Variabele: Activiteitssector

Een verbetering voorstellen

Naam

Activiteitssector

Afkorting

CODENACE

Thema

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet

Definitie/omschrijving

Geeft de activiteitssector aan waarin de loopbaanonderbreker actief is/was.

Zie bijlage8 voor een overzicht van de verschillende regimes tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - 30/06/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
. Niet van toepassing 01/01/1998 - 30/06/2016
1 landbouw en jacht 01/01/1998 - 30/06/2016
2 bosbouw en ontginning 01/01/1998 - 30/06/2016
3 visserij 01/01/1998 - 30/06/2016
4 winning en bewerking van vaste brandstoffen 01/01/1998 - 30/06/2016
5 cokesovenbedrijven, aardolie- en aardgaswinning, aardolieraffinaderijen 01/01/1998 - 30/06/2016
6 winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen, productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 01/01/1998 - 30/06/2016
7 winning en bewerking van ertsen, vervaardiging en eerste verwerking van metalen 01/01/1998 - 30/06/2016
8 winning van niet-metaalhoudende en niet-energetische delfstoffen, veenderijen 01/01/1998 - 30/06/2016
9 havenarbeiders 01/01/1998 - 30/06/2016
10 vervaardiging van producten uit niet-metaalhoudende delfstoffen (excl. glas) 01/01/1998 - 30/06/2016
11 glasindustrie 01/01/1998 - 30/06/2016
12 chemische industrie, kunstmatige en synthetische garen- en vezelfabrieken 01/01/1998 - 30/06/2016
13 vervaardiging van producten uit metaal 01/01/1998 - 30/06/2016
14 machinebouw 01/01/1998 - 30/06/2016
15 bureaumachinefabrieken, fabrieken van machines voor informatieverwerking 01/01/1998 - 30/06/2016
16 automobielbouw, fabricage van auto-onderdelen, transportmiddelenfabrieken 01/01/1998 - 30/06/2016
17 fijnmechanische en optische industrie 01/01/1998 - 30/06/2016
18 voedingsmiddelenindustrie, drankbereiding 01/01/1998 - 30/06/2016
19 tabaksnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
20 ledernijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
21 schoennijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
22 kledingnijverheid 01/01/1998 - 31/12/2004
23 houtindustrie, fabrieken van houten meubelen 01/01/1998 - 30/06/2016
24 papier- en papierwarenindustrie 01/01/1998 - 30/06/2016
25 grafische nijverheid en uitgeverijen 01/01/1998 - 30/06/2016
26 rubberindustrie 01/01/1998 - 30/06/2016
27 plasticverwerkende industrie 01/01/1998 - 30/06/2016
28 diamantbedrijf 01/01/1998 - 30/06/2016
29 overige be- en verwerkende industrie 01/01/1998 - 30/06/2016
30 bouwnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
31 groothandel, recuperatie, tussenpersonen in de handel, kleinhandel 01/01/1998 - 30/06/2016
32 maaltijden-, dranken- en logiesverstrekkende bedrijven 01/01/1998 - 30/06/2016
33 reparatie gebruiksgoederen en voertuigen 01/01/1998 - 30/06/2016
34 vervoer en verkeer 01/01/1998 - 30/06/2016
35 bank- en kredietwezen, verzekeringswezen (exclusief sociale verzekering) 01/01/1998 - 30/06/2016
36 dienstverlening aan ondernemingen, verhuur van goederen 01/01/1998 - 30/06/2016
37 algemeen overheidsbestuur, defensie, wettelijke sociale verzekering 01/01/1998 - 30/06/2016
38 volksgezondheid en diergeneeskunde 01/01/1998 - 30/06/2016
39 overige maatschappelijke dienstenverlenende instellingen 01/01/1998 - 30/06/2016
40 overige diensten 01/01/1998 - 30/06/2016
63 onderwijs 01/01/1998 - 30/06/2016
80 kledingnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
81 kledingnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
82 kledingnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
83 textielnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
84 textielnijverheid 01/07/1998 - 30/06/2016
85 textielnijverheid 01/07/2000 - 30/06/2016
86 textielnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
87 kledingnijverheid 01/01/1998 - 30/06/2016
97 schoolverlaters, onvoldoende omschreven activiteiten 01/10/1998 - 30/06/2016
99 schoolverlaters, onvoldoende omschreven activiteiten 01/01/1998 - 30/06/2016
codes <> bovenstaande codes schoolverlaters, onvoldoende omschreven activiteiten 01/01/1998 - 30/06/2016

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Algemeen stelsel.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn stelsels die werknemers de mogelijkheid geven om hun loopbaan gedurende bepaalde tijd gedeeltelijk te verminderen of tijdelijk stop te zetten. Het stelsel van tijdskrediet heeft betrekking op de werknemers in de privésector, het stelsel van loopbaanonderbreking is een gelijkaardige maatregel voor de overheidssector. Als hij aan de voorwaarden voldoet, kan de werknemer vragen om een forfaitaire uitkering te ontvangen die door de RVA zal worden uitbetaald. Deze uitkering varieert naargelang de omvang van de prestatievermindering en ze is beperkt in de tijd.
Voor de 50-plus-werknemers die aan de voorwaarden voldoen, zal de uitkering tot aan de pensioensleeftijd worden uitgekeerd.

Het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking zijn rechten van de werknemers, behalve als hun aantal een bepaald percentage in het bedrijf overschrijdt, of als ze strategische functies bekleden. In heel kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) moet de mogelijkheid tot tijdskrediet met de werkgever worden besproken.

Specifieke stelsels

Er bestaan ook specifieke stelsels van loopbaanonderbreking, die aan een welomschreven reden zijn gebonden. Dit is het geval voor het ouderschapsverlof, het palliatief verlof, verlof voor medische bijstand, of voor de hervatting van studies. In dit geval kan de uitkering die door de RVA wordt uitbetaald, voor een langere periode worden uitbetaald dan voorzien in het algemeen stelsel.