Variabele: Ander afgeleid pensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Ander afgeleid pensioen

Afkorting

afgeleid_pensioen

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Pensioentrekkende die een afgeleid pensioen ontvangt

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 34 (pensioentrekkend zonder werk) en in combinatie met de nomenclatuurpositie 1 (werkend) als die persoon waarde '1' heeft op de afgeleide variabele 'werkend als pensioentrekkende'.
  • Deze afgeleide variabele is echter weinig betrouwbaar omdat hij onder andere wordt afgeleid op basis van de variabele 'type_pensioen' die niet altijd correct wordt ingevuld.
  • Onder ander afgeleid pensioen worden andere afgeleide pensioenen dan het overlevingspensioen verstaan, namelijk het wezenpensioen en het pensioen voor de uit de echt gescheidenen.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Nee 31/03/2003 - ∞
1 Ja 31/03/2003 - ∞