Variabele: Dimensie

Een verbetering voorstellen

Naam

Dimensie

Afkorting

Codimp

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Code van de dimensieklasse van de werkgever

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De belangrijkheidscode wordt berekend per jaar T en geldt dus voor alle vier kwartalen van dat jaar. Het resultaat van de berekening betreft het gemiddelde van de eerste drie kwartalen van jaar T-1 en het vierde kwartaal van jaar T-2.

Bij nieuwe werkgevers wordt de waarde bepaald op basis van het aantal aangeworven werknemers.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
0 Geen werknemers 01/10/2007 - 31/03/2008
1 <5 01/01/2005 - 31/12/2016
2 5-9 01/01/2005 - 31/12/2016
3 10-19 01/01/2005 - 31/12/2016
4 20-49 01/01/2005 - 31/12/2016
5 50-99 01/01/2005 - 31/12/2016
6 100-199 01/01/2005 - 31/12/2016
7 200-499 01/01/2005 - 31/12/2016
8 500-999 01/01/2005 - 31/12/2016
9 >1000 01/01/2005 - 31/12/2016