Variabele: DIMONA

Een verbetering voorstellen

Naam

DIMONA

Afkorting

NRDIMONA

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt het DIMONA-nummer (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling) aan dat toegekend werd door de sociale zekerheid bij de inschrijving van de werknemer door de werkgever.

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2012

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/