Variabele: Klasse aantal werknemers

Een verbetering voorstellen

Naam

Klasse aantal werknemers

Afkorting

CTAILLEEMPL

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De klasse van het aantal werknemers in de organisatie waar het slachtoffer ten tijde van het ongeval werkzaam was, op het einde van het vorige trimester.

Bron

DWH_FAT_AT_67

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele is overgenomen van COD IMP, data afkomstig van de RSZ.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Aantal werknemers: 1-4 01/01/2014 - 31/12/2016
2 Aantal werknemers: 5-9 01/01/2014 - 31/12/2016
3 Aantal werknemers: 10-19 01/01/2014 - 31/12/2016
4 Aantal werknemers: 20-49 01/01/2014 - 31/12/2016
5 Aantal werknemers: 50-99 01/01/2014 - 31/12/2016
6 Aantal werknemers: 100-199 01/01/2014 - 31/12/2016
7 Aantal werknemers: 200-499 01/01/2014 - 31/12/2016
8 Aantal werknemers: 500-999 01/01/2014 - 31/12/2016
9 Aantal werknemers: >1000 01/01/2014 - 31/12/2016