Variabele: Materiële agens

Een verbetering voorstellen

Naam

Materiële agens

Afkorting

Arabb

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan welke materiële agens is tussengekomen in het ongeval (machine, gereedschap, ...)

Bron

DWH_FAT_B1

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor ongevallen die plaatsgevonden hebben in 2004 of vroeger, gaat het om tabel B van bijlage IV van het KB van 27/03/1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Internationale compatibiliteit

/
Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
110 Mechanische risico's van de drijfmachines of generatoren, ... 01/01/1999 - 31/12/2004
120 Overbrengingsorganen 01/01/1999 - 31/12/2004
130 Bewerkings-, fatsoenerings- en fabricatiemachines 01/01/1999 - 31/12/2004
131 Persen 01/01/1999 - 31/12/2004
132 Metaalscharen en soortgelijke machines 01/01/1999 - 31/12/2004
133 Slijpmachines 01/01/1999 - 31/12/2004
134 Walsen 01/01/1999 - 31/12/2004
135 Cirkelzagen 01/01/1999 - 31/12/2004
136 Andere zagen 01/01/1999 - 31/12/2004
137 Houtfreesmachines 01/01/1999 - 31/12/2004
138 Vlakbanken en vandiktebanken 01/01/1999 - 31/12/2004
139 Bewerkings- en fabricatiemachines 01/01/1999 - 31/12/2004
141 Pikmachines, met inbegrip van de pikdorsers 01/01/1999 - 31/12/2004
142 Dorsmachines 01/01/1999 - 31/12/2004
149 Andere 01/01/1999 - 31/12/2004
151 Boormachines en panzers 01/01/1999 - 31/12/2004
159 Andere 01/01/1999 - 31/12/2004
190 Andere machines en toestellen die eigen zijn aan de activiteit ... 01/01/1999 - 31/12/2004
191 Risico's eigen aan transmissieorganen 01/01/1999 - 31/12/2004
192 Risico's eigen aan producten in fabricatie (vb:stuk in beweging) 01/01/1999 - 31/12/2004
193 Bewerkingsmachines niet geïntegreerd in de fabricatielijnen 01/01/1999 - 31/12/2004
211 Kranen 01/01/1999 - 31/12/2004
212 Rolbruggen, portaalkranen 01/01/1999 - 31/12/2004
213 Liften, goederenliften 01/01/1999 - 31/12/2004
214 Lieren 01/01/1999 - 31/12/2004
215 Takels 01/01/1999 - 31/12/2004
216 Heftrucks 01/01/1999 - 31/12/2004
217 Behandelingstoebehoren (kabels, paletten, hoeken, magneten) 01/01/1999 - 31/12/2004
218 Hangende lasten 01/01/1999 - 31/12/2004
219 Andere 01/01/1999 - 31/12/2004
221 Openbaar net 01/01/1999 - 31/12/2004
222 Privaat net 01/01/1999 - 31/12/2004
231 Motorvoertuigen 01/01/1999 - 31/12/2004
232 Voertuigen zonder motor 01/01/1999 - 31/12/2004
240 Vervoermiddelen te water 01/01/1999 - 31/12/2004
291 Transporteurs boven de grond met kabel 01/01/1999 - 31/12/2004
292 Mechanische transporteurs, exclusief transporteurs boven de grond met kabel 01/01/1999 - 31/12/2004
293 Vervoermiddelen door opzuiging of met samengeperst gas 01/01/1999 - 31/12/2004
299 Andere 01/01/1999 - 31/12/2004
311 Stoomketels 01/01/1999 - 31/12/2004
312 Recipiënten 01/01/1999 - 31/12/2004
313 Leidingen en bijbehorigheden 01/01/1999 - 31/12/2004
314 Gasflessen 01/01/1999 - 31/12/2004
319 Andere 01/01/1999 - 31/12/2004
320 Ovens, haarden, droogovens en andere installaties die warmte uitstralen 01/01/1999 - 31/12/2004
330 Installaties waar koude geproduceerd of gebruikt wordt 01/01/1999 - 31/12/2004
341 Vervoer van stroom 01/01/1999 - 31/12/2004
342 Handwerktuigen 01/01/1999 - 31/12/2004
349 Alle andere elektrische machines, toestellen en installaties 01/01/1999 - 31/12/2004
351 Alleen door menselijke kracht bewogen 01/01/1999 - 31/12/2004
352 Bewogen door een andere kracht dan de menselijke 01/01/1999 - 31/12/2004
360 Ladders, verplaatsbare leuningen, voetbankjes, enz. 01/01/1999 - 31/12/2004
370 Stellingen 01/01/1999 - 31/12/2004
390 Ander materieel niet elders gerangschikt 01/01/1999 - 31/12/2004
410 Springstoffen 01/01/1999 - 31/12/2004
420 Gassen, stoom, rook 01/01/1999 - 31/12/2004
430 Scheikundige stoffen, vaste en vloeibare 01/01/1999 - 31/12/2004
431 Brandende of smeltende stoffen 01/01/1999 - 31/12/2004
440 Stof, vliegende deeltjes, scherven 01/01/1999 - 31/12/2004
451 Ioniserende stralingen 01/01/1999 - 31/12/2004
459 Andere stralingen 01/01/1999 - 31/12/2004
460 Materialen 01/01/1999 - 31/12/2004
461 Manueel behandelde stukken 01/01/1999 - 31/12/2004
510 Werk- en doorgangsoppervlakten. Grondoppervlakten 01/01/1999 - 31/12/2004
520 Hindernissen, openingen in de grondoppervlakten (putten, kuilen) 01/01/1999 - 31/12/2004
530 Trappen, leuningen, treden 01/01/1999 - 31/12/2004
540 Wind of bliksem 01/01/1999 - 31/12/2004
550 Te weerhouden voor ondergrondse werkmiddens 01/01/1999 - 31/12/2004
610 Dieren 01/01/1999 - 31/12/2004
690 Andere materiële agentia die in geen andere rubriek gerangschikt zijn 01/01/1999 - 31/12/2004