Variabele: Werknemersklasse speciaal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse speciaal

Afkorting

Clatr2

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Hergroepering van de werknemerscodes, rekening houdend met het kengetal van de werkgever, enkel voor statistiekdoeleinden.

Bron

COVID19_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 30/09/2022

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele biedt de mogelijkheid om bijzondere groepen werknemers op de arbeidsmarkt af te bakenen.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
OA Arbeider - leerling 01/01/2022 - 30/09/2022
OD Arbeider - Dienstbode 01/01/2022 - 30/09/2022
OE Arbeider - Schoolplichtige 01/01/2022 - 30/09/2022
OF Aangifte van een loon betaald door het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen 01/01/2022 - 30/09/2022
OH Arbeider - Seizoenarbeider Land/tuinbouw 01/01/2022 - 30/09/2022
OI Arbeider - gewoon - interimair 01/01/2022 - 30/09/2022
OJ Arbeider - schoolplichtige - interimair 01/01/2022 - 30/09/2022
OK Arbeider - leerling - interimair 01/01/2022 - 30/09/2022
OM Arbeider - mijnwerker of gelijkgestelde 01/01/2022 - 30/09/2022
OO Arbeider - gewoon 01/01/2022 - 30/09/2022
OP Arbeider - gewoon - mindervalide 01/01/2022 - 30/09/2022
OQ Arbeider - gesubsidieerde contractuelen - mindervalide 01/01/2022 - 30/09/2022
OS Arbeider - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2022 - 30/09/2022
OT Arbeider - Lonen prestaties aangegeven door derde betalende 01/01/2022 - 30/09/2022
OW Arbeider – Flexi-job 01/01/2022 - 30/09/2022 Tot 2018 bevat deze code enkel flexi-jobs in de horeca. Vanaf 2018 werd het systeem van flexi-jobs uitgebreid naar enkele andere sectoren. De flexi-jobs in deze andere sectoren zijn vanaf 2018 eveneens opgenomen in de code OW.
OX Arbeider - Gewoon Extra Horeca 01/01/2022 - 30/09/2022
OY Arbeider - Schoolplichtige Extra Horeca 01/01/2022 - 30/09/2022
EA Bediende - leerling 01/01/2022 - 30/09/2022
EY Bediende - Schoolplichtige Extra Horeca 01/01/2022 - 30/09/2022
EE Bediende - Schoolplichtige 01/01/2022 - 30/09/2022
EI Bediende - gewoon - Interimair 01/01/2022 - 30/09/2022
EJ Bediende - Schoolplichtige - Interimair 01/01/2022 - 30/09/2022
EU Bediende - Schoolplichtige Artiesten 01/01/2022 - 30/09/2022
EK Bediende - Leerling - Interimair 01/01/2022 - 30/09/2022
EM Bediende - (statutair bij werkgever van privé-recht) 01/01/2022 - 30/09/2022
EN Bediende - Erkende onthaalouder 01/01/2022 - 30/09/2022
EO Bediende - gewoon 01/01/2022 - 30/09/2022
EP Bediende - gewoon - Mindervalide 01/01/2022 - 30/09/2022
EQ Bediende - gesubsidieerde contractuelen - mindervalide 01/01/2022 - 30/09/2022
ER Bediende - Artiest 01/01/2022 - 30/09/2022
ES Bediende - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2022 - 30/09/2022
ET Bediende - lonen/prestaties aangegeven door derde betalende 01/01/2022 - 30/09/2022
EW Bediende – Flexi-job 01/01/2022 - 30/09/2022 Tot 2018 bevat deze code enkel flexi-jobs in de horeca. Vanaf 2018 werd het systeem van flexi-jobs uitgebreid naar enkele andere sectoren. De flexi-jobs in deze andere sectoren zijn vanaf 2018 eveneens opgenomen in de code EW.
EX Bediende - Gewoon Extra Horeca 01/01/2022 - 30/09/2022
FO Ambtenaar - Gewoon 01/01/2022 - 30/09/2022
SE Student - Bediende 01/01/2022 - 30/09/2022
SO Student - Arbeider 01/01/2022 - 30/09/2022
XA Uitgebreide soc. Zekerheid: arbeidsongevallen/beroepsziekten 01/01/2022 - 30/09/2022
XP Uitgebreide soc. Zekerheid: Bruggepensioneerden 01/01/2022 - 30/09/2022
XS Uitgebreide soc. Zekerheid: ontslagen statutaire werknemers 01/01/2022 - 30/09/2022
XT Uitgebreide soc. Zekerheid: Werknemers in het buitenland (nace 98.905) 01/01/2022 - 30/09/2022
EB Vrijwillige brandweer - hoofdarbeider 01/01/2022 - 30/09/2022 Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
EC Bediende - OCMW - artikel 60 01/01/2022 - 30/09/2022 Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
ED Monitoren hoofdarbeiders 01/01/2022 - 30/09/2022 Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
EZ Contractuele geneesheren vrijgesteld van bijdragen 01/01/2022 - 30/09/2022 Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
FZ Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van bijdragen 01/01/2022 - 30/09/2022 Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.
OC Arbeider - OCMW - artikel 60 01/01/2022 - 30/09/2022 Code die tot 2017 opgenomen was in Clatr2Onss van RSZPPO/DIBISS.