Variabele: Beroep

Een verbetering voorstellen

Naam

Beroep

Afkorting

Beroep

Thema

Loopbaan

Definitie/omschrijving

Beroep van de betrokken persoon in de periode voorafgaand aan de erkenning door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit.

Bron

DWH_INAMI_CMI

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2015

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Er wordt bij de codering van deze variabele een aparte nomenclatuur gebruikt voor de werknemers en de zelfstandigen. De nomenclatuur voor de werknemers is oorspronkelijk afgeleid van de beroepencodes van het voormalige NIS (nu: Algemene Directie Statistiek), maar er is geen correspondentie meer tussen beide. Voor de zelfstandigen wordt een eigen nomenclatuur gebruikt die verschillend is van die van de RSVZ.
  • Doordat er een aparte nomenclatuur is voor de werknemers en de zelfstandigen, hebben dezelfde codes een verschillende verklaring.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
001 Architecten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
002 Ingenieurs 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
003 Meetkundigen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
011 Scheikundigen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
012 Natuurkundigen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
019 natuur wetenschappen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
021 Veeartsen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
022 Biologen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
022 Naturalisten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
023 Agronomen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
023 Tuinbouwagronomen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
023 Bosbouwagronomen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
031 Geneesheren 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
031 Chirurgen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
032 Tandartsen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
033 Apothekers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
034 Optometristen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
035 Paramedici 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
036 Verplegers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
037 vroedvrouwen niet gediplomeerd 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
038 Kinderverzorgster 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
038 Ziekenverzorgster 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
038 verplegend personeel niet gediplomeerd 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
041 Universiteitsprofessor 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
049 Opvoeders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
049 Onderwijzer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
049 Leraars 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
050 Priesters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
061 Rechtsgeleerden 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
071 Kunstenaar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
071 Kunstschilders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
071 Beeldhouwers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
072 Schrijvers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
072 Journalisten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
073 Acteurs 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
073 Dansers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
073 Musici 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
081 Tekenaars 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
089 Laboratoriumassistenten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
089 technische natuurwetenschappen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
091 Boekhouders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
092 maatschappelijk assistent 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
093 Archivarissen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
093 Bibliothecarissen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
094 Actuarissen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
094 Economisten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
094 Statistici 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
099 Dierenopzetter 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
099 vrij beroep 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
099 Psycholoog 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
099 Reclame 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
101 directeur administratie 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
101 hoger kader administratie 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
111 directeur exploitanten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
112 directeur Handel 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
113 directeur banken 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
114 directeur opslagplaatsen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
114 directeur vervoer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
114 directeur berichtgeving 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
115 directeur exploitatie diensten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
119 Directeurs 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
119 Manager 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
121 Directiesecretarissen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
201 hulpboekhouders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
201 kassiers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
211 stenografen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
211 dactylografen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
221 mecanograaf 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
221 informaticus 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
221 ponsster 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
221 operateurs bureaumachines 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
231 bedienden 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
231 secretaris 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
231 werfleider 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
232 bediende juridische diensten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
235 bediende banken 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
238 bediende reisbureau 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
238 airhostess 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
301 eigenaar-uitbater 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
311 beursmakelaar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
311 agent onroerende goederen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
311 verzekeringsagent 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
321 vertegenwoordiger 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
321 handelsagenten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
321 handelsreizigers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
331 handelszaakbeheerders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
339 pompist 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
339 verkopers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
401 hoofden landbouwbedrijven 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
401 landbouwers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
411 landbouwarbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
411 boomkweker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
411 tuiniers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
411 koewachter 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
411 seizoenarbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
421 jagers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
431 vissers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
441 houthakkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
501 groevearbeiders vd delving 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
502 groevearbeiders vd verdeling 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
503 steengraveerders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
503 steenhouwers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
511 grondboorders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
522 mijnwerker voor afbouw 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
526 mijnwerker bovengrondse 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
531 arbeider verrijking ruwe petrol 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
600 beroepsmilitair 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
601 loodsen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
601 dekofficieren 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
602 officieren werktuigkundigen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
611 scheepslui 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
611 dekmatrozen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
611 zeelui 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
612 matrozen-werktuigkundigen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
621 vliegtuigpiloten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
621 luchtvaartnavigators 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
621 varende werktuigkundigen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
631 locomotiefgeleiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
631 machinisten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
641 chauffeur 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
641 leveraar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
642 dierengeleiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
651 hoofdtreinwachters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
651 spoorwegen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
661 inspecteurs vervoer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
661 opzichters vervoer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
662 dispatchers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
662 controleurs vervoer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
671 standardisten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
671 telegrafisten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
672 operateurs radioverbinding 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
681 postboden 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
682 bode 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
682 boden loopjongen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
682 loopjongen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
691 ontvangers vervoer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
692 begeleider 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
692 vervoerarbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
701 vezelvoorbereiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
702 spinners 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
702 bobijners 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
703 wevers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
703 weefgetouwen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
704 breiers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
706 ververs 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
706 blekers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
709 arbeider textiel 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
709 textiel 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
711 kleermakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
712 bontwerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
713 modisten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
713 hoedenmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
714 stoffeerders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
715 patroonmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
716 naaiers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
716 borduurders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
719 stikster 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
719 arbeider kledingmaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
721 schoenmaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
721 schoenlappers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
722 schoenmaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
723 marokijnwerkarbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
729 lederbewerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
729 tuigmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
729 zadelmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
731 bedieners metaalovens 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
732 arbeider thermische metalen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
733 walsmachines 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
734 hamersmeden 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
734 smeden 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
735 metaalgieters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
735 vormers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
736 metaalrekkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
736 draadtrekkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
739 arbeider metaalproductie 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
741 precisie mecanicien 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
741 mecaniciens-herstellers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
742 mecanicien prothese 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
742 opticiens 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
743 uurwerkmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
744 slotenmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
744 wapenmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
745 juweliers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
745 goudsmeden 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
746 drijvers metaal 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
746 graveerders metaal 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
747 diamantbewerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
750 bankwerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
750 gereedschapsmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
751 draaiers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
751 instellers-bedieners 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
751 bedieners van gereedschappen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
752 bankwerkers-monteurs 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
752 machinemonteurs 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
753 garagist 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
754 ketelmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
754 plaatwerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
754 autoconstructie 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
755 loodgieters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
755 sanitair 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
755 verwarming 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
755 buizenfitters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
756 afbranders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
756 snijders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
756 lassers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
757 ketelmakers in staal 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
757 gebintenmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
758 galvaniseerders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
758 vertinners 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
761 elektriciens-herstellers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
762 elektromecaniciens 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
763 herstellers van radio en tv 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
764 monteurs van telefoon 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
765 monteurs van elekrische luchtleidingen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
769 elektriciens 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
771 timmerlieden 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
771 schrijnwerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
772 meubelmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
773 bedieners metaalovens 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
773 bedieners houtbewerkingsmachines 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
773 zagers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
773 instellers houtbewerkingsmach. 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
779 metaalbewerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
779 houtbewerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
781 schilders gebouwen en onderhoud 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
781 behangers gebouwen & onderhoud 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
782 schilders behalve gebouwen en onderhoud 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
791 metselaar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
791 vloerenleggers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
792 pleisterwerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
792 plafonneerders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
793 betonwerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
793 betonafwerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
794 isoleerders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
794 isoleerders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
795 glazenmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
799 bouwarbeiders niet elders vermeld 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
799 grondwerker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
799 dakwerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
801 handzetters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
801 machinezetters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
802 bedieners van drukpersen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
803 galvanoplasten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
803 stereotypisten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
804 drukkerijgraveerders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
805 fotograveerders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
806 boekbinders en soortgelijke arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
809 drukkerijarbeiders nt vermeld 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
811 bedieners van glaspolijsters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
811 bedieners van venster-glasmachines 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
811 bedieners van glassnijders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
811 bedieners van glasslijpers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
812 optiekglasbewerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
813 snijders van glas flessenfabrikant 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
813 persers van glas flessenfabrikant 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
813 vormers van glas flessenfabrikant 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
814 potiers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
814 steenbakkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
815 bediener glas en ceramiekovens 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
816 glas-ceramiekversierders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
817 arbeider cementagglomeraten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
817 eternit 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
819 glas-ceramiekarbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
819 pannen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
821 molenaars van granen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
822 banketbakkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
822 bakkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
823 suikerbakkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
823 chocoladebewerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
824 rokers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
824 wijnarbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
824 brouwers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
825 inleggerij-arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
825 kokers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
825 zouters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
826 beenhouwers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
827 melkerijarbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
829 arbeider voedingswaren 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
831 distilleerders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
832 kokers scheikundige producten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
832 branders scheikundige producten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
833 pletmolens bedieners 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
833 breekmolens bedieners 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
834 bereiders van papierbrij 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
835 papiermakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
839 arbeider in de scheikunde 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
841 tabaksbereiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
842 sigarenmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
843 sigarettenmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
849 tabaksarbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
851 mandenmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
852 bandenvervaardigers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
852 rubberbewerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
852 vulcaniseerders vervaardiger 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
853 arbeider plastiek sector 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
854 pelterijarbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
854 leertouwerij-arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
854 leerlooiers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
855 foto-onwikkelaars 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
855 foto-afdrukkers donkere kamer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
856 fotografisch papier vervaard. 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
856 filmvervaardigers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
857 papierbewerkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
858 instrumentenmakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
859 productie-arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
859 stielmannen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
859 ambachtslieden 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
861 inpakkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
861 sorteerder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
861 magazijnier 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
861 etikettenplakkers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
871 ketelstokers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
872 bedieners hijs-hefwerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
872 kraandraaier 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
873 kabelsplitsers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
873 optuigers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
874 bedieners bouwmachines 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
874 bedieners grondwerkmachines 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
875 clarkbedieners 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
875 bedieners laad-losmachines 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
876 clarkbediener 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
881 havenarbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
881 verhuizers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
881 laders en lossers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
881 warenbehandelaars 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
898 beschutte werkplaats 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
899 handlangers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
901 brandweer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
902 detectives 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
902 politieagenten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
909 douanier 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
909 veiligheidsagent 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
909 bewakers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
909 nachtportier 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
911 intendanten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
911 gouvernantes 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
911 economen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
912 keukenhulp 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
912 kok 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
918 bejaardenhelpster 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
918 dienstboden 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
918 kamermeiden 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
918 dienaars 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
921 zaalkelners 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
921 serveerders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
931 conciërges-gebouw 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
932 schoonmaaksters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
932 werksters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
932 sjouwers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
941 schoonheidsspecialisten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
941 haarkappers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
951 wassers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
951 persers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
951 ontvetters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
951 ververs van kledingstukken 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
951 strijksters 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
961 atleten 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
961 sportbeoefenaars 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
971 fotografen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
981 balsemers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
981 begrafenisondernemers 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
991 geen beroepsloopbaan 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
991 student 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
999 stempelen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
999 croupier 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
999 werknemers in gespecialiseerde dienst 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
999 werknemers in vermaak gespecialiseerd 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
999 gids 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
999 werknemers in sport gespecialiseerd 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de werknemers.
021 architect 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen.
023 analist (systeem) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
028 ingenieur 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
031 landmeter, meetkundige 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
032 tekenaar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
035 technieker centrale verwarming 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
036 drogist 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
041 vlieginstructeur, piloot 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
054 laborant 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
054 bosbeheerder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
061 arts, dokter 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
063 tandarts 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
064 tandartsassistent 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
065 veearts 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
067 apotheker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
071 verpleegster, vroedvrouw 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
072 verpleegster niet gediplomeerd 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
075 opticien 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
076 kinesist 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
079 logopedist 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
090 econoom (universitair) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
110 boekhouder, expert boekhouder, fiscaal raadgever 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
121 advocaat 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
129 deurwaarder, notaris 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
132 dansleraar, privé-leraar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
135 onderwijzer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
141 evangelist 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
151 schrijver 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
159 journalist, uitgever 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
161 artiest, kunstschilder, beeldhouwer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
162 binnenhuisarchitect, woninginrichter 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
162 publiciteitstekenaar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
163 fotograaf 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
171 instrumentist, componist, musicus, orkestleider 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
173 acteur, toneelspeler 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
175 circusartiest, dierentemmer, goochelaar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
179 stripteasedanseres 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
180 jockey, sportmonitor, worstelaar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
194 analyticus (wiskundig) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
195 tolk, vertaler 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
211 directeur van onderneming, ondernemingshoofd, zaakvoerder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
211 reder, scheepsreder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
310 douane-agent, grensexpediteur 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
321 dactylo, typiste 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
339 gerant(e) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
370 bode, loopjongen, kamerbewaarder, postbode 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
410 bloemist (handelaar) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
410 handelsdirecteur 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
410 handelaar, uitvoerder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
432 vertegenwoordiger 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
441 immobiliënagent, makelaar, verzekeringsagent 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
441 bevrachter, verlader 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
441 wisselagent 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
442 adverteerder (publicitair agent), publiciteitsagent 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
442 bedrijfsadviseur 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
451 demonstratrice 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
451 pomphouder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
452 krantenbezorger of verkoper 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
452 bierhandelaar, kolenhandelaar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
452 veehandelaar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
452 ambulante handelaar, marktkramer, leurder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
510 café, frituur, herbergier, horeca, hotel, restaurant 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
510 kabaretist 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
531 kok, traiteur 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
532 barman 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
540 kinderopvang, onthaalmoeder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
551 huisbewaarder, portier 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
552 huishoudster, ruitenwasser, schoonmaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
552 schoorsteenveger, kuiser 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
560 wasserijbaas, strijkster 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
570 manicure, pedicure, schoonheidsspecialiste, voetverzorging 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
570 coiffeur, hondentoilettage, haarkapper 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
581 brandweerman, pompier 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
582 bewaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
591 gids 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
592 begrafenisondernemer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
599 liftjongen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
599 bioscoophostess 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
599 creatieve activiteit, foorreiziger, kermiskoopman 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
599 verzorgster 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
599 prostituee, WC madame 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
611 grasboer, landbouwer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
612 plantenkweker, tuinbouwer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
612 beestenkweker, dierenfokker, vogelkweker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
612 bloemenkweker, fruitkweker, groentenkweker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
621 helper bij boer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
624 paardenfokker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
624 herder, dierenkastreerder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
627 boomkweker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
631 houthakker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
632 boswachter 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
641 visser 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
711 steengroeve, steenhouwer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
724 galvaniseerders en soortgelijke arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
725 gieter of smelter (metaal) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
728 vertinner, galvaniseerder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
732 houtzager, zager 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
733 bereiders papierbrij 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
755 breier (hand en machine), linnenfabrikant, manufacturenfabri 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
756 verver van stoffen 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
759 textiel 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
761 leerlooier 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
771 molenaar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
773 beenhouwer, slager 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
774 conserven (voeding) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
775 ijshandelaar (venter), kaaswinkelier, melkboer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
776 bakker, banketbakker, chocoladefabrikant, suikerbakker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
777 koffiebrander, koffiehuis 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
778 distilleerder, brouwer, likeurdistilleerder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
779 visverkoper 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
781 sigarenmaker, tabak 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
791 kleermaker, korsettenmaker, snijdster (kleren) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
792 bontbewerker, vellenbewerker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
793 hoedenmaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
794 patroonsnijder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
795 borduurder, naaister, plooier, plooilegger 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
796 matrassenmaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
796 behanger, stoffeerder, garnierder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
801 schoenlapper 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
802 schoenfabrikant 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
803 leder (algemeen) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
811 meubelmaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
819 timmerman 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
819 kuiper (wijnaftappen) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
820 marmerbewerker, steenslijper 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
831 hoefsmid, smid 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
835 slijper (zagen, messen) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
835 molensteenmaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
839 smeedwerker, kachelsmid, slotenmaker, wapensmid 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
841 ateliermekanieker, ijskastmaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
842 optiekmecanicien, uurwerkmaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
842 hersteller tandprothese, tandtechnicus 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
843 garagist, automekanieker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
849 mecanicien (algemeen), technieker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
854 hersteller radio TV, technieker radio TV 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
854 antenneplaatser radio TV 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
855 electrieker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
871 loodgieter 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
872 lasser 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
873 carrossier, ketelmaker, koperslager, plaatslager 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
880 juwelier 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
880 diamantslijper 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
891 spiegelmaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
892 pottenbakker, steenbakker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
901 plastiek (beeldhouwer) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
902 rubberbewerker (banden), vulcanisator 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
910 confectie-atelier papier en karton 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
921 linotypist 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
924 drukker, graveerder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
926 boekbinder, innaaier (brocheur) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
927 fotograaf (ontwikkelen) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
931 schilder (gebouwen) 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
939 publiciteitsschilder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
941 pianostemmer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
941 vioolbouwer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
942 mandenmaker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
951 aannemer - bouw, metser, vloerenlegger, vloerder, voeger 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
952 betonfabricatie 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
952 oudijzeropkoper 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
953 dakbedekker, asfaltwerker, leisteenhandelaar 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
954 schrijnwerker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
955 bezetter, plafonneur, stukadoor 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
956 isoleerder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
957 glazenmaker, ramenplaatser 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
959 afbraakwerken, sloper 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
959 grondwerker, putgraver, boorder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
959 kabellegger 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
969 centrale verwarming - plaatser 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
971 verhuizer, verpakker 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
971 dokwerker, havenarbeider 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
979 chauffeur convoyeur, transport convoyeur 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
981 schipper, veerman 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
985 buschauffeur, autobestuurder, chauffeur, taxi, vervoerder 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
989 duiker, kikvorsman 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
999 terraslegger, doodgraver, beerputruimer 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen
999 autowasser 01/01/1997 - 31/12/2015 Deze code is enkel geldig voor de zelfstandigen