Variabele: Klasse deeltijds

Een verbetering voorstellen

Naam

Klasse deeltijds

Afkorting

Klasse_tauxpt

Thema

Arbeidsregime

Definitie/omschrijving

Code van de klasse deeltijdarbeid

Bron

COVID19_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 30/09/2022

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
K0045 0% - 45% 01/01/2022 - 30/09/2022
K4665 46% - 65% 01/01/2022 - 30/09/2022
K6695 66% - 95% 01/01/2022 - 30/09/2022
K9599 95% - 99% 01/01/2022 - 30/09/2022
K100 Deeltijds maar het aantal uren is toch gelijk aan het aantal uren van de referentiepersoon. 01/01/2022 - 30/09/2022
KI Er zijn onvoldoende gegevens om de klasse deeltijds te bepalen. 01/01/2022 - 30/09/2022
D100 Er zijn geen prestaties en gegevens om te bepalen of de werknemer voorafgaand aan de disponibilteit voltijds of deeltijds aan het werk was. 01/01/2022 - 30/09/2022