Variabele: Aantal dagen met een verlenging

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal dagen met een verlenging

Afkorting

dagen_verlenging

Thema

Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft hat aantal dagen waarmee het recht op inschakelingsuitkering verlengd werd.

Bron

DWH_ONEm_FIN_DROIT_ART36

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/