In het kader van de verschillende crises (COVID-19, energie en oorlog in Oekraïne) zullen er data beschikbaar zijn afkomstig van de RVA, de RSZ en het RSVZ. Deze gegevens kunnen aangewend worden voor beleidsondersteunend en wetenschappelijk onderzoek.

De RSZ heeft intussen 2 bestanden ter beschikking gesteld, het personeelsbestand m.b.t. de periode maart 2020 - februari 2024 (een afgeleide van DIMONA) en bestanden m.b.t. 2023 met gegevens afkomstig uit Unistatbase (een afgeleide van de DMFA).

De RVA heeft een bestand aangeleverd m.b.t. de tijdelijke werkloosheid van maart 2020 - juni 2022 (COVID-19-crisis) en van oktober 2022 - juni 2023 (energiecrisis). De RVA levert 4 versies aan : één na 1, 2, 3 en 4 indieningsmaanden. Intussen is er voor alle maanden een versie met 4 indieningsmaanden.

Het RSVZ levert gegevens over het overbruggingsrecht, de uitstel van betaling van sociale bijdragen, de start en stopzetting van de activiteit als zelfstandige en de vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor de periode maart 2020 – augustus 2022 (COVID-19-crisis). 

De POD Maatschappelijke Integratie en STATBEL leveren gegevens over Oekraïense ontheemden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne vanaf 2022.

Meer informatie over deze bestanden vindt u terug in het overzicht der bronnen (in de rubriek “toegang tot de variabelen” kiezen voor “per bron”). De betrokken bestanden (bronnen) hebben alle “COVID19”, "Crise", "Crise_énergétique" of "Réfugiés_Ukraines" in hun naam :

De bronnen met "Crise" in hun naam hebben betrekking op alle crises.

Deze bestanden blijven beschikbaar tot het moment waarop de bestanden die structureel worden ingeladen in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming eveneens beschikbaar zijn voor de betrokken periode.