Variabele: Bijdragecode

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdragecode

Afkorting

Contributioncode

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

De code van de bijdrage

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseCM

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat hier om de bijdragen niet gebonden aan een natuurlijk persoon.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
801 Bijzondere bijdrage verschuldigd op Coronapremie 01/07/2021 - ∞
805 Responsabiliseringsbijdrage IGU - Inkomensgarantie-uitkering 01/04/2020 - ∞
806 Solidariteitsbijdrage op de vergoedingen voor zeegewenningsreizen. 01/10/2018 - ∞
817 Egalisatiebijdrage verschuldigd voor statutaire werknemers. 01/01/2017 - ∞
861 Bijdrage verschuldigd op de winstparticipaties. 01/01/2017 - ∞
862 Solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig. 01/01/2017 - ∞
864 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen; rechtstreekse stortingen aan ex-werknemers. 01/01/2017 - ∞
865 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen; stortingen in het kader van een ondernemingsplan. 01/01/2017 - ∞
866 Bijzondere bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen; stortingen in het kader van een sectorplan. 01/01/2017 - ∞
867 Bijzondere aanvullende bijdrage op stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen die een vastgesteld bedrag overschrijden. 01/10/2017 - ∞
870 Bijdrage verschuldigd op het dubbel vakantiegeld van de bedienden, op het vakantiegeld of de Copernicuspremie van de contractuelen in de federale overheidssector en op de herstructureringspremie van de contractuele militairen. 01/01/2017 - ∞
871 Bijdrage verschuldigd op het (dubbel) vakantiegeld van de mandatarissen, het contractueel politiepersoneel en de stagiairs met het oog op een van vaste benoeming - vakantieregeling privésector. 01/01/2017 - ∞