Variabele: Betaling minimumpensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Betaling minimumpensioen

Afkorting

PminPaid

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan of er al dan niet een minimumpensioen wordt uigekeerd aan de persoon.

Bron

DWH_ONP_PENSIONMINIMUM

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Yes Wel betaling van een minimumpensioen 01/01/2013 - 31/03/2016
No Geen betaling van een minimumpensioen 01/01/2013 - 31/03/2016