Variabele: Beroep

Een verbetering voorstellen

Naam

Beroep

Afkorting

beroep_code

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Aanduiding van het beroep dat uitgeoefend werd bij de laatste blootstelling aan het beroepsrisico.

Bron

DWH_FMP

Instelling

Fonds voor Beroepsziekten

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Geldt uitsluitend voor de enkele beroepen die opgenomen zijn in de variabelenlijst.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
[blanco] Onbekend 01/01/2001 - 31/12/2016
0 Architecten, ingenieurs en meetkundigen 01/01/2001 - 31/12/2016
1 Architecten en stedebouwkundigen 01/01/2001 - 31/12/2016
101 Bedrijfsleiders (Prive) niet in dienstverband 01/01/2009 - 30/06/2009
103 Bedrijfsleiders in de bouwsector 01/01/2002 - 31/12/2016
109 N.E.V Bedrijfsleiders 01/01/2008 - 31/03/2008 N.E.V.= Niet elders vernoemd
11 Scheikundigen (Universitair of ermee gelijkgesteld) 01/01/2001 - 31/12/2016
111 Directeurs en Hoger kader (Prive) in dienstverband 01/01/2001 - 31/12/2016
112 Directeurs en Hoger kaderpersoneel in dienstverband handel 01/01/2001 - 31/12/2016
114 Directeurs, Hoger kader in Niet-Gouvernementele Organisaties (N.G.O) 01/01/2001 - 31/12/2016
116 Groepschefs van personeel in de handel 01/01/2001 - 31/12/2016
118 Groepschefs bureaupersoneel in de privesector 01/01/2001 - 31/12/2016
119 Directiesecretarissen 01/04/2005 - 31/03/2007
122 Directeurs en bestuursleden van het openbaar bestuur 01/01/2006 - 30/09/2006
123 Hoger administratief personeel (Openbaar bestuur) 01/01/2001 - 31/12/2016
129 Functionarissen N.E.V. 01/04/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
13 Natuurkundigen (Universitair of ermee gelijkgesteld) 01/01/2008 - 31/12/2016
14 Meteorologen 01/01/2001 - 31/12/2016
145 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
17 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
19 N.E.V. Specialisten in de natuurkundige wetenschappen 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
2 Burgerlijke, industriële en technische ingenieurs 01/01/2001 - 31/12/2016
201 Bedienden boekhouding 01/01/2006 - 31/12/2016
202 Sténografen, dactylografen en teletypisten 01/01/2001 - 31/12/2016
203 Operateurs voor boekhoud- en rekenmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
204 Operateurs van ponsmachines (kaarten en perfobanden) 01/01/2002 - 31/12/2016
205 Operateurs van machines voor autom. Gegevensverwerking 01/01/2001 - 31/12/2016
206 Andere operateurs voor bureaumachines 01/01/2001 - 31/12/2016
207 Secretarissen, secretaressen 01/01/2001 - 31/12/2016
208 Kassiers, loketbedienden 01/01/2001 - 31/12/2016
21 Veeartsen 01/01/2001 - 31/12/2016
211 Bedienden financiële transacties, verzekeringsverrichtingen 01/01/2001 - 31/12/2016
212 Bedienden verzendings- en transportdiensten 01/01/2001 - 31/12/2016
213 Bedienden administratief werk en redactie (Prive) 01/01/2001 - 31/12/2016
214 Bedienden openbare diensten N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
215 Bedienden onthaal en inlichtingen 01/01/2001 - 31/12/2016
216 Bedienden boekhouddiensten (financieel en statistisch) 01/01/2001 - 31/12/2016
217 Bedienden bibliotheek en koerierdiensten 01/01/2001 - 31/03/2008
218 Bedienden statistische diensten 01/01/2001 - 31/12/2016
22 Biologen (Universitair of ermee gelijkgesteld) 01/01/2001 - 31/12/2016
228 Telleropnemers 01/01/2005 - 31/12/2016
229 Andere bedienden N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
23 Farmacologen, pathologen 01/01/2001 - 31/12/2016
24 Agronomen en soortgelijke specialisten 01/01/2001 - 31/12/2016
25 Oude code of onbekend code 01/04/2008 - 31/12/2008
271 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
281 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
299 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/09/2002
3 Landbouwingenieurs 01/01/2001 - 30/06/2007
30 Artsen, geneesheer-specialisten en chirurgen 01/01/2001 - 31/12/2016
301 Groothandelaars 01/01/2001 - 31/12/2016
302 Kleinhandelaars 01/01/2009 - 31/12/2016
303 Hotel-, restaurant- en caféhouders (Horeca) 01/01/2001 - 31/12/2016
31 Tandartsen, licentiaten in de tandheelkunde 01/01/2001 - 31/12/2016
311 Verzekeringsagenten en -inspecteurs 01/04/2014 - 30/06/2014
312 Agenten in onroerende goederen 01/01/2001 - 31/12/2016
314 Beursmakelaars 01/01/2001 - 31/12/2004
316 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
318 Bemiddelaars van financiën en verkoop 01/01/2001 - 31/12/2016
319 Andere makelaars, commissionairs 01/01/2001 - 31/12/2013
32 Apothekers 01/01/2001 - 31/12/2016
321 Handelsreizigers en handelsvertegenwoordigers 01/01/2001 - 31/12/2016
322 Technische handelsagenten en soortgelijke 01/01/2001 - 30/09/2009
323 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
331 Verkopers, winkelbedienden, demonstrateurs E.A. (N.E.V.) 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
332 Straatventers en soortgelijken 01/01/2001 - 31/12/2016
333 Verkoopschefs 01/01/2009 - 31/12/2016
334 Inkopers en hoofdinkopers 01/01/2001 - 31/12/2016
335 Verkopers aan een stalletje en op de markten 01/01/2004 - 31/12/2016
339 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
341 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
342 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/06/2002
345 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
349 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/06/2008
352 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
36 Gediplomeerde verplegers, verpleegsters, ziekenoppass(t)ers 01/01/2001 - 31/12/2016
364 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
365 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
366 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
371 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
372 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
383 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
384 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
385 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/06/2010
39 Hygienisten 01/01/2001 - 31/12/2016
397 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/06/2004
399 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/06/2001
4 Informatica ingenieurs 01/01/2001 - 31/12/2016
40 Beheerders onderwijsinstellingen 01/01/2004 - 30/09/2004
401 Directeurs en bedrijfsleiders in landbouw en veeteelt 01/09/2005 - 31/12/2016
402 Land-,tuin- en bosbouwkundigen, vissers, fokkers met contract 01/01/2001 - 31/12/2016
403 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
405 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
406 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
407 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
41 Universiteitsprofessoren (hoger onderwijs) 01/01/2001 - 31/12/2016
410 Landbouwers 01/01/2001 - 31/12/2016
411 Tuinbouwers-bloemenkwekers 01/01/2001 - 31/12/2016
412 Tuinbouwers-groentekwekers 01/01/2001 - 31/12/2016
413 Tuinbouwers-fruittelers 01/01/2001 - 30/09/2013
414 Tuinbouwers-boomkwekers 01/01/2001 - 31/12/2016
415 Landbouwers-tuinbouwers N.E.V. 01/01/2014 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
416 Veefokkers 01/01/2001 - 31/12/2016
417 Pluimveekwekers 01/01/2001 - 31/12/2016
418 Overige fokkers N.E.V. 01/01/2007 - 31/03/2007 N.E.V.= Niet elders vernoemd
419 Ondernemers van activiteiten in verband met land en tuinbouw 01/01/2001 - 31/12/2016
42 Leraren, regenten (secundair onderwijs) 01/01/2001 - 31/12/2016
421 Landbouw- en veeteelt arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
422 Tuinbouwarbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
423 Bestuurder gemotoriseerde landbouwmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
425 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2010
428 Maneuvers (landbouw) 01/04/2009 - 30/06/2009
429 Andere arbeiders in verband met land-, tuinbouw en veeteelt 01/01/2001 - 31/12/2016
43 Onderwijzers, onderwijzeressen (lager onderwijs) 01/01/2001 - 31/12/2016
431 Zee- en kustvissers 01/01/2001 - 31/12/2016
44 Leerkrachten voorschoolsonderwijs 01/01/2001 - 31/12/2016
441 Houthakkers en andere bosarbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
448 Bestuurders gemotoriseerde voertuigen (Bosbouw) 01/01/2001 - 31/12/2016
449 Maneuvers (bosbouw) 01/01/2004 - 31/12/2016
45 Onderwijzers voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten 01/01/2001 - 31/12/2016
47 Assistenten (universitair en hoger onderwijs) 01/01/2001 - 31/12/2016
48 N.E.V. Leraars voor prive lessen 01/04/2008 - 31/12/2008 N.E.V.= Niet elders vernoemd
49 N.E.V. Onderwijspersoneel 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
5 Ingenieurs (openbare dienst) 01/01/2012 - 31/12/2016
51 Geestelijken, leden van de clerus 01/01/2004 - 31/12/2016
510 Tekenaars 01/01/2001 - 31/12/2016
511 Décorateurs, modeltekenaars 01/04/2002 - 31/12/2016
520 Niet-universitaire scheikundigen 01/01/2001 - 31/12/2016
521 Hulpscheikundigen en laboranten 01/01/2001 - 31/12/2016
530 Biologen, natuurvorsers en daarmee gelijkgestelde (Niet-universitaire) 01/01/2002 - 31/03/2013
532 Raadgevers land- en tuinbouw 01/01/2002 - 31/12/2016
533 Dierenverzorgers 01/01/2002 - 31/12/2016
540 Apothekersassistenten 01/01/2001 - 31/12/2016
550 Verzorgend personeel en ziekenoppassers 01/01/2001 - 31/12/2016
551 Ander ongeschoold verzorgend personeel 01/01/2001 - 31/12/2016
552 Onthaalouder 01/01/2004 - 30/09/2010
560 Medische Technici 01/01/2001 - 31/12/2016
561 Optometristen, optiekers 01/01/2001 - 30/06/2008
562 Masseerders, kinesitherapeuten en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
563 Specialisten problemen voeding, diëtisten 01/01/2001 - 31/12/2016
564 Beroepen in verband met geneeskunde N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
565 Paramedici N.E.V. 01/01/2004 - 30/09/2008 N.E.V.= Niet elders vernoemd
569 Oude code of onbekend code 01/01/2010 - 30/06/2010
580 Intermediaire beroepen (lager en secundair onderwijs) 01/01/2001 - 31/12/2016
581 Intermediaire beroepen kleuteronderwijs 01/01/2001 - 31/12/2016
582 Intermediaire beroepen opvoeding gehandicapten 01/01/2001 - 31/12/2016
583 Andere intermédiaire beroepen 01/01/2001 - 31/12/2016
590 Technici N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
591 Technici bouwwerven 01/01/2001 - 31/12/2016
592 Technici in de industrie 01/01/2001 - 31/12/2016
593 Technici elektriciteit 01/01/2001 - 31/12/2016
594 Technici telecommunicatie 01/01/2006 - 31/12/2016
595 Specialisten technici N.E.V. 01/04/2007 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
596 Technici installatie 01/01/2001 - 31/12/2016
599 Opzichters, ploegbazen van arbeiders en soortgelijken 01/01/2001 - 31/12/2016
6 Andere ingenieurs N.E.V. 01/04/2012 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
601 Dekofficieren en scheepskapiteins 01/01/2001 - 31/12/2016
602 Officieren werktuigkundigen (zeevaart) 01/01/2001 - 31/12/2016
603 Binnenschippers en loodsen (Binnenscheepvaart) 01/01/2001 - 31/12/2016
611 Matrozen en scheepsmachinisten (zee- en binnenscheepvaart) 01/01/2001 - 31/12/2016
612 Matrozen en machinisten (binnenscheepvaart) 01/01/2001 - 31/12/2016
62 Rechters en magistraten 01/01/2003 - 30/06/2003
621 Vliegtuigpiloten en boordnavigators 01/01/2001 - 31/12/2016
623 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
624 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/09/2009
63 Notarissen 01/01/2005 - 30/09/2008
631 Bestuurders en stokers van locomotieven 01/01/2001 - 31/12/2016
632 Trambestuurders, trambestuurders-ontvangers 01/01/2001 - 31/12/2016
633 Autobusbestuurders, autobusbestuurders-ontvangers 01/01/2001 - 31/12/2016
634 Andere bestuurders van motorvoertuigen (behalve autobus) 01/01/2001 - 31/12/2016
638 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
639 Andere bestuurders N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
641 Stationschefs 01/01/2007 - 31/12/2016
643 Controleurs, inspecteurs (tram, bus, metro) 01/01/2001 - 31/12/2016
644 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/06/2002
649 Andere controleurs en inspecteurs transportwezen N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
651 Verkeersleiders (zee- en binnenscheepvaart) 01/01/2001 - 31/12/2016
652 Verkeersleiders (uchtvaart) 01/01/2001 - 30/06/2010
653 Hoofdconducteurs en treinwachters 01/01/2001 - 31/12/2016
654 Dispatchers (spoorwegen) 01/01/2001 - 31/12/2016
655 Wachters en rangeerders (spoorwegen) 01/01/2001 - 31/12/2016
656 Verkeersleiders en verkeersregelaars N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
657 Dispatchers (waterwegen) 01/01/2001 - 31/12/2016
658 Ontvangers en begeleiders (transportwezen) 01/01/2001 - 31/12/2016
659 Andere werknemers in de transportsektor N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
662 Radio-officieren en operators voor radioverbindingen 01/01/2001 - 31/12/2016
663 Telefonisten en Telegrafisten 01/01/2001 - 31/12/2016
664 Postboden en telegrambestellers 01/04/2011 - 31/12/2016
669 Andere arbeiders in de communicatiesektor N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
7 Meetkundigen-landmeters 01/01/2013 - 31/12/2016
700 Mijnwerkers en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
701 Machinebedieners mijnuitbating 01/01/2001 - 31/12/2016
702 Kolenbewerkers en andere Bovengrondse Mijnwerkers 01/01/2001 - 31/12/2016
703 Groeve arbeiders en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
704 Installatie bedieners voor het splijten van rotsen 01/01/2001 - 31/12/2016
705 Klei-, zand-, grind- en kalkdelvers 01/01/2001 - 31/12/2016
706 Grondboorders, bronboorders en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
707 Aardoliearbeiders en soortgelijken 01/01/2001 - 31/12/2016
708 Overige delfstoffenbewerkers en maneuvers in groeven 01/01/2001 - 31/12/2016
71 Beeldhouwers, schilders en soortgelijke kunstenaars 01/01/2001 - 31/12/2016
710 Vezelvoorbewerkers 01/01/2001 - 31/12/2016
711 Bedieners Toestellen Voor Vezelvoorbewerking 01/01/2001 - 31/12/2016
712 Spinners en bobijners (Textiel) 01/01/2001 - 31/12/2016
713 Wevers 01/01/2001 - 31/12/2016
714 Breiers 01/01/2001 - 31/12/2016
715 Kaartenmakers, regelaars, voorbereiders van weefmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
716 Blekers, ververs en afwerkers van textielproducten 01/01/2001 - 31/12/2016
717 Ambachtelijke arbeiders (textiel, leder, enz...) 01/01/2004 - 30/06/2008
719 Textielarbeiders en soortgelijke N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
72 Beeldhouwers, schilders en soortgelijke kunstenaars 01/01/2001 - 31/12/2016
721 Kleermakers, -maaksters, bontwerkers en soortgelijke arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
722 Bontwerkers en soortgelijke arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
723 Modisten en hoedenmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
724 Stoffeerders en soortgelijke arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
725 Patroonmakers, aftekenaars en coupeurs voor textielwaren 01/01/2001 - 31/12/2016
726 Naaiers en borduurwerkers weefsels, bont en lederen kleding 01/01/2001 - 31/12/2016
727 Bedieners van stikmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
729 Andere beroepen in de fabricage van textielprodukten N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
73 Schrijvers, journalisten en soortgelijke 01/04/2006 - 31/12/2007
731 Schoenmakers en schoenlappers 01/01/2001 - 31/12/2016
732 Snijders, oppinners, naaiers (Schoenfabricatie) 01/01/2001 - 31/12/2016
733 Marokijnwerkarbeiders En Soortgelijke Arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
734 Machinebedieners voor vervaardigen van schoenen, lederwaren 01/01/2001 - 31/12/2016
739 Zadelmakers, tuigmakers en arbeiders in de ledernijverheid 01/01/2001 - 31/12/2016
74 Acteurs en regisseurs 01/01/2001 - 31/12/2016
741 Bedieners van metaalovens 01/01/2001 - 31/12/2016
742 Uitgloeiers en arbeiders (thermische behandeling van metalen) 01/01/2001 - 31/12/2016
743 Walsers, bedieners van walsmachines en afwerkers 01/01/2001 - 31/12/2016
744 Bedieners metaalovens tweede smelting en verwarmingsovens 01/01/2001 - 31/12/2016
745 Metaalgieters 01/01/2001 - 31/12/2016
746 Vormers en kernmakers (Gieterij) 01/01/2001 - 31/12/2016
747 Draadtrekkers en metaalrekkers 01/01/2001 - 31/12/2016
748 Galvaniseerders, metalliseerders, vertinners arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
749 Arbeiders van de metaalproductie en metaalbewerking N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
75 Clowns, goochelaars, acrobaten 01/01/2006 - 31/12/2016
751 Mecaniciens voor precisie-instrumenten 01/01/2001 - 31/12/2016
752 Mecaniciens-opticiens en mecaniciens voor kunstledematen 01/01/2001 - 31/12/2016
753 Wapenmakers en veiligheidsslotenmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
754 Uurwerkmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
755 Goud- en zilversmeden, juweliers (Diamant niet inbegrepen 01/01/2001 - 31/12/2016
756 Diamantsnijders 01/01/2001 - 31/12/2016
757 Diamantslijpers, -verstellers bewerkers van edelstenen 01/01/2001 - 31/12/2016
759 Bedieners van montageketting en industriele robotten 01/01/2001 - 31/12/2016
76 Componisten, muzikanten, zangers 01/01/2001 - 31/12/2016
760 Bankwerkers, monteerders (Uitg. elec. en precisie apparaten) 01/01/2001 - 31/12/2016
761 Instellers-Bedieners En Bedieners Van Werktuigmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
762 Gereedschapsmakers, modelmakers en aftekenaars 01/01/2001 - 31/12/2016
763 Monteerders, mechanieken en herstellers van voertuigen 01/01/2001 - 31/12/2016
764 Monteurs in machinebouw 01/01/2001 - 31/12/2016
765 Smeden, hamersmeden en bedieners van smeedpersen 01/01/2001 - 31/12/2016
766 Loodgieters en buizenfitters 01/01/2001 - 31/12/2016
767 Lassers en branders 01/01/2001 - 31/12/2016
768 Plaatwerkers en ketelmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
769 Monteurs van ijzeren gebinten en metaalconstructies N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
77 Choreografen, dansers 01/01/2001 - 31/12/2016
770 Monteurs van elektrische en elektronische toestellen 01/01/2001 - 31/12/2016
771 Electriekers, electriekers-herstellers 01/01/2001 - 31/12/2016
772 Electro-mécaniekers, -monteurs en electriekers-afstellers 01/01/2001 - 31/12/2016
773 Electroniekers 01/01/2003 - 31/12/2016
774 Herstellers radio- en televisietoestellen 01/01/2001 - 31/12/2016
775 Monteurs en herstellers telefoon- en telegraafinstallatie 01/01/2001 - 31/12/2016
776 Monteurs van elektrische leidingen 01/01/2001 - 31/12/2016
777 Bedieners van schakelborden (Electrische centrale) 01/01/2001 - 31/12/2016
778 Bedieners radio- en televisiezendstations 01/01/2001 - 31/12/2016
779 Arbeiders gelijkgesteld aan electriekers N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
78 Omroepers, spektakelpresentators 01/01/2003 - 31/12/2016
781 Timmerlieden, schrijnwerkers en parketvloerleggers 01/01/2001 - 31/12/2016
782 Betontimmerlieden, bekisters-stutters 01/01/2001 - 31/12/2016
783 Meubelmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
784 Instellers, bedieners van houtbewerkingsmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
785 Bedieners (ruw)bewerkingsmachines voor hout 01/01/2001 - 31/12/2016
786 Arbeiders houtbewerking 01/01/2001 - 31/12/2016
787 Handwerkmannen (Artisanaal) hout en andere producten 01/01/2001 - 31/12/2016
788 Bedieners van houtbewerkingsmachines 01/01/2002 - 31/12/2016
789 Houtbewerkers N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
79 Spektakel directiekaders 01/04/2005 - 31/12/2016
791 Schilders en behangers (Gebouwen) 01/01/2001 - 31/12/2016
792 Andere decorateurs (Arbeiders) 01/01/2001 - 31/12/2016
793 Plaatsers van vast tapijt 01/01/2001 - 31/12/2016
794 Behangers 01/01/2001 - 31/12/2016
795 Schoonmakers van gevels, schoorsteenvegers 01/01/2001 - 31/12/2016
799 Andere schilders en soortgelijke arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
800 Metselaars en vloerenleggers 01/01/2001 - 31/12/2016
801 Plafonneerders en pleisterwerkers 01/01/2001 - 31/12/2016
802 Betonwerkers en betonafwerkers 01/01/2001 - 31/12/2016
803 Isoleerders 01/01/2001 - 31/12/2016
804 Glazenmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
805 Dakdekkers 01/01/2001 - 31/12/2016
806 Steenhouwers en steengraveerders 01/01/2001 - 31/12/2016
807 Plaatsers van vloerbekleding 01/01/2001 - 31/12/2016
808 Andere bouwvakarbeiders N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
809 Maneuvers van de constructiesector 01/01/2001 - 31/12/2016
81 Expertboekhouders-boekhouders 01/01/2001 - 31/12/2016
810 Zeefdrukkers op de plank 01/01/2001 - 31/12/2016
811 Handzetters en machinezetters 01/01/2001 - 31/12/2016
812 Drukkers en bedieners van drukpersen 01/01/2001 - 31/12/2016
813 Clichemakers, stereotypeurs en galvanoplastiekers drukkerij 01/01/2001 - 31/12/2016
814 Drukkerijgraveerders (behalve fotograveerders) 01/01/2001 - 31/12/2016
815 Fotograveerders 01/01/2001 - 31/12/2016
816 Boekbinders en soortgelijke arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
817 Ontwikkelaars, afdrukkers, monteerders (Filmen, foto'S) 01/01/2001 - 31/12/2016
818 Machinebedieners voor vervaardiging van fotografieartikel 01/01/2004 - 30/06/2004
819 Bedieners van bindmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
82 Maatschappelijke en sociale assistenten, sociale werkers 01/01/2001 - 31/12/2016
821 Bedieners van venster- en glasmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
822 Optiekglasbewerkers 01/01/2003 - 31/12/2016
823 Vormers, persers en snijders van glas en holglas 01/01/2001 - 31/12/2016
824 Pottenbakkers en soortgelijke arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
825 Bedieners van glas- en keramiekovens 01/01/2001 - 31/12/2016
826 Glas- en keramiekversierders 01/01/2001 - 31/12/2016
827 Slijpers en graveerders in glas- en aardewerk 01/01/2002 - 31/12/2016
829 Andere glas- en keramiekarbeiders N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
83 Bibliothecarissen, documentalisten 01/01/2002 - 31/03/2002
830 Molenaars, olieslagers en soortgelijke graanarbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
831 Bakkers, banketbakkers 01/01/2001 - 31/12/2016
832 Machinebedieners produktie voedingswaren 01/01/2001 - 31/12/2016
833 Distillateurs geestrijke dranken,brouwers,wijnarbeiders E.D. 01/01/2001 - 31/12/2016
834 Arbeiders in fruit- en groentenindustrie en soortgelijken 01/01/2001 - 31/12/2016
835 Slachters 01/01/2001 - 31/12/2016
836 Beenhouwers, spekslagers en soortgelijken 01/01/2001 - 31/12/2016
837 Melkerijarbeiders en margarinebereiders 01/01/2001 - 31/12/2016
838 Arbeiders produktie en raffinage van suiker en aanverwanten 01/01/2001 - 31/12/2016
839 Werkers in de voedings- en dranknijverheid N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
840 Bedieners distillatie-apparaten (Behalve voeding) 01/01/2001 - 31/12/2016
841 Bedieners raffinaderijinstallaties 01/01/2001 - 31/12/2016
842 Kokers, branders in de scheikundige nijverheid 01/01/2001 - 31/12/2016
843 Bedieners breek- ,plet- en wasmachines in scheik. producten 01/01/2001 - 31/12/2016
844 Bedieners filtreerapparaten 01/01/2001 - 31/12/2016
845 Arbeiders in de scheikundige nijverheid N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
849 Assembleurs van artikelen in papier 01/01/2001 - 31/12/2016
85 Informatici, systeemanalisten 01/01/2001 - 31/12/2016
851 Tabaksbereiders 01/01/2001 - 31/12/2016
852 Sigaren- en sigarillosmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
853 Sigarettenmakers en bereiders van rooktabak 01/01/2001 - 31/12/2016
859 Tabaksbewerkers en -arbeiders N.E.V. 01/01/2008 - 31/03/2008 N.E.V.= Niet elders vernoemd
86 Programmeurs 01/04/2002 - 30/06/2010
861 Mandenmakers, borstelmakers en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
862 Bandenmakers, vulcaniseerders en andere rubberbewerkers 01/01/2001 - 31/12/2016
863 Productiearbeiders (Artikelen in plastiek) 01/01/2001 - 31/12/2016
864 Leerlooiers, pelterij- en leertouwerij arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
865 Muziekinstrumenten makers en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
866 Film-, fotografisch papier-, platenvervaardigers 01/01/2001 - 31/12/2016
867 Beton-, asbest-, cement-, briketten en kunststeen arbeider 01/01/2001 - 31/12/2016
868 Arbeiders kurk-, plastiek- en rubberproduktie 01/01/2001 - 31/12/2016
869 Ambachtslieden, vaklieden en fabrieksarbeiders N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
87 Vertalers en tolken 01/01/2005 - 30/06/2009
870 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/03/2009
871 Inpakkers 01/01/2001 - 31/12/2016
872 Andere verpakkers N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
881 Bedieners installaties voor energieproduktie 01/01/2001 - 31/12/2016
882 Machinebedieners vaste installaties N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
883 Kraan-, hijs- of hefwerktuig bestuurders 01/01/2001 - 31/12/2016
884 Optuigers en kabelsplitsers 01/01/2001 - 31/12/2016
885 Bestuurders van grondwerk- en bouwmachines N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
886 Duikers en kikvorsmannen 01/01/2001 - 31/12/2016
888 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
889 Bestuurders laad- en losmachines N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
89 Specialisten (Public relations en bestuur) 01/01/2007 - 31/12/2016
891 Havenarbeiders, scheepsladers en -lossers 01/01/2001 - 31/12/2016
892 Warenbehandelaars 01/01/2001 - 31/12/2016
896 Schoonmakers van burelen en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
897 Straatvegers en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
898 Oliers en smeerders van machines, voertuigen en onderdelen 01/01/2001 - 31/12/2016
899 Handlangers N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
90 Oude code of onbekend code 01/01/2008 - 30/06/2008
900 Pompiers en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
901 Politieagenten en rijkswachters 01/01/2001 - 31/12/2016
902 Personen verantwoordelijk voor openbare orde 01/01/2001 - 31/12/2016
904 Veiligheidsinspecteurs, dedectieven 01/01/2001 - 31/12/2016
905 Douaneagenten 01/01/2009 - 30/06/2009
908 Cipiers en gevangenisbewakers 01/01/2005 - 30/06/2005
909 Bewakers en soortgelijke N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
91 Statistici 01/01/2009 - 30/06/2009
911 Huismeesters, economen en gouvernantes 01/01/2001 - 31/12/2016
912 Koks 01/01/2001 - 31/12/2016
913 Kamermeisjes en huisknechten, dienstboden en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
914 Zaalknechten, kelners en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
915 Concierges en kosters 01/01/2001 - 31/12/2016
916 Sjouwers, werkvrouwen, schoonmakers en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
917 Kinderoppassters en helpsters in het huishouden 01/01/2001 - 31/12/2016
918 Huishoudelijke schoonmaaksters 01/01/2001 - 31/12/2016
919 Receptiepersoneel en soortgelijk personeel 01/01/2001 - 31/12/2016
92 Actuarissen, wiskundigen 01/01/2004 - 31/12/2004
920 Kappers, schoonheidsspecialisten en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
921 Beheerders en geranten personenverzorging en schoonmaak 01/01/2001 - 31/12/2016
922 Wassers, ontzetters, persers en ververs van kledingstukken 01/01/2001 - 31/12/2016
923 Fotografen en cameramannen 01/01/2001 - 31/12/2016
924 Begrafenisondernemers en -personeel 01/01/2009 - 31/03/2010
931 Atleten, sportbeoefenaars en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
942 Luchtvaarthostessen, stewards en kelners 01/01/2001 - 31/12/2016
943 Andere beroepen (Diensten) N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
944 Astrologen, waarzeggers 01/01/2008 - 30/09/2008
945 Croupiers en soortgelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
946 Dienstpersoneel (Theaters, cinema's) 01/01/2009 - 31/12/2016
949 Andere beroepen N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
95 Sociologen, antropologen en soortgelijke 01/01/2004 - 31/12/2008
96 Filosofen 01/01/2001 - 31/12/2016
961 Oude code of onbekend code 01/01/2009 - 31/03/2009
964 Oude code of onbekend code 01/01/2008 - 30/06/2008
976 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/03/2006
98 Vorsers universiteit 01/01/2001 - 31/12/2016
99 N.E.V. andere specialisten 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
999 Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016