Variabele: Burgerlijke staat

Een verbetering voorstellen

Naam

Burgerlijke staat

Afkorting

Burgerlijke_staat

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Formele positie van een individu in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek.

Bron

DWH_RN_EtatCivil

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/2008 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
10 Ongehuwd 31/12/2008 - ∞
20 Gehuwd 31/12/2008 - ∞
25 Nietigverklaring van het huwelijk 31/12/2008 - ∞
26 Putatief huwelijk 31/12/2008 - ∞
30 Weduwnaar/weduwe 31/12/2008 - ∞
40 Gescheiden 31/12/2008 - ∞
41 Echtscheiding uitgesproken met toepassing van de wet van 30 juni 1994 31/12/2008 - ∞
50 Scheiding van tafel en bed en van goederen 31/12/2008 - ∞
51 Scheiding van tafel en bed en van goederen uitgesproken met toepassing van de wet van 30 juni 1994 31/12/2008 - ∞
60 Ontbinding van het huwelijk op een bijzondere wijze 31/12/2008 - ∞
80 Partnerschap 31/12/2008 - ∞
81 Beëindiging partnerschap 31/12/2008 - ∞
90 Onbepaald 31/12/2008 - ∞
95 Op verklaring zonder bewijs - Ongehuwd 31/12/2017 - ∞
96 Op verklaring zonder bewijs - Gehuwd 31/12/2017 - ∞
97 Op verklaring zonder bewijs – Gescheiden 31/12/2018 - ∞
98 Op verklaring zonder bewijs – Weduwe (naar) 31/12/2018 - ∞