Variabele: Code "indiener" van de aanvraag

Een verbetering voorstellen

Naam

Code "indiener" van de aanvraag

Afkorting

indiener_code

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Code die aanduidt wie het erkennings- of verwijderingsdossier heeft ingediend (bv. de betrokkene zelf, de rechthebbenden, een arts, een overheidsdienst, de werkgever, ...).

Bron

DWH_FMP

Instelling

Fonds voor Beroepsziekten

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De arbeidsgeneesheer is verplicht een aangifte te doen wanneer hij zelf vaststelt of door een andere arts op de hoogte gesteld wordt dat een werknemer getroffen is door een erkende beroepsziekte die vermeld is in de officiële lijst of wanneer hij meent dat deze ziekte te wijten is aan de uitoefening van het beroep of ook nog indien deze ziekte vermeld is in de Belgische of Europese lijst van beroepsziekten of de lijst van ziekten die gemeld moeten worden teneinde ze eventueel in deze Europese lijst op te nemen.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
[blanco] Onbekend 01/01/2001 - 31/12/2016
00 Overheidsdienst 01/01/2001 - 31/12/2016
01 De betrokkene zelf 01/01/2001 - 31/12/2016
1 Eerste algemene aanvragen 01/01/2001 - 31/12/2016
02 Rechthebbenden 01/01/2001 - 31/12/2016
03 Behandelende geneesheer 01/01/2001 - 31/12/2016
04 Overheid 01/01/2001 - 31/12/2016
05 Bedrijfsarts 01/01/2001 - 31/12/2016
5 Andere aanvragen 01/01/2005 - 30/09/2005
06 Buitenlandse instelling 01/01/2001 - 31/12/2016
07 FBZ 01/01/2001 - 31/12/2016
7 Aanvragen voor samenwerking van Belgische en buitenlandse organisaties 01/01/2001 - 31/12/2016
08 Andere 01/01/2001 - 31/12/2016
8 Andere 01/01/2016 - 31/12/2016
09 Ziekenfonds 01/01/2001 - 31/12/2016
9 Ziekenfonds 01/01/2001 - 31/03/2002
10 Werkgever 01/01/2004 - 31/12/2016
11 Eerste aanvraag 01/01/2001 - 31/12/2016
12 Aanvraag na verwerping 01/01/2001 - 31/12/2016
13 Aanvraag wegens hervallen na genezing 01/01/2001 - 31/12/2016
15 Bedrijfsarts 01/01/2014 - 31/12/2016
16 01/01/2001 - 31/12/2016 Deze code is niet meer in gebruik sinds 1999 en de definitie ontbreekt bij het Fonds voor Beroepsziekten.
17 Regelgeving asbestfonds 01/01/2008 - 31/12/2016
21 Aanvraag om herziening 01/01/2001 - 31/12/2016
22 Herziening van ambtswege 01/01/2004 - 31/12/2016
23 Verbeterde beslissing van een opvolgingsonderzoek 01/01/2014 - 31/12/2016
31 Aanvraag toekenning hulp van een andere persoon 01/01/2001 - 31/03/2005
32 Aanvraag om verwijdering zwangeren 01/01/2001 - 31/12/2016
34 Aanvraag van rechthebbenden 01/01/2001 - 31/12/2016
35 Aanvraag voor toekenning preferentieel stelsel (koninklijk besluit 13 januari 1983) 01/04/2004 - 31/12/2016
37 Aanvraag om verwijdering 01/01/2001 - 31/12/2016
47 Herrinnering van aanvraag om definitieve verwijdering 01/01/2010 - 31/12/2016
61 Verbeterde beslissing van een verbeterde beslissing 01/10/2013 - 31/12/2016
62 Aanvraag voor herziening van een genomen beslissing ingevolge regelgeving door het Beheerscomité (bv.begrafeniskosten, ...) 01/01/2001 - 31/12/2016
63 Betwisting over administratieve beslissing voor arbeidsrechtbank of -hof 01/01/2001 - 31/12/2016
69 01/01/2001 - 30/09/2010 Deze code is niet meer in gebruik sinds 1972 en de definitie ontbreekt bij het Fonds voor Beroepsziekten.