Variabele: Code aard van de beslissing

Een verbetering voorstellen

Naam

Code aard van de beslissing

Afkorting

aard_beslissing_code

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Deze code duidt (samengevat) de beslissing van het FBZ aan. De beslissingen hebben betrekking op de erkenning van de beroepsziekte, de definitieve of tijdelijke aard ervan, de vaststelling van het ongeschiktheidspercentage, de herziening van het ongeschiktheidspercentage, het type maatregel: vergoeding of verwijdering, beroepsheroriëntering, ...

Bron

DWH_FMP

Instelling

Fonds voor Beroepsziekten

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

1) De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

2) Er dient te worden opgemerkt dat er voor deze variabele vanaf 2006 nieuwe codes zijn bijgekomen.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
02100 De persoon heeft niet aangetoond dat hij blootgesteld is geweest aan het risico van een beroepsziekte, en dit tijdens of voor een deel van de periode die valt onder de werkingssfeer van de gecoördineerde wetten (art. 2 en art. 32). 01/01/2008 - 30/06/2010
11100 Toekenning van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid 01/01/2001 - 31/12/2016
11200 Toekenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid 01/01/2001 - 31/12/2016
11201 Toekenning van de voorkeurregeling 01/01/2001 - 31/12/2016
11202 Toekenning van hulp van een derde 01/01/2001 - 31/12/2016
11210 Toekenning van een rente na verwijdering 01/01/2001 - 31/12/2016
11212 Toekenning van een percentage van ongeschiktheid wegens lage rugklachten 01/01/2004 - 31/12/2016 Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
11213 Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid - bevestiging van de graad (1) 01/10/2005 - 31/12/2016
11214 Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid - bevestiging van de graad (2) 01/07/2010 - 31/12/2016
11220 Codering fout. 01/01/2016 - 31/12/2016 11200 lezen.
11231 Toekenning of herziening % socio-economischefactoren (is deel van % blijvende ongeschiktheid) (afschaffing van het socio-economisch percentage op de leeftijd van 65 jaar). 01/01/2001 - 31/12/2016 Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
11232 Toekenning of herziening % socio-economische factoren (is deel van % blijvende ongeschiktheid) (herziening van het socio-economisch percentage op de leeftijd van 65 jaar). 01/01/2001 - 30/06/2009 Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
11233 Toekenning of herziening % socio-economische factoren (is deel van % blijvende ongeschiktheid) (toekenning van een leeftijdstoelage op de leeftijd van 65 jaar). 01/01/2001 - 31/12/2016 Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
11234 Toekenning of herziening % socio-economische factoren (is deel van % blijvende ongeschiktheid) (verhoging van de leeftijdstoelage op de leeftijd van 65 jaar). 01/04/2007 - 31/12/2016 Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
11235 Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid 01/04/2007 - 31/12/2016
12000 Toekenning verwijdering niet van toepassing 01/10/2002 - 31/12/2003
12100 Toekenning van een tijdelijke verwijdering 01/01/2001 - 31/12/2016
12101 Toekenning tijdelijke verwijderen 01/01/2002 - 30/06/2002
12110 Oriëntatievergoeding voor een tijdelijke verwijdering (15 dagen) 01/04/2008 - 31/12/2016
12200 Herscholing 01/01/2001 - 31/12/2016
12210 Definitieve verwijdering (90 dagen) 01/01/2001 - 31/12/2016
12400 Terugbetaling kosten herscholing 01/10/2008 - 31/03/2013
13300 Toekenning begrafeniskosten 01/07/2001 - 31/12/2016
13310 Toekenning overbrengingskosten 01/01/2003 - 31/03/2010
13520 Toekenning van een toelage aan de ascendenten 01/01/2001 - 31/12/2016 Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
13500 Toekenning van een weduwetoelage 01/01/2001 - 31/12/2016
13501 Toekenning van de voorkeurregeling 01/01/2001 - 31/12/2016
13502 Toekenning van een weduwetoelage (vast bedrag) 01/01/2001 - 31/12/2016
13510 Toekenning van een wezentoelage 01/01/2001 - 31/12/2016 Nieuwe code ingevoerd ten gevolge van een wetswijziging
13530 Toekenning broers/zuster 01/04/2009 - 31/12/2016
15401 Toekenning gezondheidszorg 01/10/2016 - 31/12/2016
21200 Stopzetting van een blijvende arbeidsongeschiktheid 01/01/2007 - 31/12/2010
40115 01/01/2001 - 30/08/2011 Code uit voor 1990. Gebruikt in het geval van de herziening van éen besluit
40129 01/01/2001 - 31/12/2016 Code uit voor 1990. Gebruikt in het geval van de herziening van éen besluit
41211 Anvaardbare aanvragen 01/01/2001 - 31/12/2016
42210 Onanvaardbare aanvragen 01/01/2001 - 31/12/2016
99960 De aanvrager leed niet aan de beroepsziekte waarvoor een vergoeding wordt gevraagd 01/01/2007 - 30/06/2007
[ ] De FBZ vermoedt een coderingsfout. 01/01/2008 - 31/03/2014