Variabele: Paritair Comité

Een verbetering voorstellen

Naam

Paritair Comité

Afkorting

Nr_cp

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Het nummer van het paritaire comité (en eventueel subcomité) waaronder de werknemer ressorteert

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het nummer van het paritair comité wordt bepaald in functie van de economische activiteit van de onderneming. Toch is het paritair comité niet steeds voor alle werknemers van eenzelfde werkgever hetzelfde.

De variabele nr. Paritair Comité in de RSZ-LATG-databank werd aanvankelijk weinig betrouwbaar geacht, en bijgevolg niet door de RSZ gebruikt voor de aanmaak van statistieken. Anderzijds werd deze variabele steeds vaker gecontroleerd, en ook meer ingevuld door de werkgevers. Deze variabele wordt ook geconfronteerd met het kengetal van de werkgeverscategorie. Als deze beide codes onverenigbaar zijn, wordt dit gesignaleerd aan de werkgever, en wordt het nummer van het paritair comité al dan niet aangepast. De werkgever kan een bepaalde toewijzing ook betwisten, met name bij de dienst voor collectieve arbeidsbetrekkingen van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), die een advies verleent, eventueel na inspectie ter plaatse. Ook de code-lijst met de nrs. van de Paritaire Comités is vastgelegd door deze dienst van de FOD WASO.

Vanaf 2003 wordt het nr. Paritair comité meer systematisch opgevraagd. De kwaliteit van het gegeven blijkt behoorlijk te zijn.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden 01/01/2017 - ∞
101 Nationale Gemengde Mijncommissie 01/01/2017 - ∞
102 Paritair Comité voor het groefbedrijf 01/01/2017 - ∞
102.01 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen 01/01/2017 - ∞
102.02 Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen 01/01/2017 - ∞
102.03 Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant 01/01/2017 - ∞
102.04 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant 01/01/2017 - ∞
102.05 Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen 01/01/2017 - ∞
102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant 01/01/2017 - ∞
102.07 Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik 01/01/2017 - ∞
102.08 Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk 01/01/2017 - ∞
102.09 Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk 01/01/2017 - ∞
102.10 Paritair Subcomité voor de terugwinning van steenstort (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/01/2017 - ∞
102.11 Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen 01/01/2017 - ∞
104 Paritair Comité voor de ijzernijverheid 01/01/2017 - ∞
105 Paritair Comité voor de non-ferro metalen 01/01/2017 - ∞
106 Paritair Comité voor het cementbedrijf 01/01/2017 - ∞
106.01 Paritair Subcomité voor de cementfabrieken 01/01/2017 - ∞
106.02 Paritair Subcomité voor de betonindustrie 01/01/2017 - ∞
106.03 Paritair Subcomité voor de vezelcement 01/01/2017 - ∞
107 Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters 01/01/2017 - ∞
109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf 01/01/2017 - ∞
110 Paritair Comité voor de textielverzorging 01/01/2017 - ∞
111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 01/01/2017 - ∞
112 Paritair Comité voor het garagebedrijf 01/01/2017 - ∞
113 Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf 01/01/2017 - ∞
113.04 Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen 01/01/2017 - ∞
114 Paritair Comité voor de steenbakkerij 01/01/2017 - ∞
115 Paritair Comité voor het glasbedrijf 01/01/2017 - ∞
116 Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 01/01/2017 - ∞
117 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel 01/01/2017 - ∞
118 Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 01/01/2017 - ∞
119 Paritair Comité voor de handel in voedingswaren 01/01/2017 - ∞
120 Paritair Comité voor de textielnijverheid 01/01/2017 - ∞
120.01 Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers 01/01/2017 - ∞
120.02 Paritair Subcomité voor de vlasbereiding 01/01/2017 - ∞
120.03 Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen 01/01/2017 - ∞
121 Paritair Comité voor de schoonmaak 01/01/2017 - ∞
124 Paritair Comité voor het bouwbedrijf 01/01/2017 - ∞
125 Paritair Comité voor de houtnijverheid 01/01/2017 - ∞
125.01 Paritair Subcomité voor de bosontginningen 01/01/2017 - ∞
125.02 Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden 01/01/2017 - ∞
125.03 Paritair Subcomité voor de houthandel 01/01/2017 - ∞
126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking 01/01/2017 - ∞
127 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 01/01/2017 - ∞
128 Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten 01/01/2017 - ∞
128.01 Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen 01/01/2017 - ∞
128.02 Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers 01/01/2017 - ∞
128.03 Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid 01/01/2017 - ∞
128.05 Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder 01/01/2017 - ∞
129 Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton 01/01/2017 - ∞
130 Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf 01/01/2017 - ∞
132 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken 01/01/2017 - ∞
133 Paritair Comité voor het tabaksbedrijf 01/01/2017 - ∞
136 Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 01/01/2017 - ∞
139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart 01/01/2017 - ∞
140 Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 01/01/2017 - ∞
140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars 01/01/2017 - ∞
140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's 01/01/2017 - ∞
140.03 Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden 01/01/2017 - ∞
140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens 01/01/2017 - ∞
140.05 Paritair Subcomité voor de verhuizing 01/01/2017 - ∞
142 Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 01/01/2017 - ∞
142.01 Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen 01/01/2017 - ∞
142.02 Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen 01/01/2017 - ∞
142.03 Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier 01/01/2017 - ∞
142.04 Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten 01/01/2017 - ∞
143 Paritair Comité voor de zeevisserij 01/01/2017 - ∞
144 Paritair Comité voor de landbouw 01/01/2017 - ∞
145 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 01/01/2017 - ∞
146 Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf 01/01/2017 - ∞
148 Paritair Comité voor het bont en kleinvel 01/01/2017 - ∞
149 Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn 01/01/2017 - ∞
149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie 01/01/2017 - ∞
149.02 Paritair Subcomité voor het koetswerk 01/01/2017 - ∞
149.03 Paritair Subcomité voor de edele metalen 01/01/2017 - ∞
149.04 Paritair Subcomité voor de metaalhandel 01/01/2017 - ∞
152 Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs 01/01/2017 - ∞
152.01 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
152.02 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden 01/01/2017 - ∞
201 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel 01/01/2017 - ∞
202 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 01/01/2017 - ∞
202.01 Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven 01/01/2017 - ∞
203 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven 01/01/2017 - ∞
205 Paritair Comité voor de bedienden van de steenkolenmijnen 01/01/2017 - ∞
207 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 01/01/2017 - ∞
209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid 01/01/2017 - ∞
210 Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid 01/01/2017 - ∞
211 Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel 01/01/2017 - ∞
214 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid 01/01/2017 - ∞
215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 01/01/2017 - ∞
216 Paritair Comité voor de notarisbedienden 01/01/2017 - ∞
217 Paritair Comité voor de casinobedienden 01/01/2017 - ∞
219 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing 01/01/2017 - ∞
220 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 01/01/2017 - ∞
221 Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid 01/01/2017 - ∞
222 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking 01/01/2017 - ∞
223 Nationaal Paritair Comité voor de sport 01/01/2017 - ∞
224 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen 01/01/2017 - ∞
225 Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 01/01/2017 - ∞
225.01 Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
225.02 Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek 01/01/2017 - ∞
227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector 01/01/2017 - ∞
300 Nationale Arbeidsraad 01/01/2017 - ∞
301 Paritair Comité voor het havenbedrijf 01/01/2017 - ∞
301.01 Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd 01/01/2017 - ∞
301.02 Paritair Subcomité voor de haven van Gent 01/01/2017 - ∞
301.03 Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde 01/01/2017 - ∞
301.04 Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort 01/01/2017 - ∞
301.05 Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort 01/01/2017 - ∞
302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf 01/01/2017 - ∞
303 Paritair Comité voor het filmbedrijf 01/01/2017 - ∞
303.01 Paritair Subcomité voor de filmproductie 01/01/2017 - ∞
303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen 01/01/2017 - ∞
304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf 01/01/2017 - ∞
306 Paritair Comité voor het verzekeringswezen 01/01/2017 - ∞
307 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen 01/01/2017 - ∞
308 Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen en voor kapitalisatie 01/01/2017 - ∞
309 Paritair Comité voor de beursvennootschappen 01/01/2017 - ∞
310 Paritair Comité voor de banken 01/01/2017 - ∞
311 Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken 01/01/2017 - ∞
312 Paritair Comité voor de warenhuizen 01/01/2017 - ∞
313 Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten 01/01/2017 - ∞
314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 01/01/2017 - ∞
315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart 01/01/2017 - ∞
315.01 Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector 01/01/2017 - ∞
315.02 Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen 01/01/2017 - ∞
315.03 Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer 01/01/2017 - ∞
316 Paritair Comité voor de koopvaardij 01/01/2017 - ∞
317 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten 01/01/2017 - ∞
318 Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 01/01/2017 - ∞
318.01 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
318.02 Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten 01/01/2017 - ∞
319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
319.02 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
320 Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen 01/01/2017 - ∞
321 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen 01/01/2017 - ∞
322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren 01/01/2017 - ∞
322.01 Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren 01/01/2017 - ∞
323 Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden 01/01/2017 - ∞
324 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel 01/01/2017 - ∞
325 Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen 01/01/2017 - ∞
326 Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf 01/01/2017 - ∞
327 Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 01/01/2017 - ∞
327.01 Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven 01/01/2017 - ∞
327.02 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie 01/01/2017 - ∞
327.03 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
328.01 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest 01/01/2017 - ∞
328.02 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest 01/01/2017 - ∞
328.03 Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector 01/01/2017 - ∞
329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 01/01/2017 - ∞
329.02 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest 01/01/2017 - ∞
329.03 Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties 01/01/2017 - ∞
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 01/01/2017 - ∞
330.01.10 Paritair sub-subcomité voor de privé-ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen 01/01/2017 - ∞
330.01.20 Paritair sub-subcomité voor de rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden 01/01/2017 - ∞
330.01.30 Paritair sub-subcomité voor de thuisverpleging 01/01/2017 - ∞
330.01.41 Paritair sub-subcomité voor de autonome revalidatiecentra gelegen in het Vlaamse Gewest en de Nederlandstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
330.01.42 Paritair sub-subcomité voor de autonome revalidatiecentra gelegen in het Waalse Gewest en de Franstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
330.01.51 Paritair sub-subcomité voor de initiatieven voor Beschut wonen in het Vlaamse Gewest en de Nederlandstalige initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
330.01.52 Paritair sub-subcomité voor de initiatieven voor Beschut wonen in het Waalse Gewest en de Franstalige initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
330.01.53 Paritair sub-subcomité voor de wijkgezondheidscentra gelegen in het Vlaamse Gewest en de Nederlandstalige wijkgezondheidscentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
330.01.54 Paritair sub-subcomité voor de wijkgezondheidscentra gelegen in het Waalse Gewest en de Franstalige wijkgezondheidscentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
330.01.55 Paritair sub-subcomité voor de diensten voor bloed van het Rode kruis van België 01/01/2017 - ∞
330.02 Paritair Subcomité voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 01/01/2017 - ∞
330.03 Paritair Subcomité voor de tandprothesen 01/01/2017 - ∞
330.04 Paritair Subcomité voor de overige diensten en instellingen, niet vallend binnen het sociaal federaal akkoord en met uitsluiting van de bicommunautaire diensten en van de inrichtingen voor tandprothesen. Het betreft onder andere, de eerste- hulpdiensten, de ondernemingen uit de bedrijfstak van het onafhankelijk ziekenvervoer, de kabinetten van huisartsen en/of specialisten, de kabinetten van kinesitherapeuten, de tandartspraktijken, de medisch-pediatrische centra, de andere paramedische praktijken, de overlegplatforms van psychiatrische instellingen en diensten, de polyklinieken, de palliatieve thuiszorg, de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, de laboratoria, de medische controlediensten, 01/01/2017 - ∞
331 Paritair comité voor de vlaamse welzijns- en gezondheidssector 01/01/2017 - ∞
331.00.10 Paritair sub-subcomité voor de kinderopvang, de kinderkribben, de peutertuinen, de diensten voor opvanggezinnen, de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, de buitenschoolse kinderopvang 01/01/2017 - ∞
331.00.20 Paritair sub-subcomité voor de centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder revalidatieovereenkomst), de centra voor huwelijkscontacten, de centra voor prenatale raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de diensten voor adoptie, de centra voor ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie 01/01/2017 - ∞
332 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 01/01/2017 - ∞
332.00.10 Paritair sub-subcomité voor de kinderopvang, de buitenschoolse kinderopvang, de kinderkribben, de ouderlijke kinderkribben, de thuisopvang van zieke kinderen, de gemeentelijke kinderopvanghuizen, de "maisons d'enfants", de gelegenheidsopvang, de regelmatige opvang met flexibel tijdschema, de noodopvang, de "haltes-garderies", de "farandolines", de "haltes-accueils", de peutertuinen, de diensten voor de erkende onthaalouders 01/01/2017 - ∞
332.00.20 Paritair sub-subcomité voor de diensten die hulp verlenen aan justiciabelen, de diensten die hulp verlenen aan gevangenen, de erkende centra voor algemeen welzijnswerk Cocof, de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie, de erkende centra voor maatschappelijk werk RW, de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten, de diensten voor onderling hulpbetoon, de diensten voor preventie en gezondheidsopvoeding, de centra voor geboorteregeling, de centra voor gezondheid en de diensten voor de gezondheidspromotie op school, de gemeenschapsdiensten voor gezondheidspromotie, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ploegen "SOS - Kinderen", de sociale diensten, de centra voor tele-onthaal, de diensten voor de strijd tegen toxicomanie en tot voorkoming van verslavingen, de diensten voor adoptie, de hulp aan slachtoffers, de "Espaces-Rencontres", de "télévigilance" 01/01/2017 - ∞
333 Paritair Comité voor toeristische attracties 01/01/2017 - ∞
334 Paritair Comité voor de openbare loterijen (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd). 01/01/2017 - ∞
335 Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen (niet samengesteld, omdat de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden niet werden benoemd) 01/01/2017 - ∞
336 Paritair Comité voor de vrije beroepen 01/01/2017 - ∞
337 Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector 01/01/2017 - ∞
339 Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting 01/01/2017 - ∞
339.01 Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest 01/01/2017 - ∞
339.02 Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest 01/01/2017 - ∞
339.03 Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2017 - ∞
340 Paritair Comité voor de orthopedische technologieën 01/01/2017 - ∞
341 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten 01/01/2017 - ∞