Variabele: Aantal jaren vervroegd pensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal jaren vervroegd pensioen

Afkorting

nbr_an_valables_anticip

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Aantal jaren in rekening genomen om toegang te krijgen tot een vervroegd pensioen.

Bron

DWH_INASTI_PB_RUSTPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

N Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/