Variabele: Aard van de onderbreking van prestaties

Een verbetering voorstellen

Naam

Aard van de onderbreking van prestaties

Afkorting

PREFIXLO

Thema

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan of de betrokkene zijn arbeidsprestaties voltijds onderbreekt, dan wel vermindert met 1/2de, 1/3de, 1/4de, 1/5de.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
11 Normale stelsel: vermindering van de prestaties in een deeltijdse betrekking van 3/4 tot de helft van de prestaties uitgeoefend in een voltijdse betrekking 01/01/2005 - ∞
12 Normale stelsel: voltijdse werknemer die zijn prestaties halveert 01/01/2005 - ∞
13 Normale stelsel: voltijdse werknemer die zijn prestaties vermindert met 1/3 01/01/2005 - ∞
14 Normale stelsel: voltijdse werknemer die zijn prestaties vermindert met 1/4 01/01/2005 - ∞
15 Normale stelsel: voltijdse werknemer die zijn prestaties vermindert met 1/5 01/01/2005 - ∞
16 Ouderschapsverlof, uitkering voor werknemers jonger dan 50 jaar, vermindering van prestaties met 1/10de 01/04/2019 - ∞
21 Eindeloopbaanstelsel: vermindering van de prestaties in een deeltijdse betrekking van 3/4 tot de helft van de prestaties uitgeoefend in een voltijdse betrekking 01/01/2005 - ∞
22 Eindeloopbaanstelsel: voltijdse werknemer die zijn prestaties halveert 01/01/2005 - ∞
23 Eindeloopbaanstelsel: voltijdse werknemer die zijn prestaties vermindert met 1/3 01/01/2005 - ∞
24 Eindeloopbaanstelsel: voltijdse werknemer die zijn prestaties vermindert met 1/4 01/01/2005 - ∞
25 Eindeloopbaanstelsel: voltijdse werknemer die zijn prestaties vermindert met 1/5 01/01/2005 - ∞
26 Ouderschapsverlof, verhoogde uitkering voor werknemers vanaf 50 jaar, vermindering van prestaties met 1/10de 01/04/2019 - ∞
50 Volledige loopbaanonderbreking 01/01/2005 - ∞
60 Normale stelsel: voltijdse werknemer die zijn prestaties halveert 01/01/2005 - ∞
65 Eindeloopbaanstelsel: voltijdse werknemer die zijn prestaties halveert 01/01/2005 - ∞