Variabele: Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Postcode van de gebruikelijke plaats van tewerkstelling

Afkorting

Cpwerk

Thema

Arbeidsongeval, Werkgever

Definitie/omschrijving

Duidt de plaats aan waar de werknemer gewoonlijk zijn functie uitoefent.

Bron

DWH_FAT_B1

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/1999 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/