Variabele: Werknemerscode RSZ

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemerscode RSZ

Afkorting

CONSS

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

De werknemerscode identificeert het type werknemer: bedienden, arbeiders, gesubventioneerde contractuelen, artiesten, ... De werknemerscode bepaalt in combinatie met de werkgeverscode welke socialezekerheidsbijdragen de werkgever aan de RSZ moet betalen.

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2012

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
013 benadeelde jongeren (arbeiders) 01/01/2013 - 31/12/2016
015 arbeiders en gelijkgestelden 01/01/2013 - 31/12/2016
016 mijnwerkers 01/01/2013 - 31/12/2016
027 leerplichtigen (werklieden en stagiairs) 01/01/2013 - 31/12/2016
041 dienstboden (vóór 01/04/1983) 01/01/2013 - 31/12/2016
045 dienstboden (01/04/1983) 01/01/2013 - 31/12/2016
487 leerplichtigen (bedienden en stagiairs) 01/01/2013 - 31/12/2016
493 artsen in opleiding als specialist en benadeelde jongeren (bedienden) 01/01/2013 - 31/12/2016
494 bezoldigde sportbeoe-fenaars (AO vóór 01/01/1998) 01/01/2013 - 31/12/2016
495 bedienden en onthaalhouders 01/01/2013 - 31/12/2016
675 statutaire werknemers 01/01/2013 - 31/12/2016
888 indien tijdelijk niet gekend 01/01/2013 - 31/12/2016
999 indien niet onderworpen 01/01/2013 - 31/12/2016