Bewijskracht

De openbare instellingen van sociale zekerheid en de federale overheidsdiensten die met de toepassing van de sociale zekerheid zijn belast, kunnen ter erkenning door de bevoegde minister de voorwaarden en de nadere regels voorleggen voor het opslaan, bewaren, uitwisselen, meedelen of weergeven, met fotografische, optische, elektronische of andere technieken of op een leesbare drager, van de gegevens waarover zij beschikken of die aan hen zijn overgemaakt voor de toepassing van de sociale zekerheid.
Zij leggen hun voorstel, met een beknopte zelfevaluatie aangaande het voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3, tegelijkertijd voor aan de bevoegde minister en, voor advies, aan het Informatieveiligheidscomité..

Eigen beoordeling

Bij Koninklijk besluit van 7 december 2016 werd de wetgeving rond de bewijskracht aangepast, waardoor een goedkeuring van het dossier niet meer noodzakelijk is voor organisaties van het secundair netwerk van de sociale zekerheid.

De instelling dient zelf een 'selfassessment' uit te voeren volgens de richtlijn verstrekt door de KSZ.

De KSZ kan indien gewenst een dienstverlening aanbieden waarbij er een doorlichting wordt gehouden van het selfassessment. Hou er wel rekening mee dat de correcte nummering in het formulier moet worden gerespecteerd.

U dient het document van het assessment en het dossier ter beschikking te houden in geval van een eventuele externe controle.

Overzicht adviezen Informatieveiligheidscomité m.b.t. bewijskracht