/12/2016
1420 Managers in de detail- en groothandel 01/01/2014 - 31/12/2016
143 Managers op het gebied van andere diensten 01/01/2014 - 31/12/2016
1431 Managers op het gebied van sport en recreatie en bij culturele centra 01/01/2014 - 31/12/2016
1439 Managers op het gebied van diensten, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
2 Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen 01/01/2014 - 31/12/2016
21 Wetenschappers en ingenieurs 01/01/2014 - 31/12/2016
211 Natuur- en aardwetenschappers 01/01/2014 - 31/12/2016
2111 Natuurkundigen en sterrenkundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
2112 Meteorologen 01/01/2014 - 31/12/2016
2113 Scheikundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
2114 Geologen en geofysici 01/01/2014 - 31/12/2016
212 Wiskundigen, actuarissen en statistici 01/01/2014 - 31/12/2016
2120 Wiskundigen, actuarissen en statistici 01/01/2014 - 31/12/2016
213 Biowetenschappers 01/01/2014 - 31/12/2016
2131 Biologen, botanici, zoölogen en dergelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
2132 Adviseurs op het gebied van landbouw, bosbouw en visserij 01/01/2014 - 31/12/2016
2133 Milieudeskundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
214 Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnisch ingenieurs) 01/01/2014 - 31/12/2016
2141 Industrieel ingenieurs en productie-ingenieurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2142 Burgerlijk ingenieurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2143 Milieu-ingenieurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2144 Ingenieurs mechanica 01/01/2014 - 31/12/2016
2145 Ingenieurs scheikunde 01/01/2014 - 31/12/2016
2146 Mijningenieurs, metallurgen en dergelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
2149 Ingenieurs, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
215 Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie 01/01/2014 - 31/12/2016
2151 Ingenieurs elektriciteit 01/01/2014 - 31/12/2016
2152 Ingenieurs elektronica 01/01/2014 - 31/12/2016
2153 Ingenieurs telecommunicatie 01/01/2014 - 31/12/2016
216 Architecten, planologen, landmeters en designers 01/01/2014 - 31/12/2016
2161 Bouwkundig architecten 01/01/2014 - 31/12/2016
2162 Landschapsarchitecten 01/01/2014 - 31/12/2016
2163 Product- en kledingdesigners 01/01/2014 - 31/12/2016
2164 Stedenbouwkundigen en verkeersdeskundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
2165 Cartografen en landmeters 01/01/2014 - 31/12/2016
2166 Grafisch en multimedia designers 01/01/2014 - 31/12/2016
22 Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg 01/01/2014 - 31/12/2016
221 Artsen 01/01/2014 - 31/12/2016
2211 Huisartsen 01/01/2014 - 31/12/2016
2212 Specialisten op het gebied van de gespecialiseerde geneeskunde 01/01/2014 - 31/12/2016
222 Verpleegkundig kaderpersoneel en vroedvrouwen 01/01/2014 - 31/12/2016
2221 Verpleegkundig kaderpersoneel 01/01/2014 - 31/12/2016
2222 Vroedvrouwen 01/01/2014 - 31/12/2016
223 Specialisten op het gebied van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 01/01/2014 - 31/12/2016
2230 Specialisten op het gebied van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 01/01/2014 - 31/12/2016
225 Dierenartsen 01/01/2014 - 31/12/2016
2250 Dierenartsen 01/01/2014 - 31/12/2016
226 Andere specialisten op het gebied van de gezondheidszorg 01/01/2014 - 31/12/2016
2261 Tandartsen 01/01/2014 - 31/12/2016
2262 Apothekers 01/01/2014 - 31/12/2016
2263 Specialisten op het gebied van de milieu- en arbeidshygiëne 01/01/2014 - 31/12/2016
2264 Kinesisten en fysiotherapeuten 01/01/2014 - 31/12/2016
2265 Diëtisten en voedingsdeskundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
2266 Audiologen en logopedisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2267 Optometristen en orthoptisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2269 Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
23 Onderwijsdeskundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
231 Professoren en andere docenten in het hoger onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
2310 Professoren en andere docenten in het hoger onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
232 Leraren in beroepsgerichte vakken in het secundair onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
2320 Leraren in beroepsgerichte vakken in het secundair onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
233 Leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
2330 Leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
234 Onderwijzers in het lager- en kleuteronderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
2341 Onderwijzers in het lager onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
2342 Onderwijzers in het kleuteronderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
235 Andere onderwijsdeskundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
2351 Specialisten op het gebied van onderwijsmethoden 01/01/2014 - 31/12/2016
2352 Leraren in het buitengewoon onderwijs 01/01/2014 - 31/12/2016
2353 Andere taalleraren (buiten het schoolsysteem) 01/01/2014 - 31/12/2016
2354 Andere muziekleraren (buiten het schoolsysteem) 01/01/2014 - 31/12/2016
2355 Andere kunstleraren (buiten het schoolsysteem) 01/01/2014 - 31/12/2016
2356 Leraren informatica (buiten het schoolsysteem) 01/01/2014 - 31/12/2016
2359 Onderwijsdeskundigen , niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
24 Specialisten op het gebied van bedrijfsbeheer en administratie 01/01/2014 - 31/12/2016
241 Specialisten op financieel gebied 01/01/2014 - 31/12/2016
2411 Accountants en boekhoudkundig kaderpersoneel 01/01/2014 - 31/12/2016
2412 Financieel en beleggingsadviseurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2413 Financieel analisten 01/01/2014 - 31/12/2016
242 Specialisten op het gebied van organisatie en bestuur 01/01/2014 - 31/12/2016
2421 Bedrijfs- en organisatieanalisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2422 Beleidsadviseurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2423 Specialisten op het gebied van personeels- en loopbaanontwikkeling 01/01/2014 - 31/12/2016
2424 Specialisten op het gebied van personeelsopleidingen 01/01/2014 - 31/12/2016
243 Specialisten op het gebied van de verkoop, reclame, marketing en public relations 01/01/2014 - 31/12/2016
2431 Specialisten op het gebied van reclame en marketing 01/01/2014 - 31/12/2016
2432 Specialisten op het gebied van public relations 01/01/2014 - 31/12/2016
2433 Verkoopspecialisten in medische, farmaceutische en technische producten (met uitzondering van ICT) 01/01/2014 - 31/12/2016
2434 Verkoopspecialisten informatie- en communicatietechnologie (ICT) 01/01/2014 - 31/12/2016
25 Specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 01/01/2014 - 31/12/2016
251 Software- en applicatieontwikkelaars en –analisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2511 Systeemanalisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2512 Softwareontwerpers 01/01/2014 - 31/12/2016
2513 Web- en multimediaontwerpers 01/01/2014 - 31/12/2016
2514 Applicatieprogrammeurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2519 Software- en applicatieontwikkelaars en –analisten, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
252 Databank- en netwerkspecialisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2521 Ontwerpers en beheerders van databanken 01/01/2014 - 31/12/2016
2522 Systeembeheerders 01/01/2014 - 31/12/2016
2523 Netwerkspecialisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2529 Databank- en netwerkspecialisten, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
26 Juristen, sociaal wetenschappers en scheppende en uitvoerende kunstenaars 01/01/2014 - 31/12/2016
261 Juristen 01/01/2014 - 31/12/2016
2611 Advocaten 01/01/2014 - 31/12/2016
2612 Rechters 01/01/2014 - 31/12/2016
2619 Juristen, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
262 Bibliothecarissen, archivarissen en conservatoren 01/01/2014 - 31/12/2016
2621 Archivarissen en conservatoren 01/01/2014 - 31/12/2016
2622 Bibliothecarissen en dergelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
263 Sociaal wetenschappers, theologen en bedienaars van de eredienst 01/01/2014 - 31/12/2016
2631 Economen 01/01/2014 - 31/12/2016
2632 Sociologen, antropologen en dergelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
2633 Filosofen, historici en politicologen 01/01/2014 - 31/12/2016
2634 Psychologen 01/01/2014 - 31/12/2016
2635 Maatschappelijk werkers 01/01/2014 - 31/12/2016
2636 Theologen en bedienaars van de eredienst 01/01/2014 - 31/12/2016
264 Auteurs, journalisten en taalkundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
2641 Auteurs en dergelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
2642 Journalisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2643 Vertalers, tolken en andere taalkundigen 01/01/2014 - 31/12/2016
265 Scheppende en uitvoerende kunstenaars 01/01/2014 - 31/12/2016
2651 Beeldend kunstenaars 01/01/2014 - 31/12/2016
2652 Musici, zangers en componisten 01/01/2014 - 31/12/2016
2653 Dansers en choreografen 01/01/2014 - 31/12/2016
2654 Regisseurs en producenten voor film en theater en dergelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
2655 Acteurs 01/01/2014 - 31/12/2016
2656 Omroepers voor radio, televisie en andere media 01/01/2014 - 31/12/2016
2659 Scheppende en uitvoerende kunstenaars, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
3 Technici en verwante beroepen 01/01/2014 - 31/12/2016
31 Technici op het gebied van wetenschap en techniek 01/01/2014 - 31/12/2016
311 Technici op het gebied van natuur- en technische wetenschappen 01/01/2014 - 31/12/2016
3111 Technici op scheikundig en natuurkundig gebied 01/01/2014 - 31/12/2016
3112 Technici op het gebied van civieltechnische werken 01/01/2014 - 31/12/2016
3113 Technici op het gebied van elektriciteit 01/01/2014 - 31/12/2016
3114 Technici op het gebied van elektronica 01/01/2014 - 31/12/2016
3115 Technici op het gebied van mechanica 01/01/2014 - 31/12/2016
3116 Technici op het gebied van chemische installaties en raffinaderijen 01/01/2014 - 31/12/2016
3117 Technici in de delfstoffen- en metallurgiewinning 01/01/2014 - 31/12/2016
3118 Technisch tekenaars 01/01/2014 - 31/12/2016
3119 Technici op het gebied van natuur- en technische wetenschappen, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
312 Toezichthoudend personeel in de mijnbouw, de industrie en de bouwnijverheid 01/01/2014 - 31/12/2016
3121 Toezichthoudend personeel in de mijnbouw 01/01/2014 - 31/12/2016
3122 Toezichthoudend personeel in de industrie 01/01/2014 - 31/12/2016
3123 Toezichthoudend personeel in de bouwnijverheid 01/01/2014 - 31/12/2016
313 Technici voor het beheer en de controle van industriële processen 01/01/2014 - 31/12/2016
3131 Procesoperatoren van elektriciteitscentrales 01/01/2014 - 31/12/2016
3132 Procesoperatoren van verbrandingsovens en waterzuiveringsinstallaties 01/01/2014 - 31/12/2016
3133 Procesoperatoren van chemische installaties 01/01/2014 - 31/12/2016
3134 Procesoperatoren van aardolie- en aardgasraffinaderijen 01/01/2014 - 31/12/2016
3135 Procesoperatoren metaalproductie 01/01/2014 - 31/12/2016
3139 Technici voor het beheer en de controle van industriële processen, niet elders geclassificeerd 01/01/2014 - 31/12/2016
314 Technici op het gebied van biowetenschappen, landbouw en bosbouw 01/01/2014 - 31/12/2016
3141 Technici op het gebied van de biowetenschappen (met uitzondering van medische technici) 01/01/2014 - 31/12/2016
3142 Technici op het gebied van de landbouw 01/01/2014 - 31/12/2016
3143 Technici op het gebied van de bosbouw 01/01/2014 - 31/12/2016
315 Bestuurders en technici voor schepen en luchtvaartuigen en luchtverkeersleiders 01/01/2014 - 31/12/2016
3151 Scheepswerktuigkundigen 01/01/2014 - 31/12/2016