Variabele: Datum wijziging

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum wijziging

Afkorting

DTWIJZ

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

De datum van een mogelijke wijziging (bijv. een verandering in het percentage tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de vergoedingen) in het dossier.

Bron

DWH_FAT_ITT_71, DWH_FAT_ITT_67

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/