Variabele: Aantal registraties wettelijk samenwonen

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal registraties wettelijk samenwonen

Afkorting

Aantal

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

De variabele geeft het aantal registraties weer van een persoon in het bestand wat betreft het wettelijk samenwonen.

Bron

DWH_RN_CohabitationLegale

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/2014 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/