Variabele: Code uitkering

Een verbetering voorstellen

Naam

Code uitkering

Afkorting

Betalingscode

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Type van uitkering

Bron

DWH_INAMI_Paiements

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2017

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De codes van deze variabele bestaan uit 3 posities. Elke positie heeft echter codes met een eigen betekenis: op positie 1 staat de codificatie van de gezinstoestand, op positie 2 de aarde van de uitkering en op positie 3 de uitkeringscodificatie.
  • Eenzelfde code kan, afhankelijk van het stelsel waaronder de invalide valt, een verschillende verklaring hebben. Bij bijzonderheden / opmerkingen in de codefiches wordt steeds weergegeven voor welk stelsel de code van toepassing is (invalide werknemers, invalide zelfstandigen, moederschap werknemers of moederschap zelfstandigen).
  • Tijdens de omvorming van de variabelen in 2018 werd deze variabele vervangen door vier nieuwe variabelen: IncapacityCategory, FamilySituation, AllowanceType en AllowanceCode (zie bijlage voor de conversietabellen).

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Gerechtigde met gezinslast (wettelijke of feitelijke echtgenoot) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers, voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en voor moederschap in beide stelsels.
2 Gerechtigde met gezinslast (kinderen) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers en voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en voor moederschap in beide stelsels.
3 Gerechtigde met gezinslast (ascendenten, bloedverwanten tot in de 3de graad) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers en voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en voor moederschap in beide stelsels.
4 Alleenstaande 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers en moederschap werknemers en vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en voor moederschap zelfstandigen.
4 Gerechtigde zonder gezinslast 01/01/1997 - 31/12/2006 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig tot en met 2006 voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en moederschap zelfstandigen.
5 Samenwonende 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers en moederschap werknemers en vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en moederschap zelfstandigen.
6 Gerechtigde betaald als alleenstaande omdat de persoon met wie hij samenwoont, een beroepsinkomen heeft dat ligt tussen de eerste en tweede plafond van het toegelaten inkomen. 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers en moederschap werknemers en vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en moederschap zelfstandigen.
7 Gerechtigde betaald als alleenstaanstaande, omdat de persoon met wie hij samenwoont een vervangingsinkomen heeft dat kleiner is dan het derde plafond van het toegelaten inkomen 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de werknemers en moederschap werknemers en vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet en moederschap zelfstandigen.
A Gerechtigde met gezinslast (wettelijke of feitelijke echtgenoot) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
B Gerechtigde met gezinslast (kinderen) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
C Gerechtigde met gezinslast (ascendenten, bloedverwanten tot in de 3de graad) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
D Alleenstaande 01/01/2007 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
D Gerechtigde zonder gezinslast 01/01/1997 - 31/12/2006 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig tot en met 2006 voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
E Samenwonende 01/01/2007 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
F Gerechtigde betaald als alleenstaande omdat de persoon met wie hij samenwoont, een beroepsinkomen heeft dat ligt tussen de eerste en tweede plafond van het toegelaten inkomen. 01/07/2004 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
G Gerechtigde betaald als alleenstaande, omdat de persoon met wie hij samenwoont een vervangingsinkomen heeft dat kleiner is dan het derde plafond van het toegelaten inkomen. 01/01/2010 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 1 en deze is geldig vanaf 2007 voor de zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stopgezet.
0 Geen verhoogde uitkering 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 2 en deze is geldig voor de werknemers, zelfstandigen en voor moederschap werknemers.
0 Vergoeding voor moederschap 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 2 en deze is geldig voor moederschap zelfstandigen.
1 Verhoogde uitkering wegens behoefte aan andermans hulp (alleenstaande en samenwonende ) of forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden (gerechtigde met gezinslast) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 2 en deze is geldig voor de werknemers, zelfstandigen en voor moederschap werknemers.
1 Forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 2 en deze is geldig voor moederschap zelfstandigen.
2 Verhoogde uitkering wegens plicht tot alimentatievergoeding 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 2 en deze is geldig voor de werknemers en zelfstandigen.
2 Vergoeding voor adoptie 01/02/2007 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 2 en deze is geldig voor moederschap zelfstandigen.
A berekende uitkering gelijk aan 65%, 55% (vanaf 01/05/2009) of 40% van het gederfde loon 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
B minimumuitkering voor een regelmatig werknemer 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
C uitkering gelijk aan het bestaansminimum 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
D volledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) door toepassing van de cumulatieregels in gevolge van een werkhervatting met toestemming van de adviserend geneesheer 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
E volledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) door toepassing van de cumulatieregels in gevolge een rente van een arbeidsongeval 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
F volledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) door toepassing van de cumulatieregels in gevolge van een uitkering krachtens het gemeen recht 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
G volledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) door toepassing van de cumulatieregels in gevolge een rente van het Fonds van beroepsziekten 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
H volledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) in toepassing van de Europese verdragen 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
I verminderde uitkering voor andere cumulaties of voor meerdere cumulaties 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers, de zelfstandigen en moederschap werknemers.
J volledige, verminderde of geen uitkering (0 Euro) in toepassing van de Europese reglementering, in een periode van primaire arbeidsongeschiktheid beschouwd als invaliditeit 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
K gerechtigde wiens uitkering gehalveerd werd bij toepassing van artikel 233 van het koninklijk besluit van 3.7.1996 (werknemers) / artikel 32 van het koninklijk besluit van 20.7.1997 (zelfstandigen) (verblijf in een gevangenis of in een instelling voor sociale bescherming) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
L gerechtigde wiens uitkering met 10 % verminderd werd ingevolge weigering van omscholing 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
M herindiening van uitgaven in toepassing van de artikelen 101 en 102 (werknemers) / artikelen 23 ter en 23 quater (zelfstandigen) (behartenswaardige gevallen) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
N gerechtigde zonder gezinslast die de minimumuitkering met gezinslast ontvangt krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 17.6.1982 (M.B. van 19.6.1982). Dit minimum kan verminderd of herleid worden tot 0 Euro door toepassing van de cumulatieregels. 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
O gerechtigde wiens uitkering met 10% werd verminderd ingevolge de laattijdige aangifte van een herval in invaliditeit (vanaf 01.10.2001 voor werknemers, vanaf vanaf 01.04.2002 voor zelfstandigen) 01/10/2001 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en zelfstandigen.
P Gerechtigde wiens door de indeplaatsstelling verleende uitkeringen teruggevorderd worden van het Fonds voor Beroepsziekten 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
Q Premie (aanpassings- en welvaartspremie, 123,95 euro) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
R deeltijdse arbeidsverwijdering of vervangingsarbeid wegens zwangerschap of borstvoeding 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
S Volledige arbeidsverwijdering of vervangingsarbeid wegens zwangerschap of borstvoeding 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de werknemers.
T Forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden (NB: vóór 01.01.2007: alleen voor invaliden met gezinslast met uitzondering van het forfait HvD gelijk aan 10,4466 (basis 103,14) toegekend aan invalide alleenstaanden, die vanaf 01.01.2006 eveneens onder de code T dienen te worden vermeld) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers, de zelfstandigen en moederschap in beide stelsels.
U Herindiening van de uitgaven in geval van verzaking aan de terugvordering van ten onrechte bedragen aan uitkeringen in toepassing van artikels 17, 19 en 22 van de wet van 11 april 1995. 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers, de zelfstandigen en moederschap in beide stelsels.
V Toegekende inhaalpremie voor invaliden. In mei 2010: 75 euro (coëfficiënt 1,2190) voor invaliden wiens duur van ongeschiktheid vijf jaar bedraagt op 31.12.2009; vanaf mei 2011 (N): 200 euro (coëfficiënt 1,2682) voor invaliden wiens duur van ongeschiktheid één jaar bedraagt op 31.12 van N-1 01/05/2010 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers, de zelfstandigen en moederschap in beide stelsels.
W Herindiening van de uitgaven na toelating van de Dienst van de administratieve controle in toepassing van artikel 327§2 van het KB van 03/07/1996 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers, de zelfstandigen en moederschap in beide stelsels.
Y gedeeltelijke herindiening van uitgaven (vb.: beslag,...) 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers, de zelfstandigen en moederschap in beide stelsels.
Z Gerechtigde wiens uitkering met 10% werd verminderd ingevolge laattijdige aangifte van zijn gedeeltelijke werkhervatting voor zover de laattijdigheid minder dan 15 kalenderdagen vanaf de hervatting bedraagt. 01/12/2012 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is geldig voor de werknemers en de zelfstandigen.
A volledige uitkering 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor de zelfstandigen.
1 uitkering tijdens de eerste 30 dagen moederschapsrust 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
2 uitkering vanaf de 31ste dag moederschapsrust 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
3 uitkering na 15 weken (of na 19 weken) moederschapsrust 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
4 vaderschapsuitkering die overeenstemt met de eerste 30 dagen moederschapsrust 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
5 vaderschapsuitkering die overeenstemt met de periode na de eerste 30 dagen moederschapsrust 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
6 uitkering voor gedeeltelijke arbeidsverwijdering wegens zwangerschap 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
7 uitkering voor volledige arbeidsverwijdering wegens zwangerschap 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
8 uitkering voor gedeeltelijke arbeidsverwijdering wegens borstvoeding 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
9 uitkering voor volledige arbeidsverwijdering wegens borstvoeding 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
A uitkering tijdens de 4 weken die toegevoegd worden aan de bevallingsrust ingeval van zwangerschap van een meerling 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
B uitkering voor het vaderschapsverlof 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
C uitkering voor het adoptiesverlof 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
D uitkering na 15 of 19 weken wegens verlenging van de moederschapsrust met de duur van hospitalisatie van het kind 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
X Uitkering voor de aanvullende week van de nabevallingsrust toegekend op verzoek van de werkneemster indien zij arbeidsongeschikt is geweest gedurende de ganse periode van zes weken (of acht weken in geval van meerlingen) vóór de werkelijke bevallingsdatum. (vanaf 1 september 2006) 01/09/2006 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap werknemers.
1 volledige uitkering 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap zelfstandigen.
2 verminderde uitkering 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap zelfstandigen.
A Uitkering voor de week die toegevoegd wordt aan de bevallingsrust ingeval van zwangerschap van een meerling 01/01/1997 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap zelfstandigen.
C uitkering in geval van adoptie 01/07/2007 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap zelfstandigen.
D Verlenging van de moederschapsrust in geval van hospitalisatie van het kind vanaf de 8e dag vanaf de bevalling 01/01/2010 - 31/12/2017 Dit is een code voor positie 3 en deze is enkel geldig voor moederschap zelfstandigen.

Conversietabellen betalingscode naar de nieuwe variabelen

De variabelen uit bron DWH_INAMI_Paiements werden hervormd vanaf het jaar 2018. De vroegere variabele betalingscode werd vervangen door vier nieuwe variabelen (FamilySituation, IncapacityCategory, AllowanceType en AllowanceCode).

De nieuwe variabele FamilySituation

De betalingscode op positie 1 werd vervangen door een nieuwe variabele FamilySituation. De meeste betalingscodes zijn identiek aan de nieuwe codes op FamilySituation, met uitzondering van de codes 00 en 08 op FamilySituation.

Tabel 1: betalingscode positie 1 vs. FamilySituation

 

Betalingscode (positie 1)

FamilySituation

Gezinstoestand niet opgezocht

-

00

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door wettelijke of feitelijke echtgenoot)

1

01

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door kind)

2

02

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door bloed-of aanverwant, ouder tot en met de 3de graad)

3

03

Alleenstaande gerechtigde

4

04

Samenwonende gerechtigde

5

05

Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een beroepsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en tweede toegelaten plafond ligt (vanaf 1.7.2004)

6

06

Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een vervangingsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en derde toegelaten plafond ligt (vanaf 1.1.2010)

7

07

Alleenstaande gerechtigde die een uitkering met gezinslast ontvangt ten gevolge van de betaling van onderhoudsgeld

4

08

 

De nieuwe variabele IncapacityCategory

De variabele IncapacityCategory is een nieuwe variabele die bijkomende informatie geeft over de categorie van ongeschiktheid maar die niet volledig kan worden herleid naar de vroegere betalingscode, al zijn er bepaalde codes op betalingscode (positie 1) die verwijzen naar de al dan niet stopzetting van het bedrijf in de regeling der zelfstandigen.

Tabel 2: betalingscode positie 1 vs. IncapacityCategory

 

Betalingscode (positie 1)

IncapacityCategory

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door wettelijke of feitelijke echtgenoot)

1

3

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door kind)

2

3

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door bloed-of aanverwant, ouder tot en met de 3de graad)

3

3

Alleenstaande gerechtigde

4

3

Samenwonende gerechtigde

5

3

Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een beroepsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en tweede toegelaten plafond ligt (vanaf 1.7.2004)

6

3

Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een vervangingsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en derde toegelaten plafond ligt (vanaf 1.1.2010)

7

3

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door wettelijke of feitelijke echtgenoot)

A

4

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door kind)

B

4

Gerechtigde met gezinslast (last gecreëerd door bloed-of aanverwant, ouder tot en met de 3de graad)

C

4

Alleenstaande gerechtigde

D

4

Samenwonende gerechtigde

E

4

Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een beroepsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en tweede toegelaten plafond ligt (vanaf 1.7.2004)

F

4

Gerechtigde die uitkering als alleenstaande ontvangt gezien de partner een vervangingsinkomen ontvangt dat tussen het eerste en derde toegelaten plafond ligt (vanaf 1.1.2010)

G

4

 

De nieuwe variabele AllowanceType

De betalingscode op positie 2 werd vervangen door een nieuwe variabele AllowanceType. Codes 0 en 1 zijn hetzelfde gebleven. Code 2 van de vroegere betalingscode bestaat niet meer.

Tabel 3: betalingscode positie 2 vs. AllowanceType

 

Betalingscode (positie 2)

AllowanceType

Gewone uitkering

0

0

Forfaitaire (of verhoogde) uitkering voor hulp van derden

1

1

verhoogde uitkering wegens plicht tot alimentatievergoeding (alleenstaande) (*)

2

-

Regularisatie ten gevolge van een ten laste neming van een uitgave door het FBZ (verwijdering) Nieuwe code

-

2

Regularisatie ten gevolge van een ten laste neming van een uitgave door een andere instelling dan het FBZ (FAO, gemeen recht) Nieuwe code

-

3

 

De nieuwe variabele AllowanceCode

De betalingscode op positie 3 werd vervangen door de variabele AllowanceCode. De nieuwe codes op AllowanceCode kunnen niet op eenvoudige wijze worden teruggebracht naar de oude betalingscodes. Drie verschillende situaties kunnen zich voordoen:  

  1. Sommige codes komen volledig overeen met de vroegere betalingscodes (bv. code BF op AllowanceCode komt overeen met de betalingscode X en komt enkel voor in het stelsel moederschap werknemers).
  2. Andere codes op AllowanceCode komen niet overeen met de vroegere betalingscode en worden aangeduid met ‘nieuwe code’ (bv. code BP is een nieuwe code op AllowanceCode die betrekking heeft op moederschap zelfstandigen en die niet gekend is in de betalingscode).
  3. Bepaalde codes op AllowanceCode kunnen overeenstemmen met meerdere betalingscodes (bv. code BA op AllowanceCode kan overeenstemmen met code 1 of code 4 op de vroegere betalingscode).

Tabel 4: betalingscode positie 3 vs. AllowanceCode

Betalingscode (positie 3)

 

 

 

AllowanceCode

Invaliditeit werknemers (stelsel code 6)

Invaliditeit zelfstandigen (stelsel code 8)

Moederschap werknemers (stelsel code 7)

Moederschap zelfstandigen (stelsel code 9)

 

A

     

A

A

A

     

A

C

A

     

A

D

A

     

A

E

A

     

A

F

Nieuwe code

     

A

G

Nieuwe code

     

A

H

Nieuwe code

Nieuwe code

   

A

K

Nieuwe code

Nieuwe code

   

A

L

Nieuwe code

     

A

X

   

1-4

 

B

A

   

1-4

 

B

B

   

2-5

 

B

C

   

A

 

B

D

   

D

 

B

E

   

X

 

B

F

   

B

 

B

G

   

3

 

B

H

   

C

C

B

I

   

3

 

B

J

   

Nieuwe code

 

B

L

     

1

B

M

     

A

B

N

     

D

B

O

     

Nieuwe code

B

P

     

Nieuwe code

B

Q

     

Nieuwe code

B

R

   

Nieuwe code

Nieuwe code

B

S

   

Nieuwe code

Nieuwe code

B

T

   

Nieuwe code

 

B

X

B

     

C

A

B

     

C

B

B

     

C

C

C

     

C

D

C

     

C

E

N

     

C

F

D

D

   

D

A

 

Nieuwe code

   

D

B

   

6

 

E

A

   

7

 

E

B

   

8

 

E

C

   

9

 

E

D

       

E

E

       

E

F

 

A

   

F

A

E

E

   

H

A

F

F

   

H

B

G

G

   

H

C

H

H

   

H

D

I

I

I

2

H

E

K

K

   

H

F

L

L

   

H

G

O

O

   

H

H

J

J

   

H

I

Nieuwe code

Nieuwe code

   

H

J

Nieuwe code

Nieuwe code

   

H

K

Nieuwe code

Nieuwe code

   

H

L

Nieuwe code

Nieuwe code

   

H

M

Nieuwe code

     

M

A

Nieuwe code

     

M

C

Nieuwe code

     

M

D

Nieuwe code

     

M

E

Nieuwe code

     

M

F

Nieuwe code

     

M

X

Q

     

Q

A

V

V

V

V

Q

B

T

T

T

T

T

T

U

U

U

Nieuwe code

U

A

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

B

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

C

M

M

   

U

D

Y

Y

Y

Y

U

E

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

F

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

G

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

Q

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

T

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

Nieuwe code

U

V