Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM &SB) beoogt de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van de instellingen uit de Belgische sociale zekerheid en andere openbare instellingen. Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming heeft daarbij tot doel beter, sneller en goedkoper te kunnen inspelen op gegevensaanvragen afkomstig van onderzoeksinstellingen en de overheid.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten toepassingen:

  • de webtoepassingen: via deze toepassingen kunnen statistieken worden geconsulteerd via het web;
  • de gegevensaanvragen op maat: dit zijn specifieke toepassingen op vraag van onderzoeksinstellingen en de overheid.

Het beheer van het DWH AM&SB is toevertrouwd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het DWH AM&SB bevindt zich fysiek in de lokalen van Smals. Het Steunpunt Werk van de KU Leuven, het Centre METICES van de ULB en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de KU Leuven verlenen momenteel de wetenschappelijke ondersteuning.

Aangezien de meerwaarde van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming in de koppeling van verschillende bestanden ligt, is het niet de bedoeling van het DWH AM&SB om de statistieken die de socialezekerheidsinstellingen en andere openbare instellingen al beschikbaar stellen te herhalen. Elke instelling blijft zelf instaan voor de publicaties, statistieken en andere toepassingen die met het eigen domein sensu stricto te maken hebben.